Partneři sekce:

Plastová okna ušetří tolik, kolik potřebujete

Plastová okna ušetří tolik, kolik potřebujete

Moderní plastová okna zajišťují dlouhodobé úspory energie. Jaké množství energie ušetříte, záleží jen na vašem výběru. Nejefektivnější v šetření tepla jsou spolehlivé rámy a kvalitní zasklení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Okno bude uživateli dlouhodobě přinášet úspory energie pouze v případě, že si ještě před jeho koupí osvojí matematické minimum.

Okno je celistvá konstrukce, která je složena z rámového profilu a zasklení. O výši úspor energie, které bude okno přinášet, vypovídá hodnota prostupu tepla oknem a označuje se jako Uw. Čím je tato hodnota nižší, tím víc tepla ušetříte.

Současná norma u novostaveb požaduje splnění hodnoty prostupu tepla oknem Uw ≤ 1,7 W/(m2 . K) a u rekonstrukcí Uw ≤ 2 W/(m2 . K). Osazení okna s kvalitním šestikomorovým profilem o šířce alespoň 70 mm a zasklením kvalitním dvojsklem garantuje dosažení normou doporučené hranice Uw ≤ 1,2 W/(m2 . K). Jde však o současný standard pro běžné domy.

Připravované změny v oblasti evropské legislativy mohou v této oblasti významně zamíchat kartami. Je pravděpodobné, že se normativní předpisy pro tepelnětechnické vlastnosti oken zpřísní nejen u nás, ale i na celém evropském trhu natolik, že vlastnosti současných okenních systémů už nebudou vyhovovat novým požadavkům.

Kvalitní zasklení je cestou k úsporám
Součinitel prostupu tepla okenní konstrukcí významně ovlivňuje především tloušťka a složení zasklení. Na trhu je možné se setkat s dvojskly či trojskly. Ke zlepšení tepelněizolačních vlastností se prostor mezi skleněnými tabulemi často vyplňuje vzácným plynem (argon, krypton, výjimečně i xenon).

Z hlediska funkčnosti okna je důležitá i jeho dostatečná povrchová teplota na vnitřní straně. K jejímu dosažení je nezbytné používat distanční, tzv. teplý rámeček. Mimořádně dobrých výsledků dosahují rámečky na materiálové bázi plastů. Účelem osazení teplého rámečku je odstranit kondenzaci zejména ve spodní části okenního křídla způsobenou tepelným mostem. Odstranit vliv tepelného mostu na spoji teplého rámečku a skla je možné hlubším zapuštěním skla do profilu. Rám s vyšším profilem má též lepší izolační vlastnosti. Na druhé straně však opticky zmenšuje plochu skla.

Okenní tabule v oknech pro nízkoenergetické či pasivní domy by měly obsahovat selektivní kovovou vrstvu, která bude propouštět teplo jen jedním směrem. Pro tento typ staveb je charakteristická orientace zasklených ploch domu (společenské místnosti, jako je například obývací pokoj nebo jídelna) směrem na jih a snaha o maximalizaci tepelných zisků. Právě tomu pomáhá fólie, která působí jako polopropustné zrcadlo. Sluneční záření prochází oknem do domu, kde se přemění na teplo. Směrem ven však už neprojde, odrazí se zpět do místnosti. Aby se v létě interiér domu příliš nezahříval, je nezbytné zastínit okna roletami nebo žaluziemi. K tomuto účelu může posloužit i přesah střechy či balkonu nad okny. Musí být vypočítán tak, aby v létě stínil, v zimě, kdy je slunce níže, by už však stínit neměl.

Okna pro nízkoenergetické domy

Současné nízkoenergetické domy vyžadují osazení kvalitního šesti- nebo sedmikomorového profilu okenního rámu o stavební hloubce minimálně 75 až 90 mm. Koeficient prostupu tepla rámem pro nízkoenergetické domy má být Uf ≤ 1,1 W/(m2 . K), přičemž celková propustnost slunečního záření by měla být gmin = 0,5. U oken pro nízkoenergetické budovy se nabízí i možnost použití okenního profilu s menší pohledovou šířkou, přičemž se jeho komory vypění izolační pěnou. Osazení středového těsnění nemá velký vliv na zlepšení Uw okna, ale u nízkoenergetických domů nás zajímá i neprůvzdušnost konstrukce. Vnitřní povrchová teplota oken v nízkoenergetických domech zajišťuje příjemné klima a zamezuje rosení oken.

