Dřevěná okna
Galerie(12)

Dřevěná okna

Partneři sekce:

Nejstarší materiál používaný k výrobě oken je dřevo. Ve stavebnictví se dřevo stalo velmi oblíbeným pro svoji přirozenou strukturu a barevnost. Vytváří tak velmi příjemné prostředí spojené s přírodou a dodává interiéru pocit pohody. Dřevo na výrobu oken má několik výhod. Je to lehký materiál, který se dá jednoduše opracovat do jakékoliv podoby a má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Nevýhodou je, že při zvýšené vlhkosti podléhá hnilobě a mohou ho napadnout škůdci.

Mezi nejkvalitnější dřeviny používané k výrobě dřevěných profilů patří smrk, borovice, modřín a dub. Borovicové dřevo se využívá nejvíce, protože díky vysokému obsahu pryskyřice má dlouhou životnost a dobře odolává povětrnostním vlivům. Výrobci nabízejí okna i z exotických dřevin, například mahagon, meranti, oregonská pínie. Na trhu však mají malý podíl.

Dřevěná okna mají dlouhou tradici a od svého vzniku prošla rozmanitým vývojem. V minulosti dřevařské závody vyráběly velmi jednoduché okenní konstrukce, které měly z hlediska funkčnosti mnoho nedostatků. Tradiční konstrukce a zpracování dřeva se postupně vylepšovaly a vyvíjely se až do dnešní podoby. V současnosti se vyrábějí kvalitní okna, která odpovídají dnešním požadavkům na tepelnou i zvukovou izolaci a těsnicí schopnost. Pro zákazníka jsou tyto vlastnosti nejdůležitější, protože díky nim se snižují tepelné ztráty, a tak se ušetří náklady na vytápění.

Ochrana dřevěných oken

Prvky dřevěných oken vyžadují v porovnání s jinými výrobky zvýšenou péči. Dlouhé životnosti, kvality, stálých rozměrů a estetického vzhledu dřevěných oken je možné dosáhnout pouze vhodnou povrchovou úpravou. Dřevěná okna jsou ošetřena kvalitními ekologickými nátěry, které ochraňují konstrukci před vodou, krupobitím a UV zářením. Před samotnou aplikací nátěru se povrch dřevěných oken několikrát přebrousí, až potom se může nanášet nátěr. Povrchová úprava se skládá z několika vrstev. Na vybroušené dřevo se nanáší základní vrstva, nejčastěji máčením anebo stříkáním impregnačního nátěru, který chrání dřevo před plísní a hnilobou. Samotný základ však není odolný proti vodě a vlhkosti, proto se nanášejí ještě další vrstvy. Mezivrstvu tvoří bezbarvý krycí nátěr. Hlavní ochranou je nejvrchnější vrstva – silná vrstva glazury, která zabezpečuje výbornou odolnost proti povětrnostním vlivům. Ochranné nátěry, krycí laky a barvy se před použitím ředí vodou. Zachovávají dřevo přirozeně krásné a zabraňují jeho zešednutí.

Nátěry si můžeme vybrat ze široké škály barevných odstínů. Barevné provedení by mělo korespondovat s celkovou architekturou vaší stavby. Sluneční záření zahřívá povrch okenních rámů na vyšší teploty a konstrukce je tak víc namáhaná. Tyto skutečnosti bychom měli brát v úvahu při výběru konkrétní barvy. Když se ji po čase rozhodnete změnit, starý nátěr se nemusí odstraňovat, povrch rámu se jen očistí a natře novou barvou.

Povrchová úprava vyžaduje průběžnou kontrolu a pravidelně se musí obnovovat. Přibližně každých 10 let by se měly provádět ochranné renovační nátěry. Při důkladné péči dosahují dřevěná okna životnosti mnoho desetiletí.

 
 
Nový tvar vlysů a těsnicí systém s těsněním ve dvou rovinách, který zlepšuje zvukověizolační a tepelnětechnické vlastnosti styků mezi křídlem a rámem

Konstrukce

Klasická konstrukční řešení dvojitých anebo zdvojených oken v současnosti nahradila již běžně používaná dřevěná okna, takzvaná eurookna. Základem eurooken jsou eurohranoly, které tvoří tři navzájem plošně slepené vrstvy dřeva. Zpracování okna z lamelových profilů podle nových technologických postupů se zakládá na vrstvení dřeva, lisování a spojování jednotlivých eurohranolů. Na spojování se používají pouze speciální lepidla, jejichž kvalita by se též neměla podcenit.

