Samonosná základová deska (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Základová deska představuje oceľovobetónovú desku s tloušťkou několik desítek centimetrů. Používá se zejména tehdy, pokud je základová půda méně únosná (okolo 0,1 až 0,15 MPa) nebo se pod ní nachází spodní tlaková voda.

Krok 3 : Osazení výztuže

Vytýčí se rohy základové desky a zhotoví se bednění. Pod spodní vrstvu kari sítě se osadí distanční prvky, aby beton obalil kari síť z kaž­dé strany. Potom se osadí distanční pásy (ve vzájemném rozestupu max. 600 mm), které se používají při vícevrstvém armování základů. V místě nosných stěn je třeba armování zesílit ve vrstvě mezi kari sítí.

03 Osazení výztuže
03 Osazení výztuže |

Nepřehlédněte: Hydroizolace spodní stavby pomocí gumoasfaltové hydroizolace

Krok 4: Betonáž desky

Připravená základová deska se zabetonuje betonem třídy min. C 25/30. Desku se doporučuje vybetonovat v jednom pracovním kroku. Beton dopravovaný pumpou z výšky přibližně 500 mm nad deskou se hned rozhrnuje, aby se nenakupil na jednom místě. Uložený beton se zhutní pomocí vibrátoru a upraví na garantovaný výškový interval (do 10 mm).

04 Betonáž desky
04 Betonáž desky |
POZOR!
Geologický průzkum
Před zhotovením základové desky je potřeba vykonat geologický průzkum a v souladu s geologickými poměry základové půdy navrhnout vhodný typ základové desky.Třída betonu a tloušťka desky
Na zhotovení základové desky se použije beton třídy C 30/37 s kamenivem frakce max. 16 mm. Třídu betonu a tloušťku samotné základové desky navrhne statik na základě informací uvedených v projektové dokumentaci. Minimální třída betonu na zhotovení plovoucí základové desky by měla být C 25/30.
Text + foto: zpracováno VE spolupráci s Ing. Martinem Miklášem, firma MM základy
Vizualizace detailu: Viktor Mikovčák

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 1/2019.

01 Geotextilie a první vrstva kameniva
02 Geomříž a druhá vrstva kameniva
03 Osazení výztuže
04 Betonáž desky
Samonosná základová deska