ASB Články na tému

rosení oken

Na kondenzaci vodních par na okenním skle může mít vliv několik faktorů současně, důležité je také, na které části okna k rosení dochází, vlhkost se nemusí srážet pouze na vnější ploše skla směrem do interiéru, ale také ve vnitřním okenním prostoru.

Máte rádi vychlazené pivo? Pak jste se jistě setkali i s orosenou sklenicí - láhev chladného piva právě vytažená z lednice se v horkém dni orosí velmi rychle. Tento jev způsobí chladné stěny láhve a chladné pivo uvnitř a teplý vzduch venku. Rosení oken je úkaz v podstatě stejný.

Okna, jako nejslabší článek obálky domu z pohledu tepelně technických parametrů, jsou stále horkým tématem. Tentokrát se podrobněji podíváme na vlastnosti zasklení, které má na energetiku domu nemalý vliv. Jaké parametry je třeba sledovat v případě výběru zasklení pro pasivní nebo nízkoenergetický dům?

Pod titulkem Specifika plastových oken byl uveden článek, který má široké veřejnosti vnést porozumění do problematiky oken a být nápomocen při výběru okna. Bohužel jsem v článku nespokojen s některými formulacemi, které jsou zavádějící nebo chybné. Prosím, berte tyto „výtky“ jako upřesnění v dané problematice a k posunu kvality Vašich článků.

Plastová okna se stala výrazným trendem ve stavebnictví díky vlastnostem, které reagují na požadavky moderního stavebnictví. Hovoříme o dlouholeté životnosti, minimální údržbě, široké nabídce designových řešení a v neposlední řadě také o příznivé ceně v porovnání s okny dřevěnými nebo hliníkovými. Tyto výhody jsou definovány specifikacemi, které je nutné pečlivě zohlednit při výběru správných oken pro daný objekt či klienta. Pohledy jednotlivých investorů se mohou lišit a v zásadě se jedná o preference funkčnosti, vzhledu a ceny, mezi nimiž je třeba nalézt kompromis.

Společnost VELUX představuje výrobky, které aktivně přispívají k úsporám energie a zvyšují kvalitu života v obytném podkroví. Zbytečným únikům tepla zabrání inovovaná lemování a větší komfort přináší nová speciální vrstva snižující hluk zvenčí či úprava proti rosení venkovního skla. Energii účinně uspoří i nové solárně ovládané střešní okno VELUX GGL/GGU SOLAR. Novinky budou k vidění na mezinárodním veletrhu ForArch v Praze, a to od 21. do 25. září 2011.

Moderní plastová okna zajišťují dlouhodobé úspory energie. Jaké množství energie ušetříte, záleží jen na vašem výběru. Nejefektivnější v šetření tepla jsou spolehlivé rámy a kvalitní zasklení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Nejstarší materiál používaný k výrobě oken je dřevo. Ve stavebnictví se dřevo stalo velmi oblíbeným pro svoji přirozenou strukturu a barevnost. Vytváří tak velmi příjemné prostředí spojené s přírodou a dodává interiéru pocit pohody. Dřevo na výrobu oken má několik výhod. Je to lehký materiál, který se dá jednoduše opracovat do jakékoliv podoby a má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Nevýhodou je, že při zvýšené vlhkosti podléhá hnilobě a mohou ho napadnout škůdci.

Nejčastějším důvodem k výměně střešních oken jsou jejich nedostatečné tepelně-technické vlastnosti – poškození dřevěných rámů kondenzátem nebo jejich špatná funkčnost, zejména způsob otevírání. Výměnu střešních oken lze provádět dvěma způsoby: buď klasickou demontáží starých a osazením nových oken, nebo pomocí specializovaných renovačních programů. Ty jsou výhodné zejména tehdy, kdy ostatní konstrukce střešního pláště vykazují vyhovující tepelnětechnické a izolační parametry, případně jsou nahrazována okna atypických rozměrů či investor požaduje zachovat původní interiér.