Profil společnosti Betonové stavby — Group, s r. o.

Profil společnosti Betonové stavby — Group, s r. o.

Firma Betonové stavby — Group, s r. o., Klatovy, vznikla jako Betonové stavby Klatovy v roce 1993, kdy začala vyrábět drobné betonové prvky — zdicí tepelněizolační tvárnice, nosné tvárnice, příčkovky a bednicí dílce, stropní konstrukce, betonové lehčené komíny a okrasné prvky zahradní architektury a betonové směsi. Co se od roku 1993 ve firmě změnilo a jaké aktivity vyvíjí v současnosti, jsme se zeptali Karla Bíny, obchodního ředitele společnosti. 

V roce 1997 prošla firma Betonové stavby Klatovy transformací. Jaké změny v ní proběhly?
Transformace řešila změnu počtu společníků (snížil se ze čtyř na tři) a výrazné rozšíření činností – živností i výrobkových skupin. Dále transformace připravila společnost na rozšíření skupiny, které proběhlo v roce 1999. Jednalo se o dva podniky – TBG Betonové stavby Klatovy, s. r. o., a Betonové stavby – Komíny, s. r. o. Tyto dceřiné společnosti doplnila v roce 2002 další společnost, Betonové stavby – Nemovitosti, s. r. o., přes kterou firma realizuje své developerské projekty.

Co tvoří v současnosti váš sortiment?
Společnost Betonové stavby – Group, s. r. o., vyrábí a dodává na český stavební trh ucelený program stavebních materiálů pro hrubou stavbu vyjma schodiště. V nabídce tak naleznete systém obvodových tepelněizolačních tvárnic SUPER IZO (liaporbetonové tvárnice s vloženou tepelnou izolací), novinku pro nízkoenergetické a pasivní domy – systém ULTRA THERM (s tepelným odporem konstrukce až 7,58 m2 . K/W), vnitřní nosné zdivo, vysokopevnostní a akustické zdivo pro mezibytové nosné stěny, betonové či liaporové příčkovky.

V sortimentu dále naleznete různé typy stropní konstrukce BSK a betonové skládané stropní panely BSSP. Společnost působí i jako výrazný producent komínové techniky – v současné době na trh dodáváme systém betonových lehčených komínů BLK (s korozivzdornou nerezovou vložkou) a ve spolupráci s německým výrobcem PLEWA systém komínů PLEWA. V neposlední řadě firma vyrábí různé typy svahových tvárnic, dále v sortimentu naleznete plotové desky, sloupky a patky, zahradní obrubníky, žlabovky a různé typy plotových stříšek.    

Jaká je v současné době poptávka po betonových prvcích?
Útlum, který zapříčinila krize, se samozřejmě dotkl i nás – výrobců betonářského zboží. Ale betonové zboží je a vždy bude alternativou k různým cihelným či pórobetonovým stavebním systémům. Poptávka po našich výrobcích tak jde ruku v ruce s poptávkou po těchto materiálech. Naší nevýhodou je, že jiní výrobci roztočili doslova spirálu slev, což v dané chvíli hodně nahrává konečným odběratelům, kteří tak mohou výrazně ušetřit na nákladech. Nás tato politika na druhou stranu nutí optimalizovat své výrobní náklady a dále vyvíjet nové, zajímavé a konkurenceschopné produkty, jejichž prodejem hodláme napravit pokles prodeje v posledních dvou letech. 

Kromě výroby betonových prvků nabízíte také další služby. Které to jsou?
Základem je vlastní autodoprava pro rozvoz výrobků do obchodní sítě i k našim konečným zákazníkům. Dále provozujeme vlastní stavební činnost, při které realizujeme zejména výstavbu rodinných domů z našeho katalogu typových domů. Ve velké míře zajišťujeme též subdodávky stropních konstrukcí na klíč pro větší stavební firmy či pokládky průmyslových podlah. Součástí našeho servisu je rovněž bezplatná podpora našeho technického oddělení – zpracování cenových nabídek a výpočty spotřeby stavebního materiálu, zpracování kladečských výkresů, technické poradenství, u větších projektů spolupráce statika, zaškolení na stavbách a revizní zprávy u dodávek komínových těles. Dále máme vlastní půjčovnu montážních podpěr a maltovacích pomůcek. Nabídnout můžeme i zámečnické práce. 

Nově také prodáváte stroje na výrobu betonářských prvků. Co vás vedlo k tomuto kroku?
Snaha nabídnout dalším zájemcům výsledky vývojové práce na mobilním stroji (mobilní výrobní technologii), která společnosti za prvé umožnila vyrábět na úrovni současné kvalitativní špičky za výrazně nižších pořizovacích nákladů a na výrazně jednodušší technice, za druhé investičně umožní rozšířit vlastní výrobní kapacity do dalších regionů a za třetí nabízí naprosto nezávislou kontrolu vyráběné produkce kdekoliv po světě.

Co přesvědčí investora o tom, aby si postavil například rodinný dům z liaporbetonových sendvičových tvárnic?
Základní výhodou zdiva z liaporových sendvičových tvárnic SUPER IZO je jejich šířka 300 mm. Ta umožňuje oproti zdivu o šířce 440 mm výrazně vyšší využití vnitřního zastavěného půdorysu (až o 5,4 m2). Tyto tvárnice mají i přes svou malou šířku výborné tepelněizolační vlastnosti (R = 3,73 m2 . K/W) a zároveň silnou, teplo akumulující vnitřní nosnou část, která naakumulované teplo uvolňuje zpět do místnosti, čímž vhodně vyrovnává kolísání teplot. Liaporové zdivo je lehké a snadno opracovatelné. V sortimentu jsou také rohové, překladové a věncové tvarovky včetně tvárnic k půlení a čtvrcení.

