Záklop z cementotřískových desek CETRIS je rozdělen do dilatačních celků s délkou do 6 m

Záklopy střešních konstrukcí z desek CETRIS®

Cementotřísková deska CETRIS® patří mezi moderní deskové materiály na bázi dřeva. Oproti jiným deskovým materiálům vyniká deska CETRIS® svojí univerzálností a nepřeberným množstvím možností použití.

Cementotřískové desky se vyrábí lisováním směsi dřevěných třísek, cementu, vody a hydratačních přísad. Povrch desky je hladký, cementově šedý. Cementotřískové desky CETRIS® jsou určeny především jako konstrukční materiál tam, kdy je požadována současně odolnost proti vlhkosti, pevnost, nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost. Více o vlastnostech desek najdete na https://www.cetris.cz/

Před kladením střešní krytiny je nutno položit separační vrstvu
Před kladením střešní krytiny je nutno položit separační vrstvu | Zdroj: CIDEM Hranice

V konstrukcích střech se desky CETRIS® nejčastěji používají :

  • jako podbití přesahu střechy (podhledová vnější záležitost)
  • pro vytvoření podkladu (bednění) pro kladení tepelné izolace, popřípadě hydroizolace nebo střešní krytiny

Zejména tam, kde nemůže být použit „tradiční“ záklop (dřevo, dřevoštěpková deska) – to znamená v místech s požadavkem na nehořlavý materiál  s odolností vůči vlhkosti – je jako podklad pod izolační nebo svrchní vrstvy střešního pláště použita právě cementotřísková deska CETRIS® .

Pro tyto případy plně dostačuje použít základní desku CETRIS® BASIC, případně „maloformátovou“ desku CETRIS® PD. Složení celé skladby střešního pláště musí odpovídat nejenom mechanickým požadavkům, ale i ostatním kritériím a to zejména tepelně – technickým záležitostem (tepelný odpor, odvětrání, parozábrany,…).

Cementotřískové desky CETRIS PD tl. 16 mm jsou kotveny k trapézovému plechu
Cementotřískové desky CETRIS PD tl. 16 mm jsou kotveny k trapézovému plechu | Zdroj: CIDEM Hranice

Deska CETRIS® se klade s přiznanou spárou a kotvena je do podkladu (například nosníky, trapéz, plech s pěnovou fólií,…). Podle typu podkladu (vzdálenosti podpor) a velikosti zatížení, které bude na desku CETRIS® působit (montážní, vlastní váha, klimatické,…), je zvolena tloušťka desky CETRIS®. V případě projektu Rekonstrukce železniční stanice Vsetín byly desky CETRIS® použity na zaklopení střešní konstrukce nástupišť. Realizační firma EGOÉ PLUS, a.s.,  Bílovice vzhledem k nepravidelnému půdorysu střešní konstrukce použila na zakrytí trapezového plechu cementotřískové desky CETRIS® PD tl. 16 mm ve formátu 1250 x 625 včetně pera.

Samotné kladení dalších vrstev (tepelné izolace, hydroizolace, střešní krytiny) je nutné provádět v souladu s doporučením výrobců těchto materiálů. Kladení titanzinku i ostatních kovových střešních materiálů přímo na vysoce alkalické desky CETRIS® (pH desky CETRIS® je cca 12,5)  je poměrně častou chybou. V závislosti na vlhkosti ve střešní konstrukci ( kvalita odvětrání, kvalita parozábrany, provozy pod střechou a jejich vytápění) je potom kovová krytina za půl až za dva roky perforována. Je nutno proto použít v takovém případě separační vrstvu. Samotný titanzinkový materiál musí být i z rubové strany provětráván, aby se mohla tvořit ochranná patina.

Zaklopení střešní konstrukce nehořkavými deskami CETRIS
Zaklopení střešní konstrukce nehořkavými deskami CETRIS | Zdroj: CIDEM Hranice

Vhodné jsou střešní materiály s integrovanou separační vrstvou, pro ochranu je vhodné před poškrábáním klást na kluznou fólii netkanou textilii. Příponky pro uchycení samotných střešních šablon se nepřibíjejí, ale šroubují se vruty do desky CETRIS®. Od tloušťky desky 16 mm je při použití vrutů o průměru min. 5 mm zaručena minimální pevnost na vytržení 400 N.

Použitím cementotřískových desek CETRIS® ve skladbách plochých střech lze současně dosáhnout požární odolnosti až 30 minut. Nosnou konstrukci tvoří profilovaný trapézový plech, požární odolnost zajišťují dvě vrstvy cementotřískových desek CETRIS® BASIC tl. 10 mm, vysokého tepelného odporu je pak dosaženo použitím izolačních desek z elastifizovaného pěnového polystyrénu. Skladba je doplněna parozábranou a hydroizolačním souvrstvím s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům.

ZDROJ: PR článek společnosti CIDEM Hranice, divize CETRIS