Okenní profily mohou být tedy vytvořeny z masivu nebo z lepených lamel. Dřevo musí být důkladně vysušené a bez kazů. Předpokladem kvality je přirozená vlhkost dřeva, která nesmí překročit 12 %. Vodorovné profily (křídlové a osazovací rámy) je nutné zhotovit v určitém sklonu, aby voda co nejrychleji odtekla. Hrany profilů se zaoblují, protože na ostrých hranách se může ochranný nátěr rychle poškodit (například odlupování nátěru) a vlhkost začne pronikat do dřevěného rámu. Spoje vodorovných a svislých prvků musejí být spojeny dostatečnou vrstvou kvalitního lepu tak, aby se zabezpečila požadovaná těsnicí schopnost a zároveň i přirozené větrání. Výhodou dřevěných konstrukcí je možnost výroby mnoha typů profilů s různými rozměry. Čím je tloušťka okenního rámu větší, tím lepších tepelnětechnických parametrů a vyšší pevnosti rámu je dosaženo.

Na trh přicházejí nové profily, v nichž se kombinuje dřevo s hliníkovými anebo plastovými prvky. Vzájemně se zde doplňují dobré vlastnosti jednotlivých materiálů. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný profil, který je chráněn z vnější strany hliníkovým profilem. Ten chrání dřevo před povětrnostními vlivy a odstraňuje problémy s údržbou nátěru dřevěných rámů. Do místnosti se zvýšenou vlhkostí je lepší vybrat dřevěnou konstrukci s plastovou povrchovou úpravou. V současnosti je velmi zajímavá výstavba pasivních domov, u nichž jsou kladeny velmi vysoké nároky na konstrukci oken – okna musejí mít velmi dobré tepelněizolační vlastnosti.

Zasklení

Tepelněizolační vlastnosti závisejí především na zasklení. Okna mohou být s jednoduchým zasklením anebo s vícenásobným izolačním sklem. Izolační dvojsklo, případně trojsklo se zhotovuje pomocí zasklívacích lišt, těsnicích profilů a silikonových tmelů. Nejčastěji se používá sklo ze dvou skleněných tabulí. Mezera mezi nimi je vyplněná vzduchem nebo plynem (například argonem). Použitím izolačního dvojskla se zabraňuje úniku tepla, omezuje se rosení skel, čímž se výrazně snižují náklady na vytápění.

Běžná dřevěná okna mají spoj okenního rámu a křídla zajištěný většinou jen středovým těsněním zabudovaným v jedné úrovni po celém obvodu. Moderní okna už mají dvě těsnění na exteriérové a interiérové straně. Dvojitá těsnění dokonale ochrání interiér před dešťovou vodou a zabraňují úniku tepla. Abychom dosáhli příjemného klimatu v místnosti, musí se utěsnění provést tak, aby se zabezpečila přirozená výměna vzduchu.

K odvedení vody, která se dostala do konstrukce okna, je na vnější straně vytvořená vzduchová mezera s odvodňovacími otvory. K dolnímu rámu okna se přišroubují odvodňovací lišty a ty odvádějí srážkovou vodu. Odvodňovací otvory chrání proti působení větru a vlhkosti okapnice, která se nachází po celé šířce okna. Okapnice jsou z hliníkového plechu. Zabraňují zatékání, rosení a následnému vzniku plísní.

Přestože dřevěná okna nepatří mezi nejlevnější okenní profily, mnoho zákazníků se rozhodne právě pro ně, neboť jsou kvalitní, působí velmi elegantně a vytvářejí harmonickou atmosféru bydlení.

Pro výběr konstrukce okna právě ze dřeva je mnoho důvodů. Mohli bychom mluvit ještě o dalších pozitivech tohoto materiálu. Skutečností však zůstává, že je to jediný přírodou vytvořený produkt s možností recyklace. Výrobci se stále snaží zlepšovat vlastnosti dřevěných oken a díky modernizaci během jejich životnosti je výroba těchto oken zaručena i v budoucnosti.

Ing. Eva Masárová
Foto: Bayerwald, Gaulhofer, Internorm