Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Cihly se kladou do vyrovnávacího maltového lůžka z vápenocementové malty nebo ze speciální zakládací malty.

01 Příprava

Rohy, které už se neotlučou (pracovní postup)

Už žádné praskliny v koutech ani otlučené rohy – k poškození náchylná a exponovaná místa sádrokartonových konstrukcí lze jednoduše ošetřit univerzální páskou, která zmizí pod vrstvou tmelu a finálních nátěrů a přesto zajistí maximální ochranu a perfektní vzhled konstrukcí po celou dobu své životosti.

Pórobeton Ytong ukázal své přednosti na novém viladomu Za Humny v Odoleně Vodě

Na velmi zajímavém místě při západním okraji Odoleny Vody staví společnost Flajsik s.r.o. z Prahy atraktivní, moderní a zároveň praktický dům, který rozhodně zaujme a bude výrazným architektonickým prvkem v této lokalitě. Pórobetonové zdivo z Ytongu mu umožnilo dosáhnout požadované tepelněizolační parametry i bez zateplení.

Pískovec

Pískovec: oprava, restaurování a renovace spár (část II.)

Občas nám běžné očištění a impregnace pískovce na obnovu jeho originálního, krásného a vysoce estetického vzhledu nestačí. Jde zpravidla o situace, kdy dům koupíme, zdědíme či zanedbáme péči o svůj pískovec a dostaneme se do fáze, kdy dochází k odlupování kusů pískovce nebo k masivnějšímu drolení zrn z povrchu.

Pískovec

Pískovec: původ, péče a čištění (část I.)

Pískovec, kdysi prakticky nejvíce používaný stavební kámen,  je usazenina, která vznikla v průběhu let činností větru vody a ledu, které přemisťovali zrnka písku až do usazení na jednom místě (většinou na mořském dně či v údolí). Tato zrnka se následně stmelila působením tlaku, vody nebo ledu a vznikl pískovcový blok. Ty podle pojiva mezi zrny rozlišujeme na různé typy, které se liší hrubostí zrna a barvou.

Energetická úspornost nových rodinných domů roste, od letoška jsou pravidla ještě přísnější

Při výstavbě nových rodinných domů hraje stále větší roli jejich energetická náročnost. Za posledních 10 let výrazně vzrostl podíl velmi úsporných rodinných domů. Přispívají k tomu ekologičtější a úspornější systémy i využití alternativních zdrojů energií. Od počátku letošního roku došlo k dalšímu zpřísnění pravidel energetické úspornosti.

05 Vložení armovacího koše

Zhotovení železobetonového překladu z U-profilu (Pracovní postup)

Železobetonové překlady, průvlaky nebo věnce lze realizovat například pomocí speciálních U-profilů. Jde v podstatě o ztracené bednění ve tvaru písmene U. Nosnou část překladu tvoří železobetonové jádro s vloženou výztuží dle projektované požadované únosnosti. Tuto výztuž je vhodné připravit dopředu ve formě armovacího koše.

Překlady: jak na správné řešení?

Překlady: jak na správné řešení?

Překlady stavebních otvorů jsou důležitým prvkem stavby, jehož výběr není vhodné podcenit. Na trhu existuje řada různých variant otvorů, které se liší nejen výrobcem, materiálem, ale i způsobem použití. 

Efektivně proti vlhkosti a zasolení zdiva

Sanace omítek je oblast, kde se mají na pozoru snad všichni majitelé starších nemovitostí. A mají k tomu dobrý důvod. Bez řešení vlhkosti v zasoleném zdivu, často již ve fázi výkvětů, dochází následně k mnohem vyšším škodám. Baumit dlouhodobě nabízí pro tyto případy účinné řešení v podobě uceleného omítkovému systému Baumit Sanova. Jeho cílem je funkčnost a kvalita obnovy.

19 Dokončovací práce

Betonování základů (pracovní postup)

(Článek byl aktualizován) Základ má za úkol rovnoměrně rozložit tíhu stavby na stavební podklad. Dobrý stavební základ je vytvořen ze stabilního, pevného materiálu. K tomu patří jíl, hlína a kameny. Štěrk, písek a rašelina jsou jako stavební základ nevhodné. V takových případech se používá buď injektáž podloží, pro jeho stabilizaci, nebo železobetonová deska, jelikož ta rozkládá působící tíhu na celou plochu.

Stavba domu od zdiva až po střechu

Dokončit stavbu v termínu a v co nejlepší kvalitě? To je snem každého dobrého stavebníka. Jak si práci ulehčit a ušetřit i spoustu času? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v našem článku. A pokud budete mít i další dotazy, není nic snazšího než se ozvat odborníkům ze společnosti KM Beta, kteří vám rádi poradí.