03 min

Montáž okna do prostoru fasádní izolace (pracovní postup)

Partneři sekce:

Celá řada nových bytových domů, ale i kancelářských budov je běžně osazována okny v předsazených slepých rámech. Na trhu je celá řada řešení předsazených montáží. Předsazený systém illbruck je jedním z nich.

Robustní a pouze lepený předsazený systém illbruck je nově doplněn o lehčenou a plně kotvenou variantu s označením SY002 LITE, jež je určena převážně pro vyložení oken a okenních sestav nižších hmotností. Systém je stavebnicové koncepce, a tudíž opět velmi snadný na montáž. Díky lehkým profilům lze celý systém instalovat v jedné osobě.

Montáž začneme změřením stávajícího otvoru. Profily nařežeme dle požadovaných rozměrů. K tomu lze použít téměř jakoukoliv pilku, protože profily jsou na bázi tvrzeného polystyrenu. Odřezky delší než 100 mm lze dále využít. Montáž začínám vždy spodním profilem. Zdivo musí být čisté a suché, bez prachu a volných částic. Případné nerovnosti na stěně vyrovnáme cementovým lepidlem.

Na profil PR150 naneseme lepidlo illbruck SP351 ve dvou vodorovných trojúhelníkových housenkách. Tento krok je nutný pro vzduchotěsné utěsnění spáry mezi profilem a přilehlou konstrukcí. Profil zůstane na konstrukci zároveň přilepený a usnadní tak následné vrtání a mechanickou fixaci. Alternativně lze lepidlo stejnou metodou nanášet na zeď. V tom případě ovšem dbáme na to, aby bylo poté lepidlo dobře spojeno s nosným profilem.

Nosný profil pevně přitlačíme k přilehlé konstrukci. Tloušťka lepidla po přitlačení profilu by měla být mezi 2 mm až 6 mm. Srovnáme profil do roviny a vyvrtáme skrze profil díru do přilehlé konstrukce. Typ vrtáku, jeho průměr a hloubku i způsob vrtání vybíráme s ohledem na typ podkladního materiálu. Určený typ šroubu pro bezpečnou a trvalou fixaci profilu PR150 je FX750. Minimální požadovaná vzdálenost šroubu je 60 mm od jeho okraje otvoru. Na obou okrajích profilu vyvrtáme otvory 150 mm od jeho okraje a další následné otvory max. 400 mm od sebe, dle délky profilu. Spáry mezi napojením profilů, např. v rozích, důkladně utěsníme a prolepíme lepidlem illbruck SP351.

Montáž svislých profilů RP150 provedeme stejným způsobem. Rozteč krajních šroubů je 150 mm od okraje profilu. Rozteče dalších šroubů ve svislém směru pak max. 600 mm.

Montáž vrchního vodorovného profilu probíhá opět stejným způsobem jako v předchozích krocích. Vzdálenost děr od okraje je 150 mm, rozteče dalších šroubů max. 600 mm. Opět se do spáry mezi profil a přilehnou konstrukci nanáší lepidlo SP351. Následně překontrolujeme všechny rohové spoje profilů, zda jsou důkladně utěsněné. Spáry musí být důkladně vyplněné, aby nedocházelo k průchodu vzduchu nebo zatékání. Vsazení, ukotvení a utěsnění připojovací spáry se provádí dle ČSN 74 60 77 – jako spolehlivé řešení lze doporučit například komprimační pásku TP654 illmod Trio 1050, připojovací spáru na spodním vodorovném profilu vypěníme a zajistíme zevnitř i zvenku inteligentní fólií Twinaktiv ME508.

Co budete potřebovat?

  • Profil PR150 o požadované hloubce (35, 50, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm)
  • Šrouby FX750 pro ukotvení profilů PR150
  • Okenní šrouby požadované délky
  • Lepidlo
  • illbruck SP351

Nářadí a pomůcky

  • pila (přímočará nebo ruční), aku šroubovák / rázový utahovák, příklepová vrtačka, pistole na tmely, metr, tužka, vodováha, špachtle, řezák
TIP
Ideální kladení profilů
S profily lze pracovat velmi efektivně a s minimem odpadu. Zbytky profilu větších než 100 mm mohou být dále použity! Ideální postup a pořadí kladení profilů je na obr. 1.
Ideální pořadí při vrtání otvorů
Největší zatížení nese spodní vodorovný profil. Proto dodržujeme následující: z pravé a levé strany profilu umístíme šroub do druhé díry (díry jsou v profilu označené perforací). Od okraje jsou tyto díry vzdálené 150 mm. Rozteč dalšího šroubů je max. 400 mm. U vrchního a bočních profilů jsou rozteče max. 600 mm.

01 Příprava
Zdivo musí být čisté a suché, bez prachu a volných částic. Nerovnosti na stěně vyrovnáme cementovým lepidlem. Profily nařežeme na požadovanou délku. Montáž začneme spodním profilem.

01 min
01 | Zdroj: illbruck CPG

02 Lepení
Na profil PR150 naneseme lepidlo illbruck SP351 ve dvou vodorovných trojúhelníkových housenkách. Nosný profil pevně přitlačíme k přilehlé konstrukci.

02
02 | Zdroj: illbruck CPG

03 Šroubování
Srovnáme profil do roviny a vyvrtáme skrze profil díru do přilehlé konstrukce. Na obou okrajích profilu vyvrtáme otvory 150 mm od jeho okraje a následné otvory max. 400 mm od sebe.

03
03 | Zdroj: illbruck CPG

04 Prolepení spár
Spáry mezi napojením profilů, např. v rozích, důkladně utěsníme a prolepíme lepidlem illbruck SP351.

04
04 | Zdroj: illbruck CPG

05 Svislé a svrchní konstrukce
Montáž svislých profilů RP150 provedeme stejným způsobem. Rozteč krajních šroubů je 150 mm, další rozteče max. 600 mm. Montáž vrchního vodorovného profilu je opět obdobná – vzdálenost děr od okraje je 150 mm, rozteče dalších šroubů max. 600 mm. Spáry prolepíme lepidlem SP351.

05
05 | Zdroj: illbruck CPG

06 Ukotvení a utěsnění
Překontrolujeme všechny rohové spoje profilů, zda jsou důkladně utěsněné. Pro vsazení, ukotvení a utěsnění je doporučeno použít komprimační pásku TP654 illmod Trio 1050 po třech stranách. Připojovací spáru vypěníme a zajistíme zevnitř i zvenku inteligentní fólií Twinaktiv ME508.

06
06 | Zdroj: illbruck CPG

text + foto: illbruck CPG