Divadlo Jízdecká v Plzni s unikátním betonem
Galerie(17)

Divadlo Jízdecká v Plzni s unikátním betonem

Partneři sekce:

Plzeň se v roce 2015 stane Evropským hlavním městem kultury. Zavázala se tak mimo jiné ke stavbě nového divadla, které tak nahradí původní nevyhovující budovu. To se tak stane první budovou tohoto typu v Česku po více než 30 letech. Divadlo bude po svém dokončení letos na podzim sloužit pro několik forem dramatického umění.

Vítězný ideový návrh autorské dvojice Manuel Graça Dias a Egas José Vieira rozpracovala architektonická a projekční kancelář Helika. Na projektu spolupracovala s kolegy z Lisabonu i s odborníky z Divadla J. K. Tyla.

Nová moderní budova bude zahrnovat dva sály – hlavní sál s hledištěm pro cca 500 diváků a studiovou scénu s hledištěm pro cca 200 diváků, součástí bude i velké podzemní parkoviště. Divadelní technologie bude připravena pro čtyři žánry – činohru, operu, muzikál i balet. První premiéra by se na nové plzeňské scéně mohla odehrát ve druhé polovině roku 2014.

Čtyřžánrová divadelní technologie
Budova roste na prostranství nedokončeného městského bloku mezi ulicemi Pobřežní, Jízdeckou, Palackého náměstím a ulicí sady Pětatřicátníků a generálním dodavatelem je společnost HOCHTIEF CZ.


Stavba se bude skládat ze dvou vzájemně funkčně a stavebně propojených celků – provozní budovy a vlastní budovy divadla. Toto členění odpovídá provozní logice funkčního schématu objektu, jehož podoba vznikla na základě zkušeností samotných divadelníků s běžným chodem scény. V hlavní budově s divadelními sály bude zázemí orchestru a sboru, sklad rekvizit a zásobování. Druhá pětipatrová budova bude sloužit k umístění divadelního zázemí, šaten a kanceláří a bude fungovat jako zvuková bariéra před hlukem z přilehlé komunikace.

Oproti Komornímu divadlu zde bude větší sál pro 460 diváků a také druhá menší scéna pro komornější představení s kapacitou sto padesát diváků. Obě scény budou maximálně flexibilní, jelikož jedním z nejdůležitějších požadavků bylo umožnit produkci čtyř uměleckých souborů: činohry, muzikálu a operety a také opery a baletu.


Součástí stavby bude restaurace s barem, knihkupectví nebo zázemí pro baletní školu. V podzemí vzniknou parkovací místa pro dvě stě aut. Výraznou proměnou projde i okolí. Uprostřed divadelního bloku vznikne pěší cesta spojující Palackého náměstí a Pobřežní ulici. Prostor před vstupy do obou objektů bude tvořit náměstí s již zmíněnou kavárnou a knihkupectvím.

Premiéra červeného betonu

Nosným systémem novostavby je monolitická železobetonová prostorová konstrukce stěn, desek a sloupů. Na plášť budovy tvořený betonovou litou monolitickou fasádou navazuje střešní plášť, který je navržen jako obrácená střecha se spádovou vrstvou z lehkého betonu s hydroizolační a tepelně-izolační úpravou.

Dominantním materiálem použitým v exteriéru bude litý pohledový beton zabarvený do červeného odstínu. Výrazným architektonickým prvkem je jižní vstupní fasáda evokující svojí podobou divadelní oponu. Bílá, technicky komplikovaná opona, které realizační tým říká bublinková fasáda, se v úhlu 11 stupňů naklání nad příchozího a vyzývá ho ke vstupu do vnitřních prostor divadla.


Realizace této fasády měla specifické nároky na bednění a navíc u ní hraje roli požadavek architekta na kontinuální odlití, tj. bez viditelné pracovní spáry. Na základní bednění bylo nutno vynést polohu a tvar budoucích 40 oválných otvorů. Jejich konečný tvar byl definován přesně vyřezanou polystyrenovou vložkou. Následné kontinuální lití trvalo 40 hodin.

Co do rozsahu použití technologie barevných betonů, je Nové divadlo Plzeň první stavbou svého druhu v tuzemsku. Dodavatelem sytě červeného pohledového betonu Colorcrete se stala společnost TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton, která dodávala i veškerý další transportbeton na monolitické konstrukce a podlahy.


Výstavba divadelní budovy je zařazena do seznamu projektů financovaných městem z úvěru Evropské investiční banky s částkou ve výši 400 milionů korun. Předpokládaná výše evropské dotace je 199,5 milionu korun. Zbývající finanční prostředky bude hradit městská správa z vlastních zdrojů.

Základní finanční objemy

  • Divadlo bez divadelní technologie: 514,48 mil. Kč
  • Divadelní technologie: 203,65 mil. Kč
  • Parkovací objekt: 45,50 mil. Kč
  • Komunikace a parkoviště: 15,82 mil. Kč
  • Přeložky, přípojky sítí, HTU, demolice:    39,07 mil. Kč     
  • Celkem: 818,52 mil. Kč

Text: red
Foto: Hochtief, Českomoravský beton