Partneři sekce:

Jak správně zateplit sádrokartonové příčky (pracovní postup)

01 Příprava
Zdroj: Knauf Insulation

Sádrokartonové příčky se v dnešní době těší velké oblibě. Jsou spolehlivým řešením pro členění prostoru a vytvoření klidové zóny v interiéru. Příčky ovšem musí dosáhnout příslušné úrovně vzduchové neprůzvučnosti a požární odolnosti.

Na neprůzvučnost lehké dělící stěny – příčky přitom má vliv více faktorů, například tuhost a hmotnost opláštění stěny (např. sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami) nebo vlastnosti nosné konstrukce –vytvořené nejčastěji  z CW a UW profilů, případně z vhodných dřevěných konstrukčních hranolů.

Zásadní vliv má však také kvalita izolace, která se vkládá do konstrukce jako vnitřní zvukově pohltivá výplň. Na účinnost pohltivé výplně má vliv celá řada faktorů, například pružnost výplně a optimální otevřenost její struktury. Občas se rovněž opomíjí skutečnost, že na příčky jsou kladeny také požadavky tepelně-technické.

Ideálních tepelně-izolačních a akustických vlastností ovšem příčky dosahují ve spojení s minerální vlnou – ta je známá pro vysokou schopnost pohlcovat hluk. Je také přirozeně nehořlavá a zvyšuje požární odolnost každé konstrukce, ve které se nachází. Jak tedy zhotovit příčku s minerální vlnou?

Co budete potřebovat?

 • Roštová konstrukce (např. z CW a UW profilů)
 • Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky
 • Vruty na uchycení desek
 • Tmel na uvedené desky
 • Izolace
  • KnaufInsulation Akustik Board
   nebo
  • KnaufInsulation Akustik Roll
   nebo
  • KnaufInsulation MPE

Nářadí a pomůcky

 • elektrická vrtačka
 • náčiní pro tmelení
 • nůž na řezání izolace

Před instalací

Lehké montované příčky se zpravidla realizují s použitím ocelového (CW, UW profilu) nebo dřevěného nosného roštu. Z hlediska akustického je výhodnější použít pružnější ocelové profily.

Zlepšení akustických vlastností takovéto základní konstrukce je možné vyplněním dutiny, nebo její části pohltivou výplní Knauf Insulation (nejefektivnější je vyplnit dutinu celou).

Další opatření může být zvětšení šířky dutiny (nosného profilu), případně zdvojení konstrukce, a/nebo zvýšení hmotnosti opláštění (použitím hmotnějších desek nebo zvýšením vrstev opláštění).

01 Příprava

Než přikročíme k instalaci sádrokartonových desek, musíme zkontrolujte správné provedení a uchycení roštové konstrukce. Bez správně provedené konstrukce nám příčka nikdy nebude stát správně.

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Knauf Insulation

02 Instalace první plochy desek

Na přichystanou a zkontrolovanou konstrukci můžeme začít instalovat jednotlivé sádrokartonové desky. U případných dořezů nebo krácených desek dbáme, aby měly vodorovné spáry vhodnou vzájemnou vzdálenost.

02 Instalace první plochy desek
02 Instalace první plochy desek | Zdroj: Knauf Insulation

03 Příprava izolace

Před aplikací izolace – v tomto případě minerální vaty – nejprve odměříme velikosti jednotlivých stanovených částí. Standardní rozteč je 625 mm.

03 Příprava izolace
03 Příprava izolace | Zdroj: Knauf Insulation
Doporučujeme!

Montáž minerální izolace doporučujeme provádět po ukončení mokrých stavebních procesů – zejména instalaci minerální izolace. Pokud příčka odděluje prostory s různými režimy vytápění nebo vytápěný a nevytápěný prostor, přijmeme opatření vedoucí k omezení toku vlhkosti a zamezíme kondenzaci vody (např. instalací vhodné parozábranu).

04 Úprava izolace

Odřízneme předem stanovenou část minerální izolace pro nestandardní rozteč.

04 Úprava izolace
04 Úprava izolace | Zdroj: Knauf Insulation

05 Aplikace izolace

Připravenou, nařezanou izolaci aplikujeme do roštu. Vždy si pomůžeme lehkým stlačením – to by mělo stačit, abychom všechny kusy dostali na správné místo. Pokud je tloušťka izolace menší než 80% šířky dutiny, doporučuje se použít mechanického zajištění izolace proti sesunutí.

Od partnerů ASB

05 Aplikace izolace
05 Aplikace izolace | Zdroj: Knauf Insulation

06 Instalace desek

Na připravený, zaizolovaný rošt můžeme instalovat vrstvu sádrokartonových desek.

06 Instalace desek
06 Instalace desek | Zdroj: Knauf Insulation
Víte, že?

Opláštění příčky

V případě, že chceme dosáhnout větší neprůzvučnosti a požární odolnosti, můžeme stěnu opláštit dvojitě či vícenásobně. V takovém případě musíme dbát na to, aby nová vrstva desek překrývala napojení desek předchozí vrstvy (toho dosáhneme nejlépe přesazením o polovinu šířky desky oproti první straně). Stěnu lze provést i s dvojitou izolací – to ovšem vyžaduje úpravu samotné roštové konstrukce.

07 Dokončení

Na závěr zatmelíme styky desek a hlavice šroubových spojů.

07 Dokončení
07 Dokončení | Zdroj: Knauf Insulation

redakce s využitím materiálů Knauf Insulation