04 Dokončení konstrukce

Sádrokarton v kostce: Opláštění střešního okna (pracovní postup)

Partneři sekce:

Na konstrukce použité pro opláštění podkroví jsou kladeny nároky jako na konstrukce oddělující interiér od exteriéru (např. na obvodové stěny). Mj. tedy musí zajistit tepelnou a akustickou pohodu, ochranu proti atmosférickým vlivům a požáru. Z hlediska energetické náročnosti je účelné izolovat střechu nad celou dispozicí objektu.

Jak to ale provést správně? Začněme nejproblematičtějším místem celé realizace – střešním oknem.

Při opláštění střešního okna v podkroví je třeba dodržet zejména dvě zásady – správný parapet, správné nadpraží. V praxi to znamená:

 • parapet (opláštění pod spodní hranou okna) svislý se zalomením,
 • vodorovné nadpraží (se zalomením).

Důvodem zalomení je vytvoření prostoru pro tepelnou izolaci, čímž dojde k omezení tepelných mostů. Svislý parapet a vodorovné nadpraží podporuje proudění vzduchu okolo skel, a tím odvětrání případné zkondenzované vlhkosti. Umístěním topného tělesa pod oknem ještě více podpoříme proudění vzduchu okolo skel a proces tak zefektivíme. Svislý parapet a vodorovné nadpraží nám navíc umožňují optimální osvětlení interiéru.

Co musíte vědět?

Ostění okna není vhodné kotvit přímo do krokví, ale vždy vynést do montážního roštu z R-CD profilů nebo dřevěných latí v šikmině podkroví.

Napojení parozábrany na rám okna a spojení jednotlivých dílů parozábrany v oblasti okna se zajišťuje k tomu určenými systémovými páskami či tmely výrobců parozábrany (např. tmel Isover Vario® DoubleFit). Tloušťka a typ desek, kterými je provedeno opláštění okna, musí odpovídat opláštění celého podkroví, zejména v případě požadavku na požární odolnost konstrukce podkroví.

K napojení sádrokartonové desky na rám okna výrobci střešních oken obvykle připravují drážku v rámu okna. Sádrokartonová deska je částečně zalomena (lícový karton naříznut, deska nalomena) a do drážky v rámu okna vsazena na sucho. Lom sádrokartonové desky je řádně vytmelen spárovacím tmelem a ošetřen páskou Habito® Flex (dříve NO-COAT®). Opláštění šikmých ploch podkroví v okolí okna musí být rozvrženo tak, aby spáry desek byly ve vzdálenosti min. 150 mm od rohu okna. Není přípustné, aby spára vybíhala přímo z rohu okna!

TIP

K ochraně hran opláštění okolo střešního okna používáme ochrannou pásku na rohy a kouty Habito® Flex, která je aplikována do sádrového tmelu Rifino Top. Spáry v oblasti zalomeného nadpraží a parapetu je nutné předem vyplnit sádrovým tmelem.

Co budete potřebovat?

Nářadí a doplňky

 • krokvové závěsy
 • vruty do svislých závěsů typu FN
 • šrouby do plechu LB
 • páska Habito® Flex
 • aku-vrtací šroubovák
 • pravítko
 • úhelník
 • vodováha
 • řezací nůž
 • špachtle

01 Příprava

Vyměříme osovou vzdálenost mezi R-CD profily. Rozteč R-CD profilů je max. 500 mm, poloha jednotlivých závěsů není závislá na poloze okna. Krokvové závěsy (zaoblené) připevníme kolmo ke krokvím zboku dvěma vruty do svislých závěsů typu FN 4,8 x 35 mm a osadíme vrchní a spodní R-CD profily (průběžné profily nad a pod úrovní ostění okna).

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Rigips

02 Výměna

Z předem naměřeného R-UD profilu pomocí prostřihu vytvoříme při spodní a vrchní hraně ohnutí do tvaru L. Takto připravenou „výměnu“ nasuneme mezi spodní a vrchní R-CD profil.

02 Výměna
02 Výměna | Zdroj: Rigips

03 Osazení profilů

Zbývající mezilehlé R-CD profily zkrátíme na požadovanou délku a osadíme je. „Výměnu“ z R-UD profilu nasuneme na zkrácené profily R-CD a zajistíme ji jedním šroubem do plechu LB (spoj R-CD/R-UD) k průběžným R-CD profilům.

03 Osazení profilů
03 Osazení profilů | Zdroj: Rigips

04 Dokončení konstrukce

Po rozměření budoucího nadpraží okna připevníme k R-UD profilům další pomocné R-UD profily dvěma šrouby do plechu typu LB. Následně osadíme R-CD profil, který zajistíme dvěma šrouby do plechu typu LB.

04 Dokončení konstrukce
04 Dokončení konstrukce | Zdroj: Rigips

05 Vložení izolace

Tepelnou izolací řádně vyplníme všechny dutiny kolem celého obvodu střešního okna.

05 Vložení izolace
05 Vložení izolace | Zdroj: Rigips