Výhodou je i dobrá zvuková izolace a malý počet kusů tvárnic na metr čtvereční zdiva (pouze 12,5 kusu). Zděním zároveň izolujeme, což ocení zejména stavebníci, kteří realizují stavby v termínu podzim – jaro a v zimních měsících provádějí dokončovací stavební práce (zdivo nepromrzne). Zdivo z těchto tvárnic se jednoduše omítá (používáme jednovrstvé omítky) a maltování se provádí pouze v ložných spárách, což výrazně urychluje vlastní montáž. 

Jak vnímáte své postavení na poli výstavby rodinných domů?
Výstavbu rodinných domů chápeme jako podporu prodeje našich výrobků, ale nemáme ambici být velkou stavební společností. Velký důraz při těchto realizacích klademe na kvalitu prováděných prací a dodržení termínů. Naším krédem je spokojený zákazník, který se, jak doufáme, o dobrou zkušenost spolupráce s naší firmou podělí se svými známými a dobré jméno firmy se tak bude šířit dál. Výstavba rodinných domů je tedy další formou reklamy, která směřuje k prodeji našich zdicích materiálů.    

Spolupracujete při tvorbě projektů s architekty?
Projektanti a architekti jsou pro naši společnost nezbytnou součástí podpory, proto klademe na spolupráci s nimi veliký důraz a snažíme se, aby tato spolupráce i pro ně byla co nejzajímavější, zajišťujeme jim například technickou podporu. V současné době připravujeme vydání nového katalogu svých typových projektů. V rámci tohoto projektu postupně oslovujeme projektanty s nabídkou účasti či zařazení jejich projektů do katalogu tak, aby naše nabídka byla co nejširší. Zároveň zúčastněným projektantům nabízíme zpětnou vazbu při zpracování těchto projektových dokumentací konečnému zákazníkovi. Účast na tomto projektu je samozřejmě pro projekční organizace bezplatná.   

Na letošních stavebních veletrzích v Brně jste představili novinku, se kterou se vaše firma také zapojila do programu Zelená úsporám. Jaký jste zaznamenali ohlas?
Ve spolupráci s firmou Franken MAXIT, s. r. o., jsme vyvinuli systém kontaktního zateplení ke zdicímu systému SUPER IZO, který vyrábíme, a k liaporovým nosným tvárnicím TN 25 – L a TN 30 – L. Systém byl nazván ULTRA THERM a byl registrován v programu Zelená úsporám. Tento systém nám umožňuje realizovat nízkoenergetické stavby či stavby pasivních domů se součinitelem prostupu tepla U až 0,13 W/(m2 . K). Systém zateplení, který provádíme i s navazující montáží (jsme certifikovanou stavební společností), se ujal relativně rychle a máme za sebou již první realizace.    

Chystáte nějakou další novinku, například ve svém výrobním programu?
Letošní rok je rokem velikých změn. V tomto období dokončujeme vývoj naprosto nového produktu – stavebního systému, který zahrnuje inovaci veškerých nosných produktů naší společnosti. V rámci tohoto systému bude představena nová zdicí sendvičová tvárnice o šířce 365 mm – s širší polystyrenovou izolací, vylepšeným zámkem a samozřejmě i s výrazně lepším tepelným odporem. Zásadní změnou je úprava výškového modulu tvárnic ze 190 na 248 mm, což umožní lepení veškerých tvárnic v tloušťce pouhých dvou milimetrů. Novinkou budou vnitřní nosné tvárnice o šířce 365 a 175 mm a dále akustické zdivo o šířce 175 mm. Úpravou projdou též bednicí dílce, které budou také opatřeny zámky ve svislých spárách, a změny chystáme i u stropních konstrukcí BSK. V současné době je vše ve fázi prvovýroby a navazujících zkoušek v rámci TZÚS. Na technické listy a katalogy k novému výrobnímu programu se mohou těšit na podzim návštěvníci stavebních veletrhů FOR ARCH, kde budou k dispozici.         

Jaký by měl být rok 2010, aby byl z pohledu firmy Betonové stavby – Group Klatovy úspěšný?
Cílem naší společnosti v roce 2010 je dotáhnout vývoj a zahájit výrobu a prodej nového zdicího systému, jak jsem již zmínil výše. Zároveň chceme stabilizovat rozšířený tým vlastních obchodních a technických zástupců, jimž byly v letošním roce přiděleny jednotlivé regiony a jejichž počet byl zdvojnásoben. Tímto rozšířením chceme být blíže našim obchodním partnerům, kterým chceme do budoucna nabídnout veškerý servis doslova na míru.

Co se týká prodeje, počítáme s naplněním objemových ukazatelů roku 2009. Naše společnost také vyvíjí úsilí v podpoře prodeje i do vzdálenějších oblastí a chystá expanzi s výrobním závodem mimo Českou republiku.    

Karel Bína vystudoval SPŠ stavební v Plzni, kde v roce 1990 odmaturoval. Ve společnosti Betonové stavby – Group Klatovy, s r. o., pracuje od jejího založení v roce 1993. Nejprve zastával pozici technika a vedoucího obchodního a technického oddělení a od roku 2010 je obchodním ředitelem.

Aktivně sportuje – hraje malý fotbal jako brankář, hokej a rád jezdí na kolečkových bruslích. Je členem Valné hromady Českomoravského svazu malé kopané a pořadatel Klatovské OPEN ligy v malé kopané (od roku 2001).

Mezi jeho další koníčky patří cestování, historie a stavební památky a sběratelství pivních etiket. V neposlední řadě se věnuje také své rodině – je ženatý a má tři děti.

Rozhovor připravila Jitka Kulhánková
FOTO: Betonové stavby – Group

Článek byl uveřejněn  v časopisu Realizace staveb.