01

Jak zajistit maximální přídržnost keramických obkladů? (pracovní postup)

Partneři sekce:

Zvětšování formátů obkladů představuje výzvu pro mnohé kladečské firmy, a to jak po stránce technické, tak i řemeslné. Nové postupy mění způsob aplikace lepícího tmelu i požadavky na vybavení obkladačů. Samozřejmostí je volba vhodného lepidla na velké formáty.

Specifikem velkého formátu je menší počet spár. To je na jedné straně velkou výhodou, protože jeho použitím snižujeme zachytávání nečistot ve spárách. Na druhé straně ale spárami odvedeme při pokládce méně vzduchu z lepidla a méně zbytkové vlhkosti z podkladu.

Maximálním pokrytím obkladů lepícím tmelem proto snižujeme riziko vzniku vzduchových dutin v lepidle mezi podkladem a dlaždicemi a následné kondenzace vlhkosti v těchto dutinách. To bývá častou příčinou vzniku prasklin ve spárách, včetně odtržení obkladů od pokladu.

Co budete potřebovat?

 • Lepicí tmel
  • AD530 typu C2TES1 z řady RAKO SYSTEM
  • AD531 MAX potlačující výkvěty
  • AD510 News typu C2 pro nepochozí obklady
 • Velkoformátový obklad, např. o rozměru 120×120 cm, 80×80 cm či 120×60 cm

  Nářadí a pomůcky
 • zubové hladítko
 • přísavky
 • vibrační desky
TIP: Přísavky
Přísavky se využívají u těžkých dlaždic velkých formátů, např. 120 x 120, 80 x 80 cm. Váha dlaždic formátu 60 x 120 cm se pohybuje kolem 16 kg. Přísavky fungují na principu podtlaku. S ohledem na jistotu při manipulaci doporučujeme výhradně přísavky, které jsou u rubové hrany olemovány. Tím zamezíme jejich odchlípnutí v momentě, kdy to nejméně potřebujeme.

Víte, že?
Při pokládce malých formátů v interiéru doporučují rakouské normy minimálně 65% pokrytí obkladu lepidlem. Pro exteriér, velké formáty a zvýšené zatížení (podlahové vytápění, nestabilní podklady, vlhkostně zatížené prostory) doporučují rakouské normy minimálně 90% pokrytí lepidlem. Pokrytí obkladů lepidlem lze ovlivnit způsobem a směrem nanášení lepidla, dále volbou profilu a výšky zubu hladítka a v neposlední řadě také výběrem a použitím vhodných lepidel.

01 Manipulace
Velké formáty jsou náročné na manipulaci, proto je vhodné využít profesionální přísavky a pracovat ve dvou lidech. Manipulace nastojato s XXL formáty snižuje riziko jejich zlomení.

01
01 |

Pokládka do standardního lože

02 Příprava lepidla
Lepidlo AD530 rozmícháme podle návodu do hustší netekuté konzistence (6,2 litru vody/25 kg balení).

02
02 |

03 Nanesení lepidla
Naneseme do hladka na podklad a vytvoříme šikmým zubem řádky jedním směrem. V případě lepení do standardního lože používáme výšku zubu 10-12 mm. Hladítko s šikmým zubem vytvoří 2x silnější zub, než je mezera. Na podkladu zanecháme díky tomu dvojnásobné množství lepidla a mnohem méně vzduchu.

03
03 |

04 Nanesení na dlaždici
Lepidlo naneseme také na rub dlaždice do hladka a celoplošně. Pak vytvoříme hladítkem s kolmým zubem 4 mm řádky jedním směrem. U oboustranného lepení (buttering-floating) nanášíme lepidlo na rub dlaždice stejným směrem jako na podklad.

04
04 |

05 Pokládka a vytlačení vzduchu
Poklepovým hladítkem, nebo vibrační deskou vyženeme zbývající vzduch. Oboustranná aplikace lepidla u pokládky do standardního lože je žádoucí nejen pro velké formáty a exteriér, ale také pro podlahové vytápění, nestabilní podklady, nebo vlhkostně zatížené prostory. Vzduchu z podkladu se zbavíme pohybem od středu do krajů dlaždic.

05
05 |

Pokládka do tekutého lože

06 Příprava a nanesení na podklad
V případě pokládky do tekutého lože používáme půlkulatý zub výšky od 12 mm a více. Flexibilní lepidlo AD530 rozmícháme podle návodu s vyšším podílem vody (7,5 litru/25 kg balení) do tekuté rozlivové konzistence a aplikujeme je celoplošně jedním směrem pouze na perfektně rovný podklad.

06
06 |

07 Pokládka dlaždice
Pod dlaždici vložíme vyrovnávací spony, dlaždici položíme a následně aretujeme klínky. Šířka spár by neměla být menší než 2 mm. Spony a klínky (levelling systém) dorovnávají dlaždice vůči sobě a snižují přesahy. Nejsou náhradou za křížky a mezerníky, které vymezují šířku spáry.

07
07 |

Jak dosáhnout vysoké přídržnosti dlaždic?
Pokládka do tekutého lože: Dosahujeme 90% pokrytí lepidla a vyšší přídržnosti

08 Pokládka dlaždice
Do jednosměrně nataženého lepidla rozlivové konzistence zatlačíme dlaždici půlkulatým zubem 16 mm. Použitím skleněných dlaždic je viditelné jejich pokrytí lepidlem a přídržnost. Zatlačením dlaždice od její hrany po celou plochu vytlačíme vzduch z jednosměrně vedených řádků.

08
08 |

09 Vytlačení vzduchu
Pohybem proti řádkům se zbavíme vzduchu. Po zatlačení dlaždice do lepidla pohybujeme s dlaždicí zleva doprava proti směru řádků. Použitím gumové paličky se zbavíme zbylého vzduchu.

09
09 |

Porovnání: Pokládka do standardní lože s použitím lepidla pouze na podklad a s jeho aplikací metodou oblouk přes oblouk: Dosahujeme 50% pokrytí lepidla a malé přídržnosti

10 Aplikace lepidla
Lepidlo aplikujeme zubovým hladítkem metodou oblouk přes oblouk – touto metodou však vznikají mezi podkladem a dlažbou vzduchové dutiny, kde kondenzuje vlhkost. Dlaždice jsou také méně odolné proti zlomení.

10
10 |

11 Pokládka dlaždice
Dlaždici zatlačíme do lepidla. Ani použití gumové paličky nebo vibrační desky nám v odstraňování zbytkového vzduchu nepomůže.

11
11 |

Obkládání stěn velkoformátovým obkladem

12 Teorie aplikace
V případě stěny nejdříve aplikujeme lepidlo do hladka na podklad. V případě obkladaček určených výhradně na stěnu lze použít lepidlo typu C2, například AD510 News.

12
12 |

13 Volba hladítka
Hladítkem se šikmým zubem 12 mm vytvoříme řádky jedním směrem. Šikmým zubem se později zbavíme vzduchu mnohem lépe než při použití kolmého zubu. Sešikmení zubu při aplikaci lepidla směřuje dolů.

13
13 |

14 Aplikace lepidla
Lepidlo naneseme na rub obkladu celoplošně. Použijeme 4 mm kolmý zub jedním směrem. Směr řádků musí být stejný jako je na podkladu.

14
14 |

15 Osazení dlaždice
Obkladačku vtlačíme do lepidla, gumovou paličkou se zbavíme zbývajícího vzduchu a obkladačku podepřeme klínky. Po vložení spon a křížků vymezujících spáru pokračujeme v pokládce obkladaček, které pak aretujeme vyrovnávacími klínky.

15
15 |

Text+foto: Rako