VELUX GGLS 3v1

Montáž sestavy tří střešních oken (pracovní postup)

Partneři sekce:

Sestava VELUX GGLS 3v1 je kombinace tří střešních oken integrovaných v jednom rámu – díky úzkým rámům trojokno poskytuje až o 23 % více světla oproti třem střešním oknům vedle sebe. Boční okna sestavy VELUX jsou otvíravá pomocí horního madla, prostřední okno je fixní neotvíravé. VELUX lze instalovat ve sklonu střechy od 15° do 90° a napojit na systém chytré domácnosti VELUX ACTIVE with NETATMO.

Před montáží okna je nutné mít již připravený otvor v konstrukci střechy s ohledem na velikost okna i zateplovací sady. Tesař zajistí posunutí nebo výměnu trámů v místě instalace okna a statické zabezpečení okolních trámů. Po úpravě krovu se musí provést laťování, které je dobré „přetáhnout“ více dopředu. Poté si přeneseme rozměry okna se zateplovacím límcem na laťování včetně rezervy.

Spodní část rámu okna je 13 cm nad poslední latí a 8 cm nad krytinou. Po vyříznutí otvoru je dobré laťování zespodu spojit ještě příčnou latí – tedy vytvořit tzv. rámeček. Hydroizolační fólii rozřízneme ve tvaru psaníčka křížem našikmo. Následně se fólie ohne přes laťování po obvodu montážního otvoru směrem ven a předepsaným způsobem přisponkuje k latím a kontralatím. Páskou určenou k lepení difuzních fólií se přelepí naříznuté rohy (prolepení).

Montáž okna

Krabice VELUX se rozbaluje bez použití nářadí, aby nedošlo k poškození okna. Střešní okno se položí na zem do vodorovné polohy na zadní stranu a krabice se otevře dvěma prsty v místě připravené perforace. Po vyjmutí z krabice se okno zvedne do svislé polohy a přetočí se obě pohyblivá křídla. Následně se postaví na horní část přetočených křídel.

Stlačením tlačítek na otočném závěsu pomocí šroubováku se uvolní vnitřní křídla a rám se spustí na zem. Připravíme se na uchycení okenního rámu – montážní úhelníky, které umožňují namontovat okno ve standardní montážní výšce, jsou součástí dodávky okna zabalené v samostatné krabici. Polohy osazení úhelníků jsou vyznačeny barevně odlišenými ryskami na boční straně rámu.

Balení VELUX je oproti běžným střešním oknům vybaveno navíc středovými úhelníky. Připravíme i zateplovací sadu BDX – ta se skládá ze 4 dílů a zatepluje celé okno. BDX Izolační rám zajišťuje lepší izolaci mezi okenním rámem a tepelnou izolací střechy, sada dále obsahuje manžetu z hydroizolační fólie BFX, součástí je i samonosný drenážní žlábek. Zateplovací sada se osadí na podpůrné latě do připraveného otvoru ve střešní konstrukci.

Do zateplovacího límce sady BDX usadíme rám střešního okna bez pohyblivých okenních křídel. Montážní úhelníky jsou už namontované v rámu. Rám vyrovnáme podle vodováhy. V každém rohu rám stabilizujeme s použitím vrutů, na montážní úhelníky použijeme šroubky. Po osazení střešního okna se na něj přilepí hydroizolační fólie BFX a přetáhne se přes laťování do sousedního pole. Samolepicí rohové klapky mají přesah, díky němuž lze dosáhnout důkladného utěsnění rámu.

Skládaná část límce se nasune přes latě a tím se těsně a bezpečně připojí. Následně si připravíme žlábek, který je součástí balení zateplovací sady. Složíme si jej na celou délku, položíme přes kontralatě, které dle potřeby montážního návodu prořízneme (fólie se proříznout nesmí!). Na jedné straně okna žlábek přiléhá ke kontralati, pak mírně klesá a končí za poslední kontralatí mimo okno po jeho boku.

Po odstranění kousků proříznuté kontralatě přiložíme žlábek na fólii a se spodní částí lišty, kde je zpětný ohyb, fólii prořízneme na úroveň poslední kontralatě. Uděláme mírný řez nahoru a lištu vložíme tak, aby vrchní část fólie ústila do žlábku. Přikotvíme šroubky do trámu. Nyní lze doskládat střešní krytinu v části pod střešním oknem.

Poté začneme přípravu montáže lemování. Spodní díl lemování se tvaruje dle střešní krytiny – u střešní krytiny s vysokou vlnou je třeba s ohledem na tvarování lemování horní části oblouků seříznout kotoučem, tzv. srazit hranu, a to přibližně 5 cm od vrchní části tašky dolů. Pro VELUX použijeme lemování EDWS, jehož součástí je nejen zateplovací rám, plisovaná manžeta a drenážní žlábek BDX, ale také manžeta z parotěsné fólie BBX. Manžeta z parotěsné fólie BBX, která je součástí lemování EDWS, zajistí při správné montáži bezpečné a spolehlivé spojení mezi rámem střešního okna a parotěsnou fólií střešního pláště. Nařezaný sádrokarton se pomocí vrutů ukotví do rámu vyplněného tepelnou izolací.

Montáž lemování EDWS začínáme spodním dílem. Ze spodní části pevného segmentu okna, tj. nepohyblivého křídla, odstraníme krycí plech. Po vytvarování a ukotvení spodního dílu lemování vracíme krycí plech na pevný segment okna. Po dokončení spodní části oplechování montujeme boční a horní část lemování a doplňkové lišty. Kryty oplechování se nacházejí v krabici s lemováním.

