Partneři sekce:
  • Stavmat

Maltové směsi KMB PROFIMIX se zimní úpravou prodlouží stavební sezónu

Maltové směsi KMB PROFIMIX se zimní úpravou prodlouží stavební sezónu

Za zimní období obecně pokládáme období mezi 1. listopadem a 31. březnem, případně období před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny. Při dodržení několika základních zásad uvedených níže umožní zimní úpravy receptur tvrdnutí směsí i za nízkých teplot až do teploty -5°C. Díky tomu lze stavební sezónu prodloužit až o celý měsíc.

Cementové potěry se zimní úpravou
Cementové potěry PROFIMIX jsou suché cementové směsi určené pro zhotovení připojených i plovoucích betonových potěrů. Hodí se pro venkovní i vnitřní použití a na všechny běžné podkladové minerální materiály. Uplatní se také při výrobě betonových dílců (dlaždic, tvárnic).

Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, max. však do teploty -5°C. Při kladení potěrů za těchto nízkých teplot je nutné dodržet několik zásad, například aplikaci ve vnitřním prostředí, podklad musí být navíc zcela suchý a bez ledu. Potěr je nutné uskladnit v suchu s teplotou nad -5°C. Teplota v průběhu zpracování nesmí být nižší než -5°C. Při teplotě pod +5 °C nesmí být potěr kropen vodou. Druhý den po kladení potěru je nutné povrch překrýt folií a při očekávaných mrazech, které by byly nižší než -5 °C se musí překrýt polystyrénovými deskami o tloušťce min. 5 cm bez viditelných spár.

Zdicí malty se zimní úpravou
Také se zdicími maltami PROFIMIX se zimní úpravou lze pracovat i za nízkých teplot, maximálně však do teploty -5°C. Nabídka zahrnuje cementové malty pro zdění z klasických prvků, dále malty ke zdění s prvky typu THERM se svislým děrováním, na pórobeton, k ručnímu tenkovrstvému zdění vápenopískových a betonových bloků, navíc zakládací maltu, tepelněizolační maltu a další materiály.

Při zdění za nízkých teplot je nutné opět dodržet některé zásady. Veškerý zdicí materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií a před zděním se nesmí kropit. Materiál musí být uskladněn v suchu za teploty nad -5 °C. Pod tuto hranici nesmí klesnout teplota ani při zdění. Po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folií před povětrnostními vlivy a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod -5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu -10 °C.

Jak u malt, tak u potěrů platí, že při teplotách 0°C až +5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat. Při teplotách nižších, což znamená 0°C až -5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30°C a tento fakt se musí zaznamenat do Stavebního deníku.

Nabídka směsí PROFIMIX úzce navazuje na stávající sortiment společnosti KM Beta. Lepidla a malty PROFIMIX tvoří systém se zdicími prvky (pálené zdivo PROFIBLOK, vápenopískové zdivo SENDWIX), tradiční komoditou značky KM BETA je betonová střešní krytina. Všechny stavební materiály KM BETA lze výhodně zakoupit na e-shopu www.shop.kmbeta.cz. Nabídka značky PROFIMIX, stejně jako dalších materiálů, zahrnuje jedinečný servis společnosti KM Beta, a to jednak technické poradenství a jednak bezplatný servis v podobě výpočtu spotřeby materiálu.

Více o materiálech PROFIMIX najdete na stránkách www.kmb-profimix.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti KM BETA a.s.

–>–>