05

Osazení střešního okna (pracovní postup)

Partneři sekce:

Součástí každého kvalitního střešního pláště jsou i kvalitně osazená střešní okna, která nejen vhodně osvětlí podkrovní prostory, ale při správném napojení všech fólií a izolací i zabrání unikání tepla střešní konstrukcí z objektu či zatékání do objektu. 

Pro zajištění lepší vnější izolace okna je vhodné použít zateplovací sadu BDX. Obsahuje izolační rám pro lepší izolaci mezi okenním rámem a konstrukcí střechy, hydroizolační manžetu BFX a samonosný drenážní žlábek. Nové spojovací úhelníky, které jsou součástí rámu, zajišťují jednoduchou a přesnou montáž. Tepelně izolační rám se osadí do připraveného otvoru ve střešní konstrukci. 

Do tepelně izolačního rámu se nasadí rám střešního okna bez okenního křídla. Hydroizolační límec se přilepí na rám okna pomocí připravené lepicí pásky integrované na fólii. Skládaná část se snadno natáhne přes latě a těsně a bezpečně se tak připojí s dostatečným přesahem do pole vedle střešního okna. Následuje montáž oplechování a lemování. 

Dokončení ze strany interiéru  

Po osazení okenního křídla do namontovaného rámu následuje montáž ostění, nejčastěji sádrokartonového. Nejprve se předepsaným postupem vytvoří rám, tj. nosná konstrukce pro sádrokarton, případně jiný finální materiál ostění. Tento rám musí zohledňovat dostatečnou tepelnou izolaci, 6 až 8 cm kolmý náběh na okno i potřebu správného „omývání“ teplým vzduchem.

Spodní část ostění od náběhu tedy musí být orientována kolmo k podlaze, horní část od zmíněného náběhu pak rovnoběžně s podlahou. Před osazením vnitřního ostění je třeba vyřešit parotěsnou rovinu střechy, k čemuž lze využít systémového parotěsu BBX nebo případně použít systémové ostění Velux, které už parozábranu BBX obsahuje.

01 Rozbalení 

Krabice se střešním oknem se rozbaluje bez použití nářadí, aby nedošlo k poškození okna. Balení se položí na zem do vodorovné polohy na zadní stranu a krabice se otevře dvěma prsty v místě připravené perforace. 

01
01 Rozbalení  | Zdroj: Velux

02 Přetočení křídla a uvolnění vnitřního křídla 

Okno se opatrně vyjme z krabice a zvedne do svislé polohy, což umožní přetočení křídla. Následně se postaví na horní část přetočeného křídla. Stlačením tlačítek na otočném závěsu pomocí šroubováku se uvolní vnitřní křídlo a rám se jednoduše spustí na zem. 

02
02 Přetočení křídla a uvolnění vnitřního křídla  | Zdroj: Velux

03 Montážní úhelníky 

Montážní úhelníky jsou zabalené v samostatné krabici uložené v kartonovém obalu okna. Univerzální montážní úhelníky umožňují namontovat okno ve standardní montážní výšce, nebo je zapustit o 4 cm hlouběji do konstrukce střechy. Varianty osazení jsou vyznačeny barevně odlišenými ryskami na boční straně rámu. 

03
03 Montážní úhelníky  | Zdroj: Velux

04 Běžné nebo zapuštěné osazení 

Červená ryska znázorňuje běžné osazení, modrá ryska zapuštěnou variantu. Při běžné montáži na červené úrovni je třeba umístit úhelníky na horní a spodní část rámu. Používá se přitom lemování pro standardní montáž. Při zapuštění okna hlouběji do střešní konstrukce se úhelníky umístí na boční stranu rámu. K montáži je třeba použít lemování pro zapuštěnou montáž. 

04
04 Běžné nebo zapuštěné osazení  | Zdroj: Velux

Rada odborníka: oplechování

Oplechování a lemování střešního okna tvoří společně jeden celek, který chrání střešní okno před nepříznivým počasím. Ve variantě střešního okna Standard a Standard Plus je vyrobené z hliníku, ve variantě Premium i z mědi nebo titanzinku.
Dodává se jako součást balení střešního okna. Lemování zajišťuje vodotěsné napojení okna na plášť střechy. Materiál lemování musí být stejný jako u oplechování okna. Skládaná manžeta je vždy vyrobena z lakovaného hliníku v neutrální šedočerné barvě. Lemování není součástí balení střešního okna. Varianta lemování závisí na typu střešní krytiny.