Solární panel

Plovoucí fotovoltaika a hory odpadků: Nizozemci jsou lídrem v oblasti solární energie

Na nizozemském venkově, asi 130 km východně od Amsterdamu, se nad statky, bezlistými stromy a blátivými pastvinami tyčí a třpytí nezvykle vyhlížející kopec. Tento kopec, vysoký 25 metrů, je postaven z 15 let starého odpadu z domácností a firem. Pozoruhodné ovšem je, co odpad zakrývá: 23 000 solárních panelů. Bývalá skládka nyní vyrábí zhruba 8,9 MW energie, tedy dostatek elektřiny pro zhruba 2 500 domácností.

Nizozemsko má dnes v průměru dva solární panely na obyvatele s instalovanou kapacitou více než 1 kilowatt (kW) na osobu – což z něj podle průmyslové asociace Solar Power Europe činí největší evropskou solární elektrárnu „na hlavu“.

Jak Nizozemsko vytváří prostor pro solární energii?

Vzhledem k tomu, že půdy pro obnovitelné zdroje energie je téměř všude na světě málo, nizozemské zkušenosti – včetně zavádění solární energie na parkovištích, komerčních jezerech, pastvinách pro ovce, jahodových farmách, nepoužívaných kostelech, vlakových nádražích a letištích – by mohly inspirovat k lepšímu umístění obnovitelných zdrojů po celém světě.

Solární vývojáři a analytici tvrdí, že nizozemská expanze byla způsobena obrovským poklesem cen zařízení, účinným schématem energetických dotací a ambiciózními vládními cíli snížit emise skleníkových plynů. Nizozemská vláda si klade za cíl do roku 2030 vyrábět 70 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to především prostřednictvím rozšiřování kapacity solárních a větrných elektráren.

Nizozemské solární a větrné farmy pomohly zaplnit mezeru v dodávkách elektřiny, kterou zanechaly plynové elektrárny, které se staly nerentabilní při rekordně vysokých cenách plynu. Zemědělská půda v Nizozemsku však patří k nejdražším v EU, a proto je hledání prostoru pro solární energii nákladné.

Nizozemsko vede v Evropě v solární energii

V posledních letech si Nizozemsko ujasnilo a zakotvilo do zákona klimatické cíle, jako je cíl v oblasti obnovitelné energie, zavázalo se omezit pobřežní plynové a ropné vrty a obecně zvýšilo zelené výdaje. Národní rozpočet na obnovitelné zdroje energie na rok 2022 činil 13 miliard eur. V loňském roce tak Nizozemsko vyrobilo 14 % své elektřiny ze solárních farem – oproti 1 % v roce 2015 – a poprvé tak předstihlo výrobu elektřiny z uhlí. Podíl elektřiny ze slunce byl přitom nejvyšší vyrobený v EU.

Nizozemská vláda rovněž stále přemýšlí, co by se dalo změnit, aby ještě více podpořila solární farmy vhodně integrované do krajiny.

Solární farmy na umělých jezerech

Téměř 20 % povrchu nízko položené země tvoří voda, je tedy nasnadě, že se vodní plochy nabízí k instalaci farem na nepřírodních jezerech. Takto bylo na nizozemských vodách instalováno více než 500 000 solárních panelů, takže Nizozemsko v tomto umístění zaostává globálně pouze za Čínou.

Nizozemské firmy také hledají způsoby, jak zajistit, aby solární elektrárny fungovaly ruku v ruce se zemědělskou výrobou. Namísto boje, kdo bude mít k pozemkům přístup, se naopak řeší jak zajistit, že budou pozemek moci využívat všichni, kdo pro něj využití mají.

Jeden takzvaný „Agri-PV“ projekt například zahrnuje pěstování jahod a malin pod střechou solárního panelu, který nahrazuje plastový kryt tradičně používaný zemědělci. V polovině čtyřletého pilotního projektu vedoucí projektu uvedli, že rostliny potřebují o 25 % méně vody, protože byly chráněny před sluncem – a to potenciálně šetří vodu na zavlažování v budoucnosti, kdy změna klimatu přinese teplejší a sušší léta.

Zdroj: euronews – přeloženo, upraveno, kráceno