ZATEPLENÍM PODKROVÍ K ÚSPOŘE ENERGIÍ I ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zdroj: URSA

Nejrozšířenějším typem izolace šikmé střechy v České republice je způsob zateplení zdola neboli mezi a pod krokvemi. Ten využívají jak stavební firmy, tak jednotlivci. Pokud podkroví vůbec či nedostatečně zaizolujeme, může docházet ke ztrátám až 30 % energie.

Tím vznikají nejen zbytečné náklady, ale i bezohlednost k životnímu prostředí. Jak na zateplení střechy jsme se zaměřili s odborníky ze společnosti URSA.

Nároky na ochranu životního prostředí se v posledních letech stále zpřísňují, a s tím i pravidla pro kvalitu staveb. Proto je nutné již v počátku vybírat co nejkvalitnější materiály, které přispějí k celkové finální podobě ať už novostavby, nebo rekonstrukce. „Vždy dbáme na správnou skladbu střechy, s ohledem na dostatečně dimenzované zateplení minerální vlnou. Důsledně aplikovaná a vrstvená izolace zajistí správnou funkčnost celé konstrukce,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architekta ze společnosti URSA.

Jakým způsobem lze zateplit šikmou střechu

Způsob izolace střechy zdola neboli mezi a pod krokvemi, je nejhojněji užívaným typem zateplení v České republice. Krokve pak jsou zpravidla prvkem šikmé střechy, který podpírá celou nosnou konstrukci. Způsob zateplení zdola je oblíbený proto, že zde není nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a jedná se o standardní osvědčenou metodu. „Ze zkušenosti společnosti URSA potvrzuji, že tento způsob je často užívaný jak stavebními firmami, tak i jednotlivci,“ dodává Tereza Vojancová, architektka ze společnosti USRA.

Druhým možným typem izolace střechy je zateplení shora. Tento způsob umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce. „Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví a nemůžeme si dovolit jít moc dolů s podhledem. Díky němu není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ vysvětluje Vojancová.

Zateplení zdola:

Izolace mezi nad krokvemi a pod krokvemi 2
Izolace mezi nad krokvemi a pod krokvemi  | Zdroj: URSA

Výhody zateplení zdola:

 1. Standardní osvědčená metoda
 2. Provádění možné i v zimním, chladném a deštivém období
 3. Odstranění tepelných mostů pod krokvemi
 4. Není nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy
 5. Nic složitého na provádění a zaškolení
 6. Vše může být provedeno jednou sádrokartonářskou firmou, která zajistí realizaci vnitřních prostor
 7. Nízkonákladová cena
 8. Lze provádět formou DIY

 

Zateplení shora:

Izolace mezi a nad krokvemi 1
Izolace mezi a nad krokvemi | Zdroj: URSA

Výhody zateplení shora:

 1. Pro rekonstrukci není nutná demontáž původních vrstev níže, a tak je možné v domě stále bydlet
 2. Variabilita vzhledu interiéru, vyšší komfort bydlení
 3. Lze přiznávat krokve
 4. Vysoká tolerance k tvarové přesnosti (např. rovinnost) nosné konstrukce
 5. Vše může být provedeno jednou (střechařskou) firmou, výnosnost zakázky
 6. Akceptovatelná cena
 7. Ekonomická výhodnost, investiční příležitost
 8. Vytažení ploch „kondenzace“ z nosného systému konstrukce

Dbáme na součinitele prostupu tepla

URSA cenik CZ 02 2021 32
URSA cenik CZ 02 2021 32 | Zdroj: URSA

Součinitel prostupu tepla U vyjadřuje izolační schopnost celého souvrství konstrukce – tedy všech vrstev včetně jejich tlouštěk. „A čím je hodnota součinitele nižší, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla,“ vysvětluje Tereza Vojancová.

Vzhledem k tomu, že se legislativa stále vyvíjí, tak hodnoty, které byly dříve označovány jako doporučené pro pasivní dům, budou brzy hodnotami cílovými. „Každému bych proto doporučila zateplovat již nyní na parametry pasivního domu. Navýšení ceny při použití větších tlouštěk izolace je zanedbatelné. Hlavní položku totiž činí práce v kombinaci s dalšími materiály potřebnými na realizaci střešní konstrukce,“ vysvětluje Vojancová.

Příklady izolací URSA a jejich součinitel prostupu tepla v případě zateplení šikmé střechy

URSA izolace obálky budovy komplet 4
URSA izolace obálky budovy komplet 4 | Zdroj: URSA

Včasný výběr izolace vede k ideálním výsledkům

„Nad správnou izolací je nutné přemýšlet již ve fázi plánování a projektu. Díky tomu lze dosáhnout nejlepších a nejefektivnějších výsledků, jak tepelněizolačních, tak i akustických a protipožárních,“ uzavírá Tereza Vojancová. Společnost URSA nabízí minerální izolace vyrobené v Německu, které podléhají i těm nejpřísnějším standardům a řadí se tak mezi nejkvalitnější na českém trhu.

ZDROJ: PR článek společnosti URSA