Partneři sekce:

Úspory v nákladech na energie

Nástěnný ovladač inteligentního systému KNX od společnosti Hager

Moderní bydlení se už zdaleka netočí jen kolem kamen, která dávala celé rodině jídlo, teplou vodu a především teplo. Dnešní požadavky na bydlení jsou mnohem náročnější, což je znát i na tom, kolik technologií doma každý z nás má. Dnes nám nejde jen o to přečkat zimu, ale i o určitý komfort – z dnešního pohledu spíše minimální standard.

Celá řada různých výrobců nabízí mnohá řešení a předhánějí se ve vršení dalších a dalších funkcí. Pravdou je, že drtivá většina těchto možností je kupujícímu ve finále k ničemu a jen mizivé procento uživatelů má potřebu nad svými technologiemi dále přemýšlet a ladit jejich nastavení.

Tím se dostáváme k jádru celého problému, k základní filozofii. Co vlastně jako majitel nemovitosti od těchto technologií požaduji? Co mi mají přinést? Jak moc se chci účastnit samotných procesů v domě a neustále do nich zasahovat? Od těchto otázek se pak odvíjí návrh samotných systémů, použitých technologií a vůbec celkového pojetí domu.

Zcela nazávisle

Řekněme, že naším vysněným cílem bude dům zcela nezávislý na cizích sítích, co se plynu, elektřiny nebo vody z městského řádu týká. Pomineme pasivní technologie, jako jsou třeba kvalitní zateplení, okna a dveře, a budeme se zabývat především těmi aktivními – mezi ty základní bude patřit vytápění domu, svícení, vaření, ohřev užitkové vody, větrání a stínění. Zároveň musíme nalézt optimální rovnováhu mezi ziskem energií a jejich spotřebou, a navíc zajistit, abychom měli k dispozici dostatek energie tehdy, když ji potřebujeme.

Nebudeme se zabývat jednotlivými technologiemi podrobně, ale jejich integrací do jednotného systému řízení domu. Tím, že nebudeme samostatně řešit jednotlivé části zvlášť a zvolíme jedno zastřešující řešení, můžeme dosáhnout zajímavých úspor již ve fázi pořizování tohoto jednotného systému řízení. Centrální řízení vychází zpravidla levněji a k ovládání domu stačí pouze jedna aplikace.

Těžko lze označit za uživatelsky přívětivé ty domy, kdy si majitel pořídí od každého dodavatele jiný řídicí systém a pak přepíná třeba až mezi osmi různými aplikacemi – přesto i takové domy lze najít a není jich málo. V rámci úspory počtu dálkových ovladačů a ovládacích panelů je vhodné zvážit jednotný systém k řízení domu.

Vizualizační a ovládací panel hager Domovea
Vizualizační a ovládací panel hager Domovea 

Úspory energií ve vašem domě

Sjednocení řízení poskytuje kontrolu nad všemi procesy v domě a skýtá tak velmi výhodné propojení jednotlivých funkcí tak, aby byl výsledek co nejlepší – například meteostanice předá informaci o poloze slunce a jeho svitu a systém stáhne žaluzie na osvícené straně tak, aby do místnosti proudilo co nejvíce světla, ale zároveň aby se místnost zbytečně nepřehřívala. Například během letošního horkého léta bylo možné tímto jednoduchým způsobem ušetřit nemálo prostředků nutných k dochlazování domu.

Propojením se vzduchotechnikou či topením lze systémovou instalací nastavit na požadovanou teplotu pro konkrétní časy dne či data, což umožňuje netopit či neklimatizovat v době, kdy je dům prázdný a všichni jeho obyvatelé jsou v práci nebo ve škole, případně na dovolené.

Obzvláště zajímavé je propojení např. s okenními kontakty, kdy otevřené okno znamená stop pro topení i chlazení. Pokud jsou v domě instalovaná čidla kvality vzduchu, systém se sám postará o výměnu vzduchu přes rekuperační jednotky, a tím o kvalitnější a zdravější dýchání, menší únavu a kvalitnější spánek.

Ovladač inteligentní elektroinstalace berker B.IQ
Ovladač inteligentní elektroinstalace berker B.IQ 

Samostatnou kapitolou v úsporách je řízení osvětlení – rozhodující je nejen správný výběr světelných zdrojů, ale také jejich efektivní řízení. Zde se nebavíme pouze o úsporách za jejich provoz, ale i o zdraví. Dnes už nikoho nepřekvapí, že je možné měnit nejen intenzitu světla, ale i jeho barevnou teplotu.

