04a

Dva způsoby rychlé fixace (nejen) plotového sloupku pomocí betonové směsi (pracovní postup)

Partneři sekce:

S tématem rychlé fixace plotového sloupku se seznámil asi každý chatař či zahrádkář, který se rozhodl ohraničit svůj pozemek plotem z pletiva. Renomovaný výrobce stavebních materiálů Baumit pro tyto příležitosti nabízí skvělé řešení v podobě tzv. „sloupkobetonu“.

Na počátku vývoje tohoto efektivního řešení stála myšlenka celý proces instalace plotu výrazně zrychlit a zjednodušit, a to vše při zachování pevnosti a celkové kvality fixace jednotlivých sloupků. Tato myšlenka vyústila v produkt, který cílí především na rychlost zafixování sloupků nebo jiných kotevních prvků. Směs lze ovšem samozřejmě využít nejen pro montáž sloupků oplocení, ale například i pro kotvení parkových laviček, venkovních informačních systémů, sušáků prádla nebo dopravních značek. Pracovat s ní lze dvěma způsoby…

Co budete potřebovat?

  • Kotvený materiál
  • Betonová směs
    • Baumit FixBeton, spotřeba cca 90 g/cm² suché směsi pro prvek o rozměrech 40x40x30 cm, zpracovatelnost cca 10 min., cca 13 l čerstvého betonu/pytel, balení 25kg papírový pytel

Nářadí a pomůcky

  • zednická lžíce
  • elektrické míchadlo
  • kbelík
  • konev
  • nářadí pro vykopání otvoru
  • pomůcky k zafixování sloupku

Při obou způsobech přípravy betonové směsi můžeme kotevní prvek lehce zatížit po 30 minutách, střední zatížitelnost lze připustit již po 24 hodinách (tedy např. montáž pletiva ke sloupku) a plné zatížení je možné již po dvou dnech.

Informace o materiálu
Rychletuhnoucí beton Baumit FixBeton třídy C16/20 dle EN 206-1 pro rychlou montáž a ukotvení prvků drobné architektury bez zvláštních statických nároků, např. pro montáž sloupků plotů, zahradního osvětlení, poštovních schránek, informačních tabulí, dopravních značek, sušáků prádla atdp., ale také pro drobné betonářské práce při ručním míchání bez přístupu k elektrickému zdroji. Obrovskou předností směsi (ale na druhou stranu také jistým úskalím) je počátek tuhnutí již po 10 minutách.

Aplikace s mícháním

Druhý způsobem je standardní smíchání obsahu pytle a záměsové vody (cca 2,8 l) v kbelíku či vědru pomocí elektrického mísidla, a to až do stavu homogenní směsi. Poté se směs nalije k zafixovanému sloupku do navlhčeného otvoru. Částečné úskalí je však ve zpracovatelnosti této směsi, která je pouhých 10 minut, takže je záhodno rozhodně s fixací sloupku časově neotálet.

01a Příprava směsi
Za použití předepsaného množství záměsové vody připravíme v kyblíku pomocí elektrického mísidla homogenní směs vhodné konzistence.

01a
01a |

02a Fixace sloupku
Vykopeme jámu jako základ pro sloupek. V takto předem připraveném otvoru, dostatečně velkém (tj. ve všech směrech 25-30 cm větší než rozměr sloupku), zafixujeme sloupek, který budeme zalévat betonem.

02a
02a |

03a Nalití směsi
Při metodě s mícháním nalijeme předem připravenou betonová směs do otvoru s usazeným, zafixovaným sloupkem.

03a
03a |

04a Časové odstupy
Sloupek je možné lehce zatížit již po 30 minutách, pamatujeme, že směs tuhne již po 10 minutách, musíme proto pracovat rychle a přesně! Vrchní vrstvu můžeme zahladit hladítkem.

04a
04a |

05a Vytvrzeno, hotovo
Plné zatížení tohoto typu betonu je možné již po dvou dnech.

06a
05a |

Aplikace bez míchání

Více efektivním způsobem, např. při fixaci plotového sloupku, je rozhodně aplikace „bez míchání“. Do předem vyhloubeného a navlhčeného otvoru v zemi, který by měl být ve všech směrech o 25–30 cm větší než samotný rozměr sloupku (nebo kotevního prvku), nasypeme suchou směs ve vrstvě 10 cm a zalijeme předepsaným množstvím vody. Následně lze tento proces nasypání směsi a zalití opakovat až do požadovaného tvaru betonového kotvení, a nakonec ukončit zahlazením. Takto zalitá vrstva začíná tuhnout a tím částečně fixovat sloupek v požadované poloze již po zmíněných 10 minutách.

Vedle jednoduššího zpracování se zde doslova nabízí další srovnání se standardní betonovou směsí, u které je dovoleno plné zatížení (tedy dosažení požadované pevnosti) až po 28 dnech! Samozřejmě i zde platí, že zmíněná úspora času při realizaci je zároveň úsporou ekonomickou.

01b Příprava otvoru, fixace
Vykopeme jámu jako základ pro sloupek. Jáma by měla být větší o 25 – 30 cm než je rozměr kotveného prvku. Osadíme sloupek. Stěny a dno jámy důkladně navlhčíme vodou.

01b
01b |

02b Aplikace suché směsi
Do jámy nasypeme suchou směs Baumit FixBeton v tloušťce cca 10 cm.

02b
02b |

03b Zarovnání směsi
Vrstvu suché směsi zarovnáme zednickou lžící.

03b
03b |

04b Zalití směsi
Nasypanou suchou směs zalijeme předepsaným množstvím vody pomocí konve s kropicí hlavicí (3,2 l vody na jeden 25 kg pytel). Vodu necháme vsáknout a po cca 1 minutě postup – od kroku 02b – opakujeme, dokud nedosáhneme požadovaného rozměru základu.

04b
04b |

05b Úprava povrchu
Povrch poslední vrstvy hned po vsáknutí betonu zahladíme zednickou lžicí.

05b
05b |

06b Vytvrzeno, hotovo
Betonová směs začíná tuhnout po cca. 10 minutách, poté je sloupek fixovaný. Po cca. 30 minutách je lehce zatížitelný a po cca. 24 hodinách je vysoce zatížitelný.

06b
06b |