Inspirace - prosvětlení podkroví
Galerie(9)

Inspirace – prosvětlení podkroví

Partneři sekce:
  • Prefa

Bydlení pod střechou je romantické a většinou nabízí velký variabilní prostor, který lze dotvořit na míru jeho obyvatel. Kvůli tomu se v nich odedávna vyskytovaly ateliéry umělců, kteří zde nacházeli svobodu ducha a také dobré světlo pro tvorbu. Jak dnes dosáhnout téhož? Tedy příjemného prosvětlení rozlehlého prostoru? Základní řešení jsou dvě, a to buď střešní okno nebo střešní vikýř. Pojďme se podívat, čím se od sebe vzájemně liší.

Střešní okna

Boom jednoznačně zažívají střešní okna. Jejich nabídka je široká, co do rozměrů, druhu použitých materiálů, kvality tepelně izolačních parametrů i nabízených doplňků. Volba pak záleží především na tom, co od okna uživatel očekává. Od toho se odvíjí materiál i míra uživatelského komfortu. Pohodu střešní okna zajistí jen tehdy, když je správně navržena jejich velikost, energetická účinnost, kvalita a zajištěno jejich optimální ovládaní i jednoduchá a bezpečná údržba.

Nároky, které jsou na střešní okno kladeny, činí z jeho návrhu důležitou úlohu projektu. Střešní okna musí vyřešit osvětlení, minimalizovat tepelné ztráty a současně poskytnout co nejlepší ochranu před sluncem. K tomu patří i zajištění účinného větrání, ochrana před hmyzem a bezpečnost podstřešního prostoru.

Kritéria výběru střešních oken

Základem je velikost a počet oken, a také jejich umístění. O něm rozhoduje účel – zda střešní okna slouží výhledu ven, nebo pro větrání, či pouze pro osvětlení. Při požadavku na výhled ven je rozhodující výška dolní hrany okna. Velmi působivé je spojení fasádního okna se střešním oknem, tzv. fasádní napojení. Atypické řešení nabízí hřebenový přechod, který je vhodný do ateliérových podstřešních prostor.

U oken, která by měla zajišťovat i větrání, je nutné, aby ovládací prvky okna byly na dosah. Pokud je ovládání dole, rozhoduje pouze výška spodní hrany okna, pokud je ovládání nahoře, rozhoduje horní hrana. Měly by také zohledňovat polohu, do níž se vychýlí otevřené křídlo okna.

Křídlo by při otevření nemělo překážet, ohrožovat uživatele nebo trhat sítě proti hmyzu. Vhodné je zjistit si u vybraného okna možnost aretace nebo nastavení síly potřebné pro jeho otevření a zavření. Pokud by mělo být okno otevíráno v zimě, když na něm leží sníh, je třeba volit typ otevírání pro tento případ. Je dobré také pamatovat na to, co se stane, když okno zapomeneme zavřít při dešti. Došlo-li by tím k výrazným ztrátám, je dobré uvažovat o automatice, která otevírání okna řídí podle klimatických podmínek.

Uvedené požadavky není nutné zohledňovat u oken, která mají sloužit jen k prosvětlení. U nich je rozhodující velikost a umístění okna, případně volba sestavy.

Univerzálním požadavkem je pak možnost okna jednoduše a bezpečně umýt.

Střešní okna a prosvětlení

Střešní okna zabudovaná v ploše střechy propouštějí více světla než svislá okna vikýřů. Ovšem se zvyšující se tloušťkou izolace ve střeše a narůstající výškou okenního ostění dochází i u nich k utopení v konstrukci. Při dostatečné tloušťce tepelné izolace z minerální vaty (260–400 mm) je ostění okna příliš hluboké a do interiéru proniká málo světla. Proto je lépe sáhnout po tepelné izolaci o menší tloušťce, ale s lepšími izolačními vlastnostmi (např. PIR).

Nevýhodou střešních oken jsou značné tepelné zisky, zvlášť při osazení na jižní straně. Zde je proto třeba pamatovat na dobré přistínění, nejlépe venkovní. Venkovní roleta dokáže zachytit až 96 % tepla ze slunečních paprsků ještě před dopadem na skleněnou tabuli okna. Vnitřní doplňky střešních oken spíš jen přistiňují nebo zatemňují místnost, případně jsou dekorací v interiéru.

Vikýře

Tento způsob prosvětlení podkroví zásadním způsobem ovlivňuje vzhled střechy. Může nejen vyzvednout její celkové vyznění, ale také výrazně pokazit celkový dojem.

Do podstřešního prostoru pak vikýře přinášejí o polovinu méně světla než střešní okna. Také jejich osazení ve střešní rovině je mnohem pracnější. Navíc tato konstrukce zvětšuje povrch střešního pláště, a tím přechodovou plochu, která se podílí na vzniku energetických ztrát. K mínusům patří i to, že složité tvary vytvořené vikýřem mohou být příčinou častějších poruch oplechování a odvodnění střechy.

Pozitivem je naopak získání větší obytné plochy rozšířením podkrovního prostoru a také zajištěný výhled. Na tvar a umístění vikýřů mají vliv světlá výška místnosti, výška parapetu, rozměry okna a celkový architektonický záměr.

Je lepší vikýř, nebo střešní okno?

Jak je patrno z výše uvedeného, střešní okna i vikýře mají svá pro i proti. Jak tedy zvolit? V současném horkém letním období je významným argumentem pro rozhodování přehřívání podstřešních prostor. Z tohoto klání vycházejí lépe vikýře s dostatečným zateplením stěn, které umí zajistit lepší tepelnou stabilitu v interiéru, než okna střešní. V zimě vikýře propouštějí šikmé sluneční paprsky a pomáhají tepelným ziskům v interiéru, kdežto v létě, kdy je slunce vysoko, se paprsky do svislého okna opírají jen minimálně. Zato střešní okno je v letním období vystaveno extrémní sluneční expozici, čímž dochází k přehřívání interiéru. Z hlediska intenzity slunečního záření a prohřívání interiéru jsou svislá okna výhodnější. Ostatní je věcí osobního vkusu majitele a typu stavby, která má mít prosvětlení instalováno.

Marie Urbancová
Foto: archiv autora