Partneři sekce:
 • Prefa

Realizace komína, jeho průchodu střechou a nadstřešní části (Pracovní postup)

Při plánování či realizaci domu se rozhodně vyplatí promyslet také řešení komína v návaznosti na průchod střechou a jeho nadstřešní části.

Informace o materiálu

» Souprava na napojení komínového tělesa s dělicím izolačním prvkem na parotěsnou fólii při průchodu střešní konstrukcí.

Co budete potřebovat

 • Souprava na napojení parotěsné fólie:
  TĚSNÍCÍ SET pro napojení izolační fólie pro komín Schiedel Absolut
  Balení obsahuje:
  – oboustranná lepicí butylová páska,
  – horní a spodní část průchodu,
  – samolepicí páska na přelepení okrajů fólie a jejích styků.
 • Nářadí a pomůcky:
  ostrý nůž

Velice důležitým a někdy i kritickým místem je řešení samotného prostupu komína konstrukcí střechy nebo stropu a jeho provedení. Zde se soustředíme na dvě stěžejní oblasti, a to na těsnost samotného prostupu a jeho bezpečné provedení s ohledem na hořlavé materiály, které se v konstrukci střechy nebo stropu obvykle vyskytují.

Bezpečná vzdálenost je poplatná několika parametrům. Samozřejmě teplotě spalin, dále průměru komína a pak výšce (tloušťce) prostupu komína konstrukcí, tedy například konstrukční výšce stropu. Tyto parametry ovlivňují prostup tepla a výsledný průběh teplot.

Napojení parozábrany či pojistné hydroizolace na komínové těleso představuje obecně komplikovaný stavební detail. Vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového tělesa musí být taková, aby jejich povrchová teplota nepřekročila teplotu +85 °C.

Povrchová teplota hořlavých materiálů je přitom ovlivněna typem komínového tělesa a teplotou spalin. Fólii z hořlavého materiálu nelze přímo vyvést na komínový plášť. Mezi komínovým tělesem a parozábranou tak vzniká neutěsněný prostor, přes který může do střešní konstrukce pronikat vlhkost.

Tento detail je proto třeba vhodně utěsnit. Při řešení prostupu není tedy problémem pouze dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů, ale také zajištění jeho těsnosti.

Zabránit úniku tepla okolo komína lze kombinací vhodného nehořlavého, tepelněizolačního materiálu a vhodné fólie. Výrobci komínů nabízejí systémové prvky, které jsou určeny právě pro řešení tohoto detailu a které, při správné aplikaci, zajistí parotěsné a požárně bezpečné provedení prostupu.

Sada pro napojení parozábrany na lehké třívrstvé kovové komíny

Zde je použit stavebnicový prvek na vermikulitové bázi, tzn. materiálu s vysokou teplotní odolností a se snadným opracováním. Vytváří potřebný těsný přechod mezi komínovým pláštěm a parozábranou a umožňuje její přímé napojení. Představuje jednoduché, spolehlivé, montážně nenáročné a hlavně cenově dostupné řešení.

Bezpečné vzdálenosti jsou k dispozici v technickém listu, byly stanoveny na základě výsledků měření ve zkušebně dle platné metodiky pro termické zkoušky při běžném provozu pro teplotní třídu T400 a při zkoušce na vyhoření. Příklad výsledku měření v tabulce 1, v tabulce 2 potom výsledné stanovené vzdálenosti.

Krok 1: Prostup rovinou střechy

V místě prostupu tepelnou izolací se použije tvarovka s tepelněizolační vložkou, která přerušuje tepelný most v komínovém tělese. V pásu parozábrany se vystřihne otvor o požadovaném rozměru.

01 Prostup rovinou střechy
01 Prostup rovinou střechy |

Krok 2: Butylová páska

Jednotlivé pásy parozábrany se vedou se vzájemným přesahem min. 100 mm. Na komínové těleso se paralelně se střešní rovinou nalepí oboustranná butylová páska.

02 Butylová páska
02 Butylová páska |

Krok 3: Horní část prostupu

Z butylové pásky se odstraní krycí vrstva. Na komínové těleso se osadí nejdříve vrchní část těsnicího setu, která se důkladně přitiskne k butylové pásce.

03 Horní část prostupu
03 Horní část prostupu |

Krok 4: Spodní část prostupu

Podobně se osadí i spodní část těsnicího setu a dotěsní přitlačením na butylovou pásku.

04 Spodní část prostupu
04 Spodní část prostupu |

Krok 5: Přelepení spojů

Spoj těsnicího setu a parozábrany se přelepí lepicí páskou.

05 Přelepení spojů
05 Přelepení spojů |