Zdění z akustických cihel (pracovní postup)

Partneři sekce:

Akustické cihly jsou vhodným řešením objektů, které vyžadují spolehlivé odhlučení prostor – například jednotlivých bytů v rámci bytového domu, případně jednotlivých místností (ložnice, pracovny) od hlučnějších částí bytu (dětský pokoj, obývací pokoj).

Aby ovšem jejich funkce splnila veškerá očekávání, je třeba k realizaci přistoupit s ohledem na akustickou vrstvu uvnitř cihly a samozřejmě všechny platné předpisy. Na rozdíl od klasické broušené cihly tak nemůžeme akustickou cihlu ukládat do souvislé vrstvy malty, ale pouze do dvou pruhů tak, abychom se vyhnuli kontaktu izolace s maltou. Jak tedy na správné provedení akustické stěny?

Montáž příčky z Heluz AKU kompakt 21

Montáž stěny se provádí pomocí systémových materiálů. Je důležité, aby hotová stěna byla pružně oddělena od ostatních konstrukcí. Pro stavbu stěn se používá výhradně technologie zdění na PU tenkovrstvé lepidlo (HELUZ pěna) včetně systémového řešení konstrukčních detailů pro napojení na přiléhající konstrukce. Maximální výška stěny je omezena na 3,5 m. Stěny je možné realizovat při teplotách od -10 °C.

Co budete potřebovat?
Asfaltový pás, tl. min 3,5 mm
Minerální vlna
Zakládací malta:
Heluz zakládací malta, papírový pytel 20 kg
Zdící pěna:
Heluz pěna, PUR pěna pro zdění broušených cihel, dóza 1 kg
Broušené cihly:
Heluz Aku kompakt 21, 333 x 210 x 249 mm, 14,3 kg, 57,1 ks/m3, 75 kusů na paletě
Protipožární tmel a pěna
Tytan B1 Pistolová PU pěna, polyuretanová pěna, dóza 750 ml
Tytan B1 Heluz QSA 141 Acrylic Fire Stop, akrylový jednosložkový tmel, kartuše 310 ml

01 Příprava podkladu

Na podlahu v místě plánované zdi položíme těžký asfaltový pás tloušťky minimálně 3,5 mm. Tento pás by měl být širší přibližně o 50 mm než budoucí stěna na každou stranu proto, aby nedošlo k propojení omítky s podlahou.

01
Příprava podkladu | Zdroj: Heluz

02 Nanesení malty

Na asfaltový pás naneseme zakládací maltu ve dvou pruzích – šířka těchto pruhů je přibližně 9 cm, mezi pruhy je mezera 3-4 cm, která odpovídá tloušťce minerální vlny v cihelných blocích.

02
Nanesení malty | Zdroj: Heluz

03 Ostění stěny

Na ostění stávajících stěn připevníme tuhou minerální vlnu tloušťky 20 mm a šířky přibližně 22 cm. K tomu použijeme například polyuretanovou pěnu Heluz.

03
Ostění stěny | Zdroj: Heluz
Informace o materiálu
Broušená cihla Heluz AKU 21 se vyznačuje neprůzvučností 57 dB, cihelné bloky proto lze použít ke akustickému oddělení bytů v bytových domech, ubytovacích zařízeních, strojoven atp., protože spolehlivě tlumí nejen zvuk přenášený vzduchem, ale i brání přenosu konstrukčního hluku. Cihla se rovněž vyznačuje menší plošnou hmotností, kvalitními tepelněizolačními vlastnostmi a technickými parametry tvarovky, které jí dovolují si zachovat vynikající vlastnosti i při menším rozměru – oproti tradičnímu řešení proto můžeme postavit stěnu až o 4 cm užší. Nespornou výhodou je i jednoduchá realizace.

04 První řada

Nyní můžeme pokročit k vyzdění první řady cihel. Další řady cihel už samozřejmě nebudeme vyzdívat na zákládací maltu, ale na systémovou polyuretanovou pěnu. V případě potřeby můžeme cihly krátit, maximální mezera mezi přířezem a vatou na ostění stávající konstrukce je 10 mm. Přířezy a malé mezery ve styčných spárách se vyplňují PU pěnou, ale pouze na šířku jedné cihelné tvarovky, nikoliv přes celou tloušťku stěny.

04
První řada |

05 Zdění

Do každé druhé ložné spáry použijeme dvě nerezové kotvy podlepené pěnovou páskou pro připevnění ke stávajícím stěnám. Při vkládání kotev do ložné spáry je třeba cihelné tvarovky mírně zbrousit – vytvořit drážku pro kotvu, aby nedošlo k rozevření ložné spáry. Kotva se ke stávající stěně připevní pomocí hmoždinky popř. samořezným šroubem. Zdivo zdíme, jak již bylo zmíněno, na systémovou pěnu Heluz.

05
Zdění | Zdroj: Heluz

06 Dokončení stěny

Dokončíme zdění až ke stropu. Mezi stěnou a stropem ponecháme mezeru přibližně 2 cm. Tuto mezeru vyplníme protipožární polyuretanovou pěnou Tytan B1.

06
Dokončení stěny | Zdroj: Heluz

07 Finální úpravy

Před omítáním odstraníme přesahující materiály – ořízneme minerální vlnu v ostění a polyuretanovou pěnu pod stropem.

07
Finální úpravy | Zdroj: Heluz

08 Omítnutí

Stěnu omítneme a v ostění prořízneme zednickou lžící, špachtlí nebo nožem až k minerální vlně a pod stropem až k polyuretanové pěně…

08
Omítnutí | Zdroj: Heluz

09 Zatmelení

… tím vznikne spára 3-5 mm, kterou vyplníme systémovým protipožárním akrylovým tmelem Tytan QSA 141. Čerstvý tmel zapravíme stěrkou. Po vyzrání omítek můžeme malovat.

09
Zatmelení | Zdroj: Heluz
Redakce s využitím materiálů Heluz