Hrubá stavba v detailu: Renovace trhlin v povrchové úpravě ETICS (pracovní postup)

Partneři sekce:

Nejčastějším problémem starších tepelněizolačních systémů bývají trhliny v povrchové úpravě.

Co budete potřebovat?

 • Sanační výztužná malta na ETICS
  webertherm retec 700, spotřeba: 6,5 až 7 kg/m2 (tloušťka 6 až 7 mm, výztužná vrstva), papírový pytel
 • Výztužná sklotextilní mřížka
  Sklovláknitá síťka webertherm R178, šířka: 1 100 mm, délka: 50 m, kotouč 50 m
 • Talířové šroubovací kotvy
  spotřeba: 4 ks/m2
 • Penetrační nátěr
  weberpas podklad UNI, spotřeba: 0,15–0,2 kg/m2, plastové vědro 5 a 20 kg
 • Vysokopružná tenkovrstvá omítka
  weberpas extraClean active (silikonová omítka), spotřeba: přibližně 2,6 až 3 kg/m2 (v závislosti na zrnitosti a struktury), plastové vědro 30 kg
  nebo
  weberpas silikonová, spotřeba: přibližně 2,6 až 3 kg/m2 (v závislosti na zrnitosti a struktuře), plastové vědro 30 kg

Nářadí

 •             vysokotlaký čistič
 •             řezný kotouč
 •             nerezová stěrka
 •             zubové hladítko (s velikostí zubu 10 × 10 mm)
 •             akumulátorový šroubovák

 

01 | Očištění fasády

Povrch poškozené fasády je nejdříve třeba očistit vodou pomocí vysokotlakého čističe.

Obrázek1
01 | Očištění fasády | Zdroj: Saint-Gobain Weber

02 | Vyříznutí drážek

Do původní tepelné izolace se po celé ploše vyříznou řezným kotoučem vodorovné a svislé drážky ve vzájemné vzdálenosti od 150 mm do 300 mm (šířka přibližně 5 až 7 mm a hloubka 5 mm). Prach v drážkách se odstraní. Degradovaná místa se upraví k tomu určenou opravnou maltou.

Obrázek2
02 | Vyříznutí drážek | Zdroj: Saint-Gobain Weber

03 | Nanášení sanační malty

Na očištěnou drážkovanou plochu se nanese 6 až 8 mm silná vrstva sanační malty (ručně nebo strojově) a po aplikaci se rozetře zubovým hladítkem o rozměrech 10 x 10 mm.

Obrázek3
03 | Nanášení sanační malty | Zdroj: Saint-Gobain Weber

04 | Výztužná mřížka

Do ještě čerstvé malty se vloží sklovláknitá výztužná mřížka tak, aby se zachovaly minimálně 100mm přesahy jednotlivých jejích pásů a aby byla uložena v hloubce odpovídající 1/3 tloušťky maltové vrstvy.

Obrázek4
04 | Výztužná mřížka | Zdroj: Saint-Gobain Weber

05 | Talířové šroubovací kotvy

Do nevytvrdlé sanační malty se osadí talířové šroubovací kotvy (4 ks/m2) tak, aby procházely přes mřížku a původní systém do podkladu. Kotevní hloubka je pro běžné zdivo 70 mm a pro pórobeton 120 mm.

Obrázek5
05 | Talířové šroubovací kotvy | Zdroj: Saint-Gobain Weber

06 | Zatlačení mřížky

Talířová kotva musí být osazena tak, aby výztužná mřížka byla jemně zatlačena.

Obrázek6
06 | Zatlačení mřížky | Zdroj: Saint-Gobain Weber

07 | Talíře kotev

Ihned po osazení talířových šroubovacích kotev se talíře těchto kotev zatřou sanační maltou.

Obrázek7
07 | Talíře kotev | Zdroj: Saint-Gobain Weber

08 | Penetrace a finální omítka

Po úplném vyschnutí výztužné vrstvy se aplikuje penetrační nátěr. Po jeho uschnutí (24 h) je povrch připraven k aplikaci tenkovrstvé omítky (roztíraná nebo rýhovaná).

Obrázek8
08 | Penetrace a finální omítka | Zdroj: Saint-Gobain Weber
POZOR!

Typy poruch

Trhliny na fasádách mohou vznikat zejména z důvodu nedodržení technologického předpisu při realizaci, případně v důsledku použití nevhodných materiálů pro vytvoření výztužné vrstvy – například použitím nevhodné sklovláknité mřížky, která není schopna odolávat alkáliím obsaženým v maltách, pro vytvoření výztužné vrstvy kontaktního tepelněizolačního systému.

Taková mřížka se v maltě časem zcela „rozpustí“ a není schopna nadále přenášet napětí, které na tepelněizolační systém působí. Velmi vážnou poruchou tepelněizolačního systému je oddělení lepicí malty od původní konstrukce. Slangově se tato porucha nazývá „plavání zateplovacího systému“. Celý tepelněizolační systém drží pouze pomocí rozpěrných kotev. V tomto případě je nejlépe celý ETICS odstranit.

Zpracováno z podkladů Saint-Gobain Weber