Partneři sekce:

Nejčastější chyby při osazení oken: jak ne a jak ano

iStock 1305177119
Zdroj: iStock

Nadměrná vlhkost v interiéru se na oknech viditelně projevuje zejména jejich rosením. Mnohem horší, než rosení viditelné, je ovšem skryté rosení v připojovací spáře, kde ho nevidíme.

Problémy přitom vznikají již v průběhu hrubé stavby, kde se setkáváme s tím, že stavebníci si chtějí „jen trochu usnadnit práci“, protože „pěkná omítka vše skryje“. Navíc se problémy mohou objevit až po záruční době, a v tom případě už není s kým je řešit. Rozdíly, které mohou být na první pohled jen nepodstatnými detaily, tak hrají ve skutečnosti větší roli, než by se zdálo. Podívejme se podrobněji na některé z nich…

01 Stavební otvor není správně připravený

foto01 jak ne
01 Jak ne | Zdroj: Vekra

Povrch je nerovný, geometricky nepřesný, hrubý, drolivý, není zatřený stavebním tmelem… anebo se okna montují přímo do viditelných voštin u parapetního zdiva. Na takový povrch pak nepřilnou ochranné fólie, které by měly chránit spáru před průnikem vlhkosti do interiéru.

Vekra
01 Jak ano | Zdroj: Vekra

02 Okna byla podložena nevhodnými nosnými podložkami

web foto02 jak ne
02 Jak ne | Zdroj: Vekra
web foto02 jak ne 2
02 Jak ne | Zdroj: Vekra

Deformace oken, praskání omítky a do vzniklých spár pronikající vlhkost… i tak vypadá situace, pokud jsou montované okenní rámy posazeny na nosné podložky z nevhodného materiálu, jako například zbytků cihel nebo měkkého dřeva.

 

foto02 jak ano
02 Jak ano | Zdroj: Vekra

03 Rám okna není správně připravený a ukotvený

foto03
03 | Zdroj: Vekra

Otvory pro kotvení oken nejsou v okenním rámu předvrtané od výrobce nebo nejsou správně rozmístěné. Montážník při kotvení rámu necitlivě dotahuje turbošrouby, čímž dojde k prohnutí nebo dokonce popraskání rámu v okolí kotvícího otvoru.

04 Nesprávná montážní pěna

foto04
04 | Zdroj: Vekra

Kvalitní firma si montážní pěny velice pečlivě vybírá a testuje. Rozhodně to není o ceně dané pěny, ale o její pružnosti či délce životnosti. Důležitou roli navíc hraje i správná technologie jejího zpracování, kterou je nutné dodržet. Chybou rovněž je, že montážníci ponechají u usazených oken dlouhodobě odhalenou montážní pěnu, která je vystavená působením povětrnostních vlivů, čímž rychle degraduje, a ztrácí tak svoje izolační vlastnosti.

05 Ochranné fólie a jejich kvalita

foto05 jak ne
05 Jak ne | Zdroj: Vekra

Jednou z nejdůležitějších fází při správné montáži oken je využití kvalitních parotěsných a paropropustných fólií v místě připojovací spáry, a to včetně jejich formy nalepení na okenní rám. Pokud fólie nebyly použity vůbec a montážní pěna v připojovací spáře je pouze omítnutá, není dostatečně chráněná před pronikající vlhkostí. Navíc vlivem UV záření degraduje, a tak ztrácí schopnost tepelné izolace.

foto05 jak ano
05 Jak ano | Zdroj: Vekra

Vnitřní parotěsná fólie zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, a tedy i do montážní pěny. Vnější paropropustná fólie naopak propouští případnou zabudovanou vlhkost z připojovací spáry směrem do exteriéru, ale zároveň je vodotěsná, a brání tak vnikání srážkové vody z exteriéru do prostoru připojovací spáry.

Chybou je i to, pokud jsou fólie nalepeny nesprávně z jednoho kusu kolem dokola po celém obvodu okna a v rozích tudíž chybí přesahující tzv. slangově označované „uši“, které slouží k nalepení do rohu ostění. Fólie nesmí být v rozích proříznutá.

Od partnerů ASB

Střešní okna: kapitola sama pro sebe

Střešní okna jsou neméně problematickou částí stavby. Rizika provedené jsou ovšem víceméně stejná jako v případě oken v obvodových zdech, pouze provedení si může vyžádat o něco větší zručnost. Pozor je tak třeba dát zejména na upevnění a vyrovnání rámu okna, správné umístění a napojení fólií na rám okna, vhodné tepelné izolování okna. Co je třeba zdůraznit – krytina a způsob její pokládky nemá na funkci střešního okna (a s ní spojené chyby) žádný vliv.

Závěr

Odstranění chyb způsobených neodbornou montáží oken není levná záležitost. Měli bychom ovšem pamatovat i na možnost, že celá řada chyb a problémů oken (například špatné dovírání) nemusí nutně poukazovat na chybnou montáž, ale pouze na vadný výrobek – to ať už z hlediska nekvalitního materiálu či zpracování.

Redakce za použití podkladů firmy Vekra