Partneři sekce:
  • Stavmat

Ztracené bednění

Ztracené bednění

Představte si, že nejsme první civilizací, jež přišla s nápadem ponechat materiál, který drží čerstvou betonovou směs, navždy svému osudu. Barbarská část staré Evropy v 5. století používala ztracené bednění z cihlového zdiva nebo tenkých kamenných desek. Po patnácti stoletích znovu objevený princip trvale zabudovaného bednění přece jen o něco pokročil. V našich končinách mnozí budovatelé nakonec neodolali – přesvědčila je jednodušší manipulace, nové technologie i materiály. Tvárnice nebo desky, které v první fázi stavby tvoří formu pro betonovou směs, se po vytvrdnutí betonu navždy stanou součástí vodorovných a svislých konstrukcí objektu. Zatímco betonové jádro zpevňuje konstrukce, ztracené bednění stavbu tepelně a zvukově izoluje.


Postrach tepelných mostů
Od té doby, kdy začala nejen odborná veřejnost věnovat pozornost únikům tepla, tedy schopnosti vnějších konstrukcí klást tepelný odpor, se i běžný smrtelník stále více zabývá myšlenkou na energeticky úsporné bydlení. Jak postavit svůj příbytek tak, aby v budoucnosti nevytáhl z našich peněženek zbytečné finance za vytápění? Izolujte a zbavte se už během stavby tepelných mostů! Se ztraceným bedněním jste na dobré cestě.

Bednění se ztratí v konstrukci, a protože je současně tepelnou izolací, spolu s ním se ztratí i fyzikální pole, kterými uniká teplo. Vhodná skladba zdí se ztraceným bedněním navíc zabrání nepříjemné kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu stěn. Důkazem odolnosti konstrukcí se zabudovaným bedněním proti únikům tepla je i jejich oblíbenost při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů (EPD). I u nás známé technologie ztraceného bednění (Velox, Easyblok, Durisol) se postarají, aby stěny dosáhly minimálního tepelného odporu. Je to záležitost dvou podstatných parametrů – druhu materiálu a tloušťky jednotlivých vrstev.

Tepelná izolace domů snižuje tepelné ztráty, přičemž se v zimě zvýší povrchové teploty stěn v interiéru a v létě zase naopak – příjemné klima v místnosti je důsledkem téměř vyrovnané teploty vzduchu a stěn.

Jaký materiál, taková stěna
Betonové jádro, kromě své zásadní úlohy – přenášet zatížení stavebních konstrukcí, snese hodně při požáru, je dostatečně tuhé, slušně izoluje proti zvuku, chrání ocelovou výztuž, která si poradí s pevností v tahu. Na co mu však síly nestačí, je schopnost tepelně izolovat. Bednicí materiál, který má vylepšit charakter konstrukce, zásadně ovlivní vlastnosti, které zaručí především tepelnou pohodu a schopnost odhlučňovat interiér.

Existuje přitom několik alternativ, jak se dopracovat k cíli: bednění z kombinace dřeva a cementu v podobě štěpkocementových desek s přidáním mineralizačních látek (Velox) nebo tvarovek na bázi dřevěné štěpky (Durisol).

Jiným řešením jsou polystyrenové tvárnice (Thermomur), které sice mají výborné tepelněizolační vlastnosti, ale s „dýcháním“, tedy propouštěním vodních par, je to u nich horší. Nižší difuze vodních par ve zdivu potřebuje vhodnou kompenzaci moderními způsoby větrání prostorů objektu. Polystyrenové tvárnice určené do více zatížených částí konstrukce dostaly na pomoc speciální plechovou příčku. Mrazuvzdornost a dobrá únosnost vibrolisovaných betonových tvárnic, které se zalijí monolitickým betonem (Easyblok), je předurčují k použití i u více namáhaných konstrukcí. Oddělení vnitřních příček od obvodových panelů vrstvou tepelné izolace brání vzniku tepelných mostů.

Takovýto způsob zdění potřebuje ve druhé fázi prací doplnit vlastnosti stěn vnitřní izolací, po postavení zdi se proto na vnitřní stranu stěny nalepí izolačně sendvičový panel. V úloze ztraceného bednění nejsou novinkou ani sklobetonové tvárnice. Nezávisle na použitém druhu materiálu stále platí, že ztracené bednění tvořící vícevrstvou zeď musí být dostatečně pevné a bez deformace musí přežít zatížené vlhkou betonovou směsí!