Při montáži oplechování není třeba používat nářadí ani šrouby. Oplechování bočního rámu i hlavního rámu se pouze zacvakne. Krytinu na bocích doložíme k drážce bočního lemování (vzdálenost 30–60 mm). Na závěr se doloží krytina nad okno, kde by měla končit 60–150 mm nad oknem. Aby byla tato hodnota dodržena, je třeba případně upravit krytinu (zkrátit). Na závěr nasadíme obě pohyblivá křídla okna.

Po osazení okna následuje montáž ostění, nejčastěji sádrokartonového. Nejprve se předepsaným postupem vytvoří rám, tj. nosná konstrukce pro sádrokarton, případně jiný finální materiál ostění. Tento rám musí zohledňovat dostatečnou tepelnou izolaci, 6 až 8 cm kolmý náběh na okno i potřebu správného „omývání“ teplým vzduchem. Spodní část ostění od náběhu tedy potom musí být orientována kolmo k podlaze, horní část od zmíněného náběhu pak rovnoběžně s podlahou.

1 Příprava otvoru
Před montáží okna je nutné mít již připravený otvor v konstrukci střechy s ohledem na velikost okna i zateplovací sady, s touto přípravou by měl pomoci tesař, který zajistí potřebné výměny krokví.

01
01 |
Pozor!
Nejčastější chybou bývá nedostatečná velikost otvoru na výšku – je nutné brát ohled nejen na čistou výšku okna, ale počítat také s ostěním a jeho náběhem. Od okna ještě vede ostění, teprve poté navazuje trám.
V případě novostavby je třeba s velikostí otvoru počítat v projektu střechy. U výměny okna za větší v již existující střeše je nutná konzultace se statikem.

2 Příprava otvoru v hydroizolační fólii
Hydroizolační fólii rozřízneme ve tvaru psaníčka, ohneme přes laťování po obvodu montážního otvoru a přisponkujeme. Přelepíme páskou pro lepení difuzních fólií.

02
02 |

3 Manipulace s rámem okna
Připravíme si rám okna – vyjmeme otvíravá křídla oken a najdeme v balení, v samostatné krabici, montážní úhelníky (balení je navíc vybaveno středovými úhelníky). Polohy osazení úhelníků jsou vyznačeny barevně odlišenými ryskami na boční straně rámu.

03
03 |

4 Osazení zateplovací sady BDX
BDX Izolační rám se osadí na podpůrné latě do připraveného otvoru ve střešní konstrukci. Do zateplovacího límce BDX usadíme rám střešního okna s namontovanými montážními úhelníky. Vyrovnáme podle vodováhy.

04
04 |

5 Osazení rámu a montáž hydroizolační fólie BFX
V každém rohu rám stabilizujeme vruty a šroubky, přilepíme přes něj hydroizolační fólie BFX a přetáhneme ji přes laťování do sousedního pole. Skládanou část límce nasuneme přes latě.

05
05 |
Rada odborníka
Po usazení rámu je nutné nasadit zpět křídla a zkusit každé křídlo otevřít a zavřít, několikrát po sobě, abychom ověřili, zda křídla nejsou zkřížená, dobře sedí a je stejná mezera mezi rámem a křídlem ve všech místech. Po vycentrování lze celý rám zakotvit.

6 Provedení drenážního neboli kondenzačního žlábku
Žlábek složíme na celou délku a položíme přes kontralatě, které dle potřeby montážního návodu prořízneme. Po odstranění kousků proříznuté kontralatě přiložíme žlábek na fólii a prořízneme na úroveň poslední kontralatě. Uděláme mírný řez nahoru a lištu vložíme tak, aby vrchní část fólie ústila do žlábku. Přikotvíme šroubky.

06
06 |

7 Dokládka střešní krytiny pod oknem
Doskládáme střešní krytinu pod střešním oknem. Spodní díl lemování se tvaruje dle střešní krytiny – u střešní krytiny s vysokou vlnou je třeba s ohledem na tvarování lemování horní části oblouků seříznout kotoučem, tzv. srazit hranu, a to přibližně 5 cm od vrchní části tašky dolů.

07
07 |

8 Osazení lemování spodního dílu lemování
Použijeme lemování EDWS a začínáme jeho spodním dílem. Ze spodní části pevného segmentu okna, tj. nepohyblivého křídla, odstraníme krycí plech. Po vytvarování a ukotvení spodního dílu lemování vrátíme krycí plech na pevný segment okna.

08
08 |

9 Dokončení oplechování, nasazení křídel
Pokračujeme boční a horní část lemování a doplňkové lišty, kryty oplechování stačí pouze nacvaknout. Krytinu na bocích doložíme k drážce bočního lemování, nakonec doložíme i krytinu nad okno. V případě potřeby krytinu zkrátíme. Nasadíme okenní křídla.

09
09 |

10 Dokončení ze strany interiéru
Manžetu BBX spojíme s parotěsnou fólií střešního pláště a může následovat montáž ostění, nejčastěji sádrokartonového – vytvoříme nosnou konstrukci pro sádrokarton, která zohledňuje potřebnou tepelnou izolaci a proudění vzduchu. Spodní část ostění od náběhu musí být orientována kolmo k podlaze, horní část od zmíněného náběhu pak rovnoběžně s podlahou. Pohledový sádrokarton se pomocí vrutů ukotví do rámu vyplněného tepelnou izolací.

10
10 |

Text + foto: Velux