Rekonstrukce vytápění bytového domu pomocí kaskádového systému s tepelným čerpadlem

Rekonstrukce vytápění bytového domu pomocí kaskádového systému s tepelným čerpadlem

Komplex čtyř bytových domů byl zrekonstruován do standardu odpovídajícímu 21. století. Případová studie ukazuje zásahy projektantů i jejich následné vyhodnocení.

Stávající stav

Čtyři bytové domy v Soběticích pocházejí z roku 1988. Mají dohromady 24 bytů + 8 sociálních bytů v podkroví. Stávající stav: centrální vytápění tuhými palivy (2x VSB-IV – uhlí, dřevo). Celkové roční náklady před rekonstrukcí (včetně revizí vytápění komínů) činily 400 000 Kč/rok. Přímé náklady bez amortizace činily 260 000 Kč/rok. Celkové náklady na topení tuhými palivy v minulých sezónách dokumentuje Tabulka 1. Původní tepelná ztráta objektů dosahovala 30,5 kW.

Regulace Aquarea Manager

AW – HPM (Air to Water Heat Pump Manager) je jedním z nejpokročilejších příslušenství, která mohou být dodána k tepelnému čerpadlu vzduch/voda. Pomocí regulátoru je možno řídit až tři tepelná čerpadla AQUAREA v kaskádě. Vestavěný WEB server zjednoduší nastavení prostřednictvím webového prohlížeče. Lze vybrat z až 160 přednastavených typových programů regulátoru, podle konfigurace zdrojů tepla a topné soustavy. Přednastavené režimy lze podle potřeby libovolně doupravit. Nastavení a programování regulátoru je tak maximálním způsobem zjednodušeno. Regulátor má externí vstupy a výstupy pro další příslušenství jako termostaty, teplotní čidla, směšovací ventily, oběhová čerpadla, další zdroje tepla atd. Může řídit více topných okruhů, stejně tak i různé záložní kotle apod.

Obr. 1 Navržená opatření pro rekonstrukci bytových domů

Obr. 1 Navržená opatření pro rekonstrukci bytových domů

Realizovaná opatření

Projektanti navrhli komplexní opatření pro úsporu provozních nákladů. Vedle zateplení bočních štítů bytových domů kontaktním zateplovacím systémem s využitím izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) o tloušťce 10 cm byla provedena výměna oken v bytech a na chodbách. Centrální vytápění tuhými palivy (2x VSB-IV) pro 24 bytů bylo předěláno na samostatné vytápění 4 bytových domů tepelnými čerpadly zapojenými v kaskádě. Pro realizaci byla vybrána čerpadla systému vzduch / voda 4×2 Panasonic Aquarea T-CAP s výkonem 12 kW a s ovládáním Aquarea Manager. Celková hodnota investice do rekonstrukce (tepelná čerpadla, zateplení štítů, přípravné, zednické a elektrikářské práce) dosáhla 2 600 000 Kč. Aktuální tepelné ztráty 1 bytového domu po opravách činí cca 21,4 kW.

Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea

Tepelné čerpadlo systému vzduch / voda využívá energii z venkovního vzduchu, která se předává ve formě vody pro vytápění domu a přípravu teplé vody. Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea se nejčastěji dodává v provedení SPLIT (venkovní jednotka + vnitřní hydrobox propojený chladivovým potrubím). K vnitřnímu hydroboxu je pak možné dopojit zásobník na TV (ohřev teplé vody). Dělené provedení tepelných čerpadel Panasonic Aquarea SPLIT je nabízeno ve výkonových řadách 7, 9, 12, 14 a 16 kW topného výkonu, a to pro napájení buď 230 V, nebo 400 V.

Obr. 2 Tepelná čerpadla osazená v kaskádě, 2 jednotky na bytový dům – 26 bytových jednotek

Obr. 2 Tepelná čerpadla osazená v kaskádě, 2 jednotky na bytový dům – 26 bytových jednotek

Měření a vyhodnocení

Společnost Panasonic monitorovala dosah realizovaných opatření pomocí měření a vyhodnocování reálných nákladů na vytápění. Výsledky a srovnání měření viz Tab. 2.

Obr. 3 Bytové domy v Soběticích po rekonstrukci

Obr. 3 Bytové domy v Soběticích po rekonstrukci

Zkušenosti majitele

„Rozhodně nelitujeme vynaložené finanční částky za pořízení tepelných čerpadel Panasonic. Významně se totiž po přechodu z vytápění tuhými palivy zvýšil komfort bydlení našich nájemníků, kteří nyní mají v bytech stálou a příjemnou teplotu. Již nedochází k výraznému kolísání teplot, kdy ráno bývalo v bytech chladno a po zatopení zase velké horko, jež se řešilo neekonomickým otevíráním oken a větráním,“ říká Pavel Pivnička, majitel komplexu bytových budov v Soběticích.

Obr. 4 Navržené vytápění pro sociální byty v podkroví – půdorys

Obr. 4 Navržené vytápění pro sociální byty v podkroví – půdorys

Z podkladů společnosti Panasonic
Foto: Panasonic

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.