Partneři sekce:

Rosení oken II. – Další příčiny rosení oken

Rosení oken II. – Další příčiny rosení oken

Na kondenzaci vodních par na okenním skle může mít vliv několik faktorů současně, důležité je také, na které části okna k rosení dochází, vlhkost se nemusí srážet pouze na vnější ploše skla směrem do interiéru, ale také ve vnitřním okenním prostoru.

Pokud se vlhkost sráží na skle ze strany interiéru, důvodem jsou již zmíněné rozdíly teplot v interiéru a v exteriéru, svou roli ale hraje také hodnota součinitele prostupu tepla Ug izolačních skel. Čím nižší je jeho hodnota, tím lépe je okno izolované a tím méně se ochlazuje.

Kvalitní okno je základ…

Tepelněizolační parametry celého okna včetně rámu udává součinitel prostupu tepla Uw, současná standardní hodnota oken s izolačním dvojsklem je maximálně 1,1 až 1,2 W/m²K, v případě jejich osazení izolačním trojsklem je to 0,9 W/m²K. Parametry nedostatečně izolovaného okna může (kromě výměny) zlepšit instalace speciální tepelné fólie v meziskelním prostoru.

Vliv na tepelněizolační vlastnosti oken má také materiál takzvaného teplého rámečku, nacházejícího se ve vnitřním prostoru okna mezi skly. Dříve používaný hliník byl kvůli vysoké tepelné vodivosti nahrazen pásky z nerezové oceli, plastu nebo kompozitu. Ochlazování rámu okna může při osazování nových oken eliminovat zvenčí na něm instalovaná tepelná izolace a ze strany interiéru speciální páska pro izolaci spáry mezi oknem a rámem.

…ale ani to někdy nestačí

Důvodem kondenzace vlhkosti na oknech může být mimo jiné i absence topného tělesa pod oknem, neboť teplý vzduch z topení sklo neohřívá, ale proudí kolem něj naopak vzduch ochlazený. Teplota skla se blíží rosnému bodu a dochází ke kondenzaci vodních par. Stejné důsledky má i nedostatečné vytápění a již zmíněné větrání interiéru. Vliv na kondenzaci vodních par na okenních sklech má také orientace oken vzhledem ke světovým stranám.

U novostaveb mohou být příčinou rosení skel (v případě, že byly při stavbě použity) mokré procesy, ovšem tato vlhkost by měla časem, obvykle během první topné sezóny, ustoupit. Vnitřní klima v domě se poté upraví. Jestliže potíže přetrvávají, může být příčinou nekvalitní realizace stavby kvůli špatně provedené práci stavebníků nebo nedostačující projektové dokumentaci.

Nepřehlédnete

ROSENÍ OKEN I – CO S VLHKOSTÍ V INTERIÉRU

Rosení v meziskelním prostoru

Ke kondenzaci vodních par nemusí docházet pouze vně oken, ale také v meziskelním prostoru. Zde bývá způsobena jeho nedokonalým hermetickým utěsněním. Prostor mezi skly okna je obvykle vyplněn vzácným plynem, nejčastěji argonem či kryptonem, při nedostatečné těsnosti proniká do meziskelního prostoru vlhký vzduch zvenčí a vodní páry pak kondenzují na vnitřních stranách skel.

Nepřehlédnete
VÝMĚNA PLASTOVÝCH OKEN V DEVÍTI KROCÍCH

Množství vlhkosti v konstrukci, její šíření, průvzdušnost stavby a další podmínky související i s prostupem tepla udává norma ČSN 73 0540-2.

Jak snížit vlhkost v interiéru:

  • pravidelné dostatečné větrání
  • omezení vnitřní vlhkosti (vaření v hrncích s poklicemi, odvětrání kuchyně i koupelny, omezení sušení prádla ve vlhkých částech bytu nebo domu)
  • nezakrývat radiátory
  • sledování vzdušné vlhkosti, pořízení odvlhčovače
  • zvýšení teploty vzduchu v bytě na minimálně 21 °C
  • ve vlhkých místnostech odstavit nábytek od stěn, aby mohl proudit vzduch

Text a foto: Dana D. Daňková