Obrázek

Hrubá stavba v detailu: Zeď z plotových tvarovek (pracovní postup)

Partneři sekce:

Plotové tvarovky jsou vhodným materiálem pro ty, kdo kladou vysoké nároky na estetiku i dlouhou výdrž.

Co budete potřebovat?

 • Plotová tvarovka, základní prvek
  • Tvarovka Duvar light 1/1, rozměry: 400 × 200 × 150 mm, spotřeba: 16,66 ks / m2 nebo 2,5 ks / bm
 • Plotová tvarovka, poloviční prvek
  • Tvarovka Duvar light 1/2, rozměry: 200 x 200 x 150 mm, spotřeba: 33,33 ks / m2 nebo 5 ks / bm
 • zákrytová deska
  • Duvar light, rozměry: 230 × 250 × 80 mm, spotřeba: 4,3 ks / bm
   nebo
  • Universo, rozměry: 230 × 260 × 50 mm, spotřeba: 4,3 ks / bm
 • bednicí tvárnice
 • hydroizolační membrána
 • Ocelová výztuž, min. Ø 8 mm
 • Beton, třída C 20/25 – C25 / 30 XF1
 • Zdicí malta
 • Stavební lepidlo
  nebo
 • Speciální transparentní silikon

  Nářadí a pomůcky

 • minibagr, míchačka
 • elektrické míchadlo
 • zednická lžíce
 • zednická šňůra
 • dřevěné klíny
 • vodováha
 • gumové kladivo
 • plastová nádoba

01 | Zemní výkop

Výkop pro základovou konstrukci se vyhotoví do hloubky min. 800 mm, tedy do nezámrzné hloubky, čímž se zabrání poškození základu. Výkop se realizuje s šířkou min. o 250 mm větší, než je šířka plotu. Na dno výkopu se nanese štěrkové lože o tloušťce min. 200 mm.

01Plot 1. min
01 | Zemní výkop | Zdroj: City Stone Design

02 | Základová konstrukce

Na zhotovení základu se použije beton třídy C 16/20 s velikostí zrna kameniva max. do 8 mm. Beton se vylije do připraveného výkopu 50 až 100 mm nad terén nebo 130 mm pod terén a vyhotoví se tzv. vyrovnávací řada z bednicích tvarovek. Před zaléváním základu je třeba rozměřit sloupky a plot.

02Plot 2. min
02 | Základová konstrukce | Zdroj: City Stone Design

03 | První řada tvarovek

Na připravený základ se do lože z cementové malty začnou ukládat plotové tvarovky. Tloušťka lůžka a styčných spár má být 10 mm. Tvarovky se navlékají na 2 pruty výztuže s ∅ 8 mm, která se kotví do základu tak, aby procházela dutinami plotových tvarovek (vyčnívá 600 mm nad základ, v rozestupech 400 mm nebo dle projektu). Pro vytvoření vodorovné spáry se použijí ocelové pruty, které v jednotlivých řadách slouží i jako vodorovná výztuž.

03Plot 3. min
03 | První řada tvarovek | Zdroj: City Stone Design

04 | Další rady tvarovek

Další rady tvarovek se ukládají na vazbu tak, aby otvory tvarovek byly vždy v řadách nad sebou. V jednom kroku se uloží max. čtyři řady tvarovek, které se zabetonují najednou vlhkou betonovou směsí třídy C 20/25 – C25 / 30 XF1 (beton odolný proti mrazu). Beton se zhutní ocelovou tyčí.

 

04Plot 4. min
04 | Další rady tvarovek | Zdroj: City Stone Design