Samolepicí okenní pásky

Samolepicí okenní pásky

Okenní pásky jsou již celou řadu let nezbytnými materiály pro utěsňování připojovacích spár při montáži otvorových výplní.
06 aplikace montazni peny foto zdroj VEKRA

Příprava stavby před instalací nových oken

Otvorové výplně jsou klíčovou součástí obálky budovy a významnou měrou se podílejí na tepelné bilanci stavby. Pro jejich bezproblémovou funkčnost je důležité jak kvalitní provedení prvku, tak i profesionální instalace, která je pro dobrý výsledek …
Inspirace - prosvětlení podkroví

Inspirace – prosvětlení podkroví

Bydlení pod střechou je romantické a většinou nabízí velký variabilní prostor, který lze dotvořit na míru jeho obyvatel. Kvůli tomu se v nich odedávna vyskytovaly ateliéry umělců, kteří zde nacházeli svobodu ducha a také dobré …
Okna pro pasivní domy II - Kvalita moderních oken

Okna pro pasivní domy II – Kvalita moderních oken

Pokud jde o velikost a umístění prosklených ploch vůči světovým stranám, platí, že pro jižní fasádu by prosklení nemělo přesáhnout 40 % její plochy, při překročení tohoto poměru už dochází k přehřívání interiéru. K dostatečnému …
Jaké okno patří do dřevostavby

Jaké okno patří do dřevostavby

Pokud jde o kvalitu, pak je v zásadě je jedno, zda se jedná o okno do dřevostavby, do zděné či montované stavby. Vždy by totiž měla odpovídat kvalitě domu. Dřevostavba, která je řešená jako nízkonákladové …
Větrání bytů a těsná okna v souvislostech

Větrání bytů a těsná okna v souvislostech

V současné době dochází v řadě objektů, a to jak bytových, tak ostatních občanských, k mohutné výměně oken – především z důvodů snížení energetických nároků při provozu budov. Tento článek se věnuje problematice dopadů výměny oken na větrání obytných budov, …
Plastová okna ušetří tolik, kolik potřebujete

Plastová okna ušetří tolik, kolik potřebujete

Moderní plastová okna zajišťují dlouhodobé úspory energie. Jaké množství energie ušetříte, záleží jen na vašem výběru. Nejefektivnější v šetření tepla jsou spolehlivé rámy a kvalitní zasklení vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Vybrané technické vlastnosti oken, analýza způsobů osazení

Vybrané technické vlastnosti oken, analýza způsobů osazení

Okna a prosklené konstrukce jsou součástí téměř každé stavby. Možností, jaká okna pro stavbu zvolit, je nepřeberné množství a k výběru toho nejvhodnějšího pro danou stavbu je potřeba znát tuto problematiku co nejvíce. Nejčastěji uváděnými a porovnávanými bývají obvykle …
Dřevěná okna

Dřevěná okna

Při výrobě oken a dveří se dřevo, vzhledem ke své dostupnosti a snadné opracovatelnosti, využívalo už dávno. S postupující průmyslovou výrobou se okna začala vyrábět i z plastů a kovů. Dřevěná okna a dveře se však vyrábějí dodnes, a to kvůli vhodným mechanickým …
Těžko zkoušená okna

Těžko zkoušená okna

Primární úlohou oken je prosvětlení vnitřních prostorů, zabezpečení vizuálního kontaktu s okolím a větrání. Všechny tyto úlohy ve své podstatě plní již samotný okenní otvor. Funkcí okna v technickém smyslu slova je tedy zachovat požadované kvality okenního otvoru, …
Výměna střešního okna

Výměna střešního okna

Postupné zlepšování parametrů střešních oken vede mnohé stavebníky k úvahám o jejich výměně. Navzdory představám tato operace dnes už nepředstavuje dramatický zásah do stavby a byla by škoda odepřít si komfort kvalitnějších oken pouze kvůli obavám z náročné rekonstrukce. …
Chyby při montáži oken a parapetních desek

Chyby při montáži oken a parapetních desek

Pod chybnou montáží okna si člověk většinou představí jeho nesprávné osazení do stavebního otvoru. Funkčnost okna však ovlivňují další faktory, které s montáží přímo souvisejí. Jaké chyby se tedy v praxi vyskytují nejčastěji?