04 Spárování

Spárování dlažby epoxidovou spárovací maltou (pracovní postup)

Partneři sekce:

Při požadavku na spárování keramických obkladů, dlažeb, mozaiky a pod. v prostředí s vysokými optickými nároky, kde budou obklady nebo dlažby vystaveny vodě nebo chemikáliím, je vhodné použít dvousložkovou spárovací a lepicí maltu na bázi epoxidové pryskyřice.

Před aplikací musí být spáry čisté, suché, bez mastnoty a prachu. Po položení obkladu a dlažby je třeba spáry rovnoměrně vyškrábat a důkladně vyčistit.

Co budete potřebovat?

 • Epoxidová spárovací malta
  • PCI Durapox® Premium, spotřeba: přibližně 0,3 až 1 kg/m2 (v závislosti na velikosti a typu obkladu a dlažby), kombibalení 2 a 5 kg
   nebo
  • PCI Durapox® Premium Multicolor, spotřeba: přibližně 0,3 až 1 kg/m2 (v závislosti na velikosti a typu obkladu a dlažby), kombibalení 2 kg
 • Prostředek na mytí
  • PCI Durapox® Finish (tekutý), vydatnost: přibližně 15 až 20 m2, láhev s rozstřikovačem 500 ml
   nebo
  • PCI Durapox® Finish (koncentrát), vydatnost: přibližně 75 až 150 m2, plastová nádoba 750 g

Nářadí

 • zednická lžíce
 • nízkootáčkové elektrické míchadlo
 • gumové spárovací hladítko
 • molitanové hladítko
 • plastové kbelík s nástavcem na ždímání
 • houba (molitanového hladítka)
 • ochranné rukavice, ochranné brýle

Míchání epoxidové malty

Do základní složky se přidá tvrdidlo, které je součástí balení a směs se důkladně promíchá vhodným nízkootáčkovým elektrickým míchadlem (do přibližně 300 ot/min). Míchá se minimálně 3 minuty, dokud nevznikne homogenní směs. Namíchaná směs se přelije do čisté nádoby a ještě jednou důkladně promíchá.

Spárování a čištění povrchu

Spárovací hmota se nanese na obklad a dlažbu pomocí pryžové spárovací stěrky, spáry se vyplní a v diagonálním směru se spárovací malta stáhne. Po přibližně 10 až 45 minutách se povrch vyspárovaného obkladu a vyspárované dlažby naemulguje (sjednotí) krouživým pohybem s použitím houby a minimálního množství vody. Nesmí se použít horká voda.

Následně se z povrchu odstraní zbytky spárovací malty. Houbu je třeba často proplachovat. Pro snazší čištění případného zbytkového pryskyřičného povlaku se doporučuje na vyspárovanou plochu nastříkat před mytím tekutý prostředek pro lehčí mytí epoxidových spárovacích hmot. Vodu na mytí je zapotřebí vyměňovat v pravidelných intervalech, přibližně každých 5 až 10 m2.

Alternativně lze do čisté mycí vody přidat koncentrát prostředku na snazší mytí epoxidových spárovacích hmot v poměru míchání 1:100. Čistotu ploch se doporučuje po vyschnutí ještě týž den zkontrolovat a případně je dočistit.

Informace o materiálu

Dvousložková spárovací malta na bázi epoxidové pryskyřice určená ke spárování a lepení obkladů a dlažeb, chemicky odolná proti kyselinám, alkáliím, tukům a olejům, voděodolná, paropropustná, vysoce odolná proti opotřebení, vhodná do interiéru i exteriéru.

01 Základní složka a tvrdidlo

Součástí balení epoxidové malty jsou dvě složky – základní složka a tvrdidlo. Po otevření plastové nádoby se druhá složka (tvrdidlo) z nádoby vyjme.

01 Základní složka a tvrdidlo
01 Základní složka a tvrdidlo | Zdroj: Master Builders Solutions SK

02 Přidání tvrdidla do základní složky

Tvrdidlo se do základní složky přidá pomocí zednické lžíce.

02 Přidání tvrdidla do základní složky
02 Přidání tvrdidla do základní složky | Zdroj: Master Builders Solutions SK

03 Smíchání směsi

Směs základní složky a tvrdidla se smíchá pomocí nízkootáčkového elektrického míchadla (max. 300 ot/min). Míchá se 3 minuty dokud nevznikne homogenní směs. Aby se zaručila její homogennost, je třeba materiál přelít do čisté nádoby a opětovně promíchat.

03 Smíchání směsi
03 Smíchání směsi | Zdroj: Master Builders Solutions SK

04 Spárování

Spárovací hmota se nanese na obklad a dlažbu pomocí pryžové spárovací stěrky, spáry se vyplní a v diagonálním směru se spárovací malta stáhne.

04 Spárování
04 Spárování | Zdroj: Master Builders Solutions SK

05 Sjednocení povrchu

Po přibližně 10 až 45 minutách se povrch vyspárovaného obkladu a vyspárované dlažby naemulguje (sjednotí) krouživým pohybem s použitím houby a minimálního množství vody. Nesmí se použít horká voda. Povrch se dočista omyje. Houbu je třeba často proplachovat.

05 Sjednocení povrchu
05 Sjednocení povrchu | Zdroj: Master Builders Solutions SK

06 Tekutý čistič

Před závěrečným čištěním, přibližně po 60 minutách, se na vyspárovanou plochu nastříká tekutý prostředek pro snazší mytí epoxidových spárovacích hmot.

06 Tekutý čistič
06 Tekutý čistič | Zdroj: Master Builders Solutions SK

07 Koncentrovaný čistič

Alternativně se může přidat do vody na mytí koncentrát prostředku na snazší mytí epoxidových spárovacích hmot v poměru míchání 1 : 100 (5 l vody : 50 g koncentrátu).

07 Koncentrovaný čistič
07 Koncentrovaný čistič | Zdroj: Master Builders Solutions SK

TIP: Závěrečné čištění

Čas závěrečného čištění závisí na teplotě okolí. Při normální pokojové teplotě (přibližně +20 °C) lze povrch čistit houbou do 75 minut po namíchání epoxidové hmoty. Nízká teplota tuto dobu prodlužuje.

08 Dočištění povrchu

Pomocí molitanového hladítka se odstraní povlak z vyspárovaného povrchu a plocha se dočista omyje.

08 Dočištění povrchu
08 Dočištění povrchu | Zdroj: Master Builders Solutions SK

09 Vyměňování vody

Vodu na mytí je třeba vyměňovat v pravidelných intervalech, přibližně po 5 až 10 m2.

09 Vyměňování vody
09 Vyměňování vody | Zdroj: Master Builders Solutions SK

10 Finální vzhled

Po umytí se nechá celá plocha vyschnout. Pokud se pak na povrchu stále nachází zbytkový povlak, postup se může zopakovat. Po vyspárované ploše je možné chodit po přibližně 16 hodinách a zatížitelná vodou/chemikáliemi je po přibližně 3 až 7 dnech.

10 Finální vzhled
10 Finální vzhled | Zdroj: Master Builders Solutions SK

 

Text + foto: Master Builders Solutions SK