Durisol – DSs 37,5/12 – nízkoenergetická hrubostěnná tvarovka

rozměr: 375 × 250 × 500 mm
třída objemové hmotnosti: 550 kg/m3
spotřeba tvarovek: 8 ks/m2
počet tvarovek na paletě: 40 ks
součinitel tepelné vodivosti: 0,27 W/(m2 . K)
spotřeba betonu: 90 l/m2
spotřeba betonářske oceli: 0,30 kg/m2

Dopodrobna
Od vydařené konstrukce ztraceného bednění se v současnosti očekává kromě přiměřeného tepelného odporu i snadná manipulace, schopnost akumulovat teplo, pevnost, dobré akustické vlastnosti a variabilita. Těmto požadavkům vyhovuje i systém Velox ze štěpkocementových desek. Propracovanost systému se projevuje v eliminaci tepelných mostů, dobré statice, nekomplikovaném postupu, rychlosti a přesnosti montážní hrubé stavby.

Dřevitá hmota tvoří až 90% podíl z objemu štěpkocementových desek. Štěpky ze smrkové nebo jedlové kulatiny slisované s cementem se díky mineralizaci úspěšně brání povětrnostním vlivům, hnilobným procesům, solím a objemovým změnám způsobeným vlhkostí. Roztok vodního skla chrání desky před různými škůdci a zabraňuje tvorbě plísní. O to, aby celá hmota držela pohromadě a vytvořila dostatečně tuhou desku, se stará cement. Toto pojivo dodá bednění nezbytnou tuhost a pevnost. Spojení cementu s minerály prospívá zvýšení odolnost vůči ohni.

Ztracené bednění může být doplněno vrstvou polystyrenu. Takto izolované desky jsou dobře připravené na společný život s obvodovými zdmi. Stabilizovaný polystyren slouží nejen jako doplňková tepelná izolace, ale v přiměřené tloušťce se ocitá v oblasti teploty rosného bodu (+11,5 °C). Chrání betonové jádro před invazí vlhkosti, která by jinak mohla zvýšit tepelnou vodivost a způsobit velké ztráty tepla. Beton ať akumuluje teplo, jak je mu souzeno, a ať se neplete do tepelné vodivosti – na to má v tomto případě policajta z polystyrenu. Byla by škoda nezmínit v tomto smyslu i další výhodu velkého objemu dřeva ve hmotě bednění Velox: umožňuje cirkulaci vodních par. Je to výborná vlastnost, pokud myslíme na nepříjemné srážení par ve zdivu nebo na stěnách.

Technologie štěpkocementového ztraceného bednění slibuje 40procentní úsporu financí za vytápění v porovnání s objekty postavenými klasickou technologií.

Výsledkem použití několika vrstev, které dosahují zmiňovaných vlastností, je možnost budovat subtilnější konstrukce obvodových zdí. Takto si obyvatelé domu mohou například užít větší obytný prostor. Izolace proti vnikání zvuku patří k další přednosti ztraceného bednění. Zvukové vlny se těžko prodírají kombinací pórovitého dřeva a betonu. Dřevo zvuk pohlcuje a beton tlumí.

Ze štěpkocementových desek se budou radovat i strůjci atypických konstrukcí: kromě toho, že se dají řezat, vrtat, frézovat nebo spojovat, mohou se přizpůsobit i kruhovému tvaru budoucí stěny. Poréznost povrchu desky je zárukou propojení s vrstvou betonu nebo omítky.

Nezapomenete-li do betonové směsi přidat plastifikátory, potom si ani při teplotách do –5 °C nemusíte odepřít radost ze stavění. Hlavne když je před vámi vyhlídka rychlé montáže hrubé stavby:

  • 1. den – uložení a zalití bednění první řady nosných vnějších i vnitřních obvodových stěn na hotovou základovou desku,
  • 1. týden – kompletní montáž nosných stěn a stropů prvního podlaží včetně armování a betonování,
  • 3. až 4. týden – dokončení hrubé stavby včetně zakrytí střech krytinou,
  • od 5. týdne – dokončovací stavební práce.
 
První vrstva desek se uloží pomocí spon na základovou desku.
Po sestavení základní řady desek se na jejich horní hranu nasadí oboustranné spony
 Ukládáním dalších vrstev na základní řadu bednicích desek se smontuje stěna až po strop. Ostění oken a dveří jsou tvořeny okrajovými pruhy ze štěpkocementu

Marína Ungerová
Foto: Durisol, Velox