Instalace střešního světlíku (Pracovní postup)

Partneři sekce:
  • Prefa

Střešní světlík Velux CVP s elektricky ovládaným větráním a dešťovým senzorem je elektricky ovládané okno určené pro ploché střechy. Jak montáž takového světlíku probíhá?

Informace o materiálu

» Světlík pro ploché střechy na elektrický pohon.
» Světlík nabízí výběr mezi manuálním nebo dálkově ovládaným otevíráním, otevírá se na 200 mm.
» Dešťový senzor zajišťuje automatické uzavření.
» Ploché zasklení je vhodné pro střechy o sklonu od 2 do 15°, zaoblené od 0 do 15°.
» Lze kombinovat s neotevíravými světlíky.

Co budete potřebovat

  • zaoblené zasklení ISD 1093
  • elektricky ovládaná základna světlíku CVP
  • zvedací rám s náběhem ZCE 0015
  • nástavec ZCE 1015
  • vyrovnávací podložky
  • parozábrana
  • montážní sada krycích plechů
  • manžeta parotěsné fólie
  • Nářadí: aku šroubovák, čistič na sklo a hadřík, vodováha, svinovací metr

Světlíky mají obecně dvojí funkci – přivést světlo do interiéru objektu a interiér přirozeně větrat. Kromě toho ovšem musí dokázat interiér ochránit proti pronikání dešťové vody, proti větru a hluku a rovněž musí mít dobré tepelněizolační vlastnosti.

Vesměs přitom lze rozlišit světlíky maloplošné (tedy z jednoho kusu výplně, dováží se na stavbu hotové a připravené k osazení) a velkoformátové (z více kusů, které jsou skládány do hotového výrobku až na stavbě). Co přesně lze čekat od maloplošného světlíku a jak jej na střechu osadit?

Příprava otvoru

V místě montáže je třeba prověřit stav konstrukcí, na které má být světlík umístěn. Otvor konstrukce musí velikostně odpovídat otvoru potřebnému pro umístění požadované velikosti světlíku – je tedy potřeba ho vyměřit a upravit velikost například pomocí dřevotřískových příložek. Na připravený otvor lze začít pokládat zvedací rám.

Osazování světlíku

Jako první osazujeme část rámu s náběhem. Fixujeme šrouby kolmo dolů do připravených otvorů. Na osazenou, zafixovanou a vodováhou zkontrolovanou část lze osadit nástavec bez náběhu. Oba kusy k sobě spojíme šrouby.

Krajní šroub řady je osazen 100 – 150 mm od kraje vnitřního rozměru rámu, vzdálenost jednotlivých šroubů je maximálně 300 mm. Šroubování probíhá šikmo dolů. Další krokem je osazení základny světlíku. Tu osadíme na připravené zvedací rámy. Základnu fixujeme opět šrouby šikmo dolů.

Šroubování tentokrát probíhá z vnější strany rámu. Krajní šroub musí být umístěn cca 100 mm od kraje základny, maximální vzdálenost mezi šrouby je 300 mm. Před osazením zasklení je vhodné očistit skleněné plochy – ty budou později po osazení zasklení nepřístupné. Následně může být osazeno zasklení a zajištěno vruty, které se po utažení zaslepí.

Dokončení

Posledním krokem je zapojení přívodu elektrické energie (realizuje pouze k tomu způsobilá osoba) pro napájení otevírání a dešťový senzor a odzkoušení funkčnosti světlíku. Následně může být provedena skladba střechy (hydroizolace, zateplení, krytina ad.).

Krok 1: Příprava

V místě montáže je třeba prověřit stav konstrukcí, na které má být světlík umístěn. Otvor konstrukce musí velikostně odpovídat otvoru potřebnému pro umístění požadované velikosti světlíku.

01 Příprava
01 Příprava |

Krok 2: Vyměření

Nejprve je třeba provést vyměření a úpravu montážního otvoru pomocí dřevotřískových příložek.

02 Vyměření
02 Vyměření |

Krok 3: Osazení rámu s náběhem

Jako první osazujeme část rámu s náběhem. Tu je možné osadit přímo na nosný beton, případně na dřevěné hranoly či OSB. Pod náběhem musí být správně uložena parozábrana.

03 Osazení rámu s náběhem
03 Osazení rámu s náběhem |

Krok 4: Kontrola osazení zvedacího rámu

Před fixací profilu je třeba zkontrolovat rovinnost osazení vodováhou a případné nerovnosti v osazení rámu vyrovnat podložkami. Fixujeme šrouby kolmo dolů.

04 Kontrola osazení zvedacího rámu
04 Kontrola osazení zvedacího rámu |

Krok 5: Osazení nástavce bez náběhu

Osadíme druhou část rámu – nástavec bez náběhu. Oba kusy k sobě spojíme šrouby.

05 Osazení nástavce bez náběhu
05 Osazení nástavce bez náběhu |