Okna v pasivních domech
Vyšší počet komor přináší zlepšení tepelněizolačních vlastností rámu, odolnost vůči povrchové kondenzaci vody i tvarovou stálost. Přidávat komory či zvětšovat stavební hloubku rámu však má význam jen do určité míry. Proto se přísná hodnota prostupu tepla okenní konstrukcí pro rámy pro pasivní domy Uw 2 . K) dosahuje speciálními technologiemi výroby. Běžně se uplatňují následující tři:

  • zabudování širšího vícekomorového profilu rámu nebo křídla. Na našem trhu jsou v nabídce rámové profily, které při stavební hloubce 96 mm splňují požadované tepelněizolační parametry;
  • použití profilů se speciálními výplněmi. Mohou být vypěněné nebo mohou obsahovat speciální izolační vložky, které se do komor vkládají dodatečně;
  • nahrazení běžných ocelových výztuží profilu jiným výztužným systémem. Přímo do stěn profilu se zabudovávají skleněná vlákna. Recyklovatelnou alternativou je používání výztuží z kompozitních materiálů, které nevytvářejí tepelné mosty.
  •  

Na trhu jsou v současnosti dostupné okenní rámy pro pasivní domy, které získaly certifikát od oficiální certifikační autority, jakou je německý Institut pro pasivní domy Dr. Feista v Darmstadtu. K dosažení pasivního standardu se využívá i synergie rámu s různými typy zasklení. Nedostačující hodnoty tepelné prostupnosti rámu lze v některých případech zlepšit extrémně silnými skly a podobně. Důležité je uvědomit si, že příliš mnoho komor může vést ke zvětšení běžné šířky okna na nestandardní – ze 7 až 8 cm na 10 až 11 cm, což prodražuje instalaci, zhoršuje vzhled okna a omezuje přístup světla do místnosti. Podobný účinek může mít i zesílené zasklení nebo vyšší počet a síla skel.

Funkce není všechno
V segmentu plastových oken se rozpoutala barevná revoluce. Sortiment kvalitních výrobců nabízí širokou škálu barev, odstínů a povrchových úprav plastových rámů. Kromě klasické bílé jsou populární především dekory dřeva. Zvýšený zájem je také o okna v moderních zářivých barvách, které korespondují s architekturou stavby. Barevná vrstva má své opodstatnění i z hlediska funkce. Zvyšuje totiž odolnost rámu proti mechanickému poškození a UV záření.

Od partnerů ASB

Milovníci moderní architektury mohou sáhnout po exkluzivní povrchové úpravě, která spojuje nadčasový design hliníkového okna s tepelněizolačními vlastnostmi moderního plastového okna. Luxusního lesklého kovového vzhledu plastového okna se dosahuje pomocí speciální fólie, která obsahuje malé částice metalického pigmentu odrážejícího světlo. Struktura fólie též umožňuje velmi snadnou údržbu a čištění okenních rámů, včetně odstraňování takových rozsáhlých poškození, jakými jsou například graffity.

Montáž

Okno bude spolehlivě bránit úniku tepla pouze v případě, že bude správně osazené do obvodové stěny. Správná montáž okna je stejně důležitá jako jeho kvalita, především u nízkoenergetických a pasivních domů. Moderní výrobci si uvědomují problematická místa v konstrukci okna, proto se při vývoji novinek orientují i na minimalizaci tepelných mostů, které vznikají v místech napojení okna na obvodové zdi. Vyrábějí například dostatečně vysoké profily, které nenarušují harmonický vzhled fasády. Navzdory tomu je třeba si dát pozor hlavně na precizní vyplnění okenních spár kvalitní montážní izolační pěnou, utěsnění ostění parotěsnou fólií z interiéru a difuzní fólií z exteriéru a na dodatečné zateplení ostění izolační vrstvou tlustou 30 až 40 mm.

Ondřej Fridrich
Foto: Dano Veselský, Deceuninck