Chladivá střecha i pro to nejteplejší počasí (Pracovní postup)

Partneři sekce:
 • Prefa

Řada majitelů objektů si až po první probdělé noci v rozpáleném podkroví uvědomí, že podkrovní prostory nejsou pro spaní právě komfortní. Tomu ale dokáže masivní střecha zabránit. Budova zároveň díky střeše vyhoví požadavkům na snížení energetického standardu budov.

Info o materiálu

» Systém Ytong je variabilní montovaná konstrukce pro stropy a střechy. Konstrukce po zmonolitnění tvoří ŽB žebrový strop. Návrh nosníků, třídu betonu, vyztužení a tloušťku předbetonování závazně určuje individuální statický výpočet. Konstrukce je určena především pro rodinné domy a bytové a občanské stavby.

Co budete potřebovat

 • ŽB nosníky: Svařovaná prostorová výztuž
 • Pórobetonové vložky:
  Ytong+ 250 rozměr 599 × 250 × 249 mm, paleta 24 ks, 178 Kč/ks vč. DPH
  Ytong+ 200 rozměr 599 × 200 × 249 mm, paleta 28 ks, 142 Kč/ks vč. DPH
  Ytong+ 100 rozměr 599 × 100 × 125 mm, paleta 96 ks, 58 Kč/ks vč. DPH
 • Betonářská výztuž
 • Monolitcká zálivka: Beton C20/25

 

Nové, přísnější požadavky na snížení energetické náročnosti budov stanovují v energetických průkazech budov také energii potřebnou k chlazení objektu. Kvalitně navržená budova je schopna udržet vnitřní prostředí s teplotami do 25 °C i v letních měsících bez dodatečné, energetický náročné klimatizace. Výrazným přínosem při návrhu takovéto budovy může být použití masivní „těžké“ střechy.

Nároky na střechy

Střecha domu je konstrukce, která je nejvíce zatížena vnějšími vlivy. Odolává výkyvům teplot kolem 80 °C, poryvům větru až do cca 50 m/s, hluku, který může dosahovat hladiny vysoko nad 80 dB. Chrání před hmyzem, nejrůznějšími druhy záření, prachem. Její kvalita zásadním způsobem ovlivňuje stav vnitřního prostředí budovy.

Konstrukčně lze problém letního přehřívání eliminovat aplikací masivní konstrukce střechy s plošnou hmotností nad 150 kg/m2. Tepelná kapacita této masy zpomalí průnik tepla až o 12 hodin, což umožní v letních měsících stabilizovat v podkrovních prostorách denní maxima do 25 °C.

Řešení Ytong – střecha Komfort

Inovace, kterou na trh přináší Ytong, umožňuje vynechání poměrně pracné nadbetonávky o tloušťce 50 mm vyztužené kari sítí na celé ploše konstrukce, a přitom zachovává nosnost potřebnou pro masivní střechy.

Střešní systém, stejně jako stropní systém, je variabilní montovaná konstrukce, která se zhotovuje přímo na stavbě z železobetonových nosníků a pórobetonových vložek. Po zmonolitnění konstrukce tvoří železobetonový žebrový strop.

Návrh nosníků, třídu betonu a dle typu zvolené konstrukce i způsob vyztužení a tloušťku nadbetonávky je nutné určit individuálním statickým výpočtem. Minimální třída betonu je přitom C20/25. Konstrukce jsou vhodné pro rodinné domy a bytové a občanské stavby.

Do skladby střechy přitom není potřeba umístit parozábranu, což snižuje riziko poruch způsobených vadou materiálu nebo lidským faktorem. Konstrukce je nehořlavá a nehrozí riziko napadení plísní či škůdci. Výhodou skládané střechy může být také to, že i svépomocný stavebník ji zvládne postavit sám, bez tesařského řemesla.

Krok 1: Skladba

Střešní systém se skládá z prefabrikovaných železobetonových nosníků a stropních vložek Ytong+, obvykle tloušťky 200 mm. Mezi každou čtvrtou vložku se vkládá snížená vložka výšky 100 mm.

01 Skladba
01 Skladba |

Krok 2: Orientace

Orientace železobetonových nosníků vzhledem ke spádu střechy může být kolmo na spád.

02 Orientace
02 Orientace |

Krok 3: Ukládání vložek a nosníků

V tomto případě začínáme nosníky ukládat zespodu – první k obvodovému věnci. Postupným střídavým ukládáním vložek a nosníků zabezpečíme správnou osovou vzdálenost nosníků. Vložky vkládáme co nejblíž k uložení nosníků.

03 Ukládání vložek a nosníků
03 Ukládání vložek a nosníků |

Krok 4: Podepření

Připravíme montážní podepření nosníků a přistoupíme k rozložení vložek po celé ploše konstrukce.

04 Podepření
04 Podepření |

Krok 5: Fixace podpěr

U montážních podpěr dbáme na jejich správnou fixaci, aby při zhotovování konstrukce nedošlo k jejich uvolnění nebo podklouznutí.

05 Fixace podpěr
05 Fixace podpěr |