ASB Články na tému

zateplení komínu

S nejmodernějším členem z rodiny komínů – systémem IZOSTAT DUO – přijede na brněnský veletrh IBF největší český výrobce cihelného materiálu, společnost HELUZ. Komín, který letos získal již dvě stříbrná ocenění za kvalitu, a to v soutěžích TOP Energie 2014 a Výrobek – technologie roku 2013, a čestné uznání na bratislavském veletrhu CONECO, se zde bude ucházet o zlatou medaili.

Ekonomická krize ovlivnila realizaci zateplení krovů s výměnou krytiny a vestavbou uživatelských prostorů do existujících krovů. V posledních letech tak dominuje etapovitá realizace. Ta však s sebou přináší mnoho poruch a problémů.

V poslední době se objevují dotazy na možnost případného odpojení od sítí centrálního zásobování teplem (CZT) a pořízení domovních plynových kotelen. Předpokládá se, že přechodem na vlastní kotelnu se uspoří náklady na vytápění. Bohužel se na konkrétních příkladech zákazníků, kteří se odpojili, ukazuje, že prodejci kotlů často a zcela vědomě zkreslují provozní náklady na vytápění tak, aby přesvědčili zákazníky o výhodnosti své nabídky.

Rychlý a bezproblémový průběh měla komplexní revitalizace panelového domu s novou střešní konstrukcí – šikmou střechou s lehkou plechovou krytinou – na osmipodlažním domě na brněnském sídlišti. Tam, kde nejsou projektantovi kladeny překážky ze strany stavebního úřadu, se taková rekonstrukce ploché střechy panelového domu na šikmou nabízí jako radikální, nicméně spolehlivé a trvalé řešení.

Jedním z charakteristických představitelů kompletní revitalizace panelového domu soustavy T 06 B může být dům na ulici Ondrouškova v Brně-Bystrci. Byla na něm vyměněna okna, provedeno vnější zateplení, vyměněny výtahy, rekonstruována vzduchotechnika, provedeny kompletní nové obklady a dlažby chodeb a schodišť a provedeno zateplení střechy s vybudováním nového střešního pláště se šikmou střechou systému LindabRoof.

Bytové domy v Hrušovanech u Brna byly postaveny v sedmi blocích v letech 1972 až 1976. O patnáct let později, v letech 1991 až 1993, zde byly zrealizovány další dva panelové bloky a byla provedena plynofikace s vybudováním blokových kotelen vybavených spotřebiči CHAPPE 120 kW, které však umožňovaly pouze minimální regulace topení.

Firma Betonové stavby — Group, s r. o., Klatovy, vznikla jako Betonové stavby Klatovy v roce 1993, kdy začala vyrábět drobné betonové prvky — zdicí tepelněizolační tvárnice, nosné tvárnice, příčkovky a bednicí dílce, stropní konstrukce, betonové lehčené komíny a okrasné prvky zahradní architektury a betonové směsi. Co se od roku 1993 ve firmě změnilo a jaké aktivity vyvíjí v současnosti, jsme se zeptali Karla Bíny, obchodního ředitele společnosti.