Domovní svícení i osvětlení v kanceláři však může svojí intenzitou nejen vhodně doplňovat přirozené denní světlo, ale také přirozeně kopírovat barevnou teplotu podle denní doby. Intenzita světla se tak během dne pohybuje okolo 5000 – 5500 K a večer přechází plynule do noční barvy okolo 3200 – 3500 K, což je teplota odpovídající příjemnému světlu žárovky.

Světlo se tedy chová přesně podle zažitých a přirozených biorytmů, což má velmi příznivý vliv jak na pracovní výsledky, pokud tuto funkci využíváme v kancelářských prostorách, tak na celkovou psychickou pohodu. Můžeme tím také minimalizovat problémy spojené se špatným spánkem způsobeným tzv. „modrým světlem“, o jehož škodlivosti se v posledních letech často diskutuje.

Systém KNX
Systém KNX je celosvětově rozšířený a zastřešuje mnoho set výrobců technologií. Snadno tak dokáže nahradit jednotlivé produkty, pokud uživatel hledá jiné funkce, které nynější dodavatel nenabízí, či v případě, že dodavatel přestal dodávat zařízení na trh. V dnešní době se navíc vyrábí například už i žaluzie s přímo zabudovanou integrovanou sběrnicí KNX, stejně tak pohony na vrata nebo plynové či jiné kotle, případně klimatizační jednotky. I u výrobků, kde KNX sběrnice není jejich automatickou součástí, existují různá rozhraní, jak i tyto spotřebiče do systémů na bázi KNX zapojit.

Jednoduché vypnutí

Malým, ale velmi účinným pomocníkem pro klid uživatelovy duše i peněženky je pak funkce automatického vypnutí všech zapomenutých rozsvícených světel nebo vybraných zásuvek při odchodu z domu. K tomu stačí jen delší nepřítomnost pohybu v místnostech nebo povel od zapnutého alarmu, který uživatel aktivuje při odchodu.

Stejným způsobem pak lze přepnout topení do stavu udržování minimální teploty, vypnout klimatizaci či větrání a podobně. Nezřídka je takto ovládáno i třeba vypínání plynu do krbu, odpojení zásuvek s přístroji v pohotovostních režimech a podobně. Vypnout lze i vodotrysk v jezírku, přívod vody do domu a vše, co by během nepřítomnosti uživatele mohlo zbytečně zvedat spotřebu energií nebo v případě poruchy způsobit nějaké škody.

Topení je možné řídit i po jednotlivých okruzích (např. podlahové vytápění) nebo jednotlivých radiátorech, lze tedy řídit teploty v jednotlivých místnostech zvlášť, přesně podle jejich využití, a to jak bezdrátově, tak po sběrnici. Totéž platí pro topné kabely nebo jiná topná média.

Proč třeba vytápět dětský pokoj na komfortních 22 °C po celou dobu, kdy je dítě přes týden na koleji a přijíždí až v pátek navečer? Zde stačí udržování teploty třeba jen na 19 °C s tím, že jeho bude pokoj připraven (vytopen) na 22 °C až v době jeho příjezdu a jen do doby odjezdu.

KNX modul do rozvaděče
KNX modul do rozvaděče 

Závěr

Pokud tedy sečteme všechny drobné úspory a vhodně zkombinované instalované technologie, lze dojít k závěru, že pár drobnými úpravami chování a přizpůsobení se podmínkám – například propojením FVE s akumulátorem, spolu se solárními panely a analýzou chování obyvatel domu – bude dům energeticky velmi málo závislý na externích dodavatelích energií.

Od partnerů ASB

Namísto hlavního jističe před elektroměrem s dnes běžnou hodnotou 25A/3F například stačí jen 10 (16A)/3F. To může v závislosti na distributorovi a sazbě znamenat třeba až 40% úsporu za platbu jističe (nikoliv za celou fakturaci, ale za jednu ze tří složek celkové ceny energie).

Navíc díky měření spotřeby domu v jednotlivých okruzích lze získat zajímavé informace o chování rodiny a především o tom, co ve fakturách tvoří největší podíl z fakturované částky. Lze tak opět efektivně reagovat na zjištěné skutečnosti při hledání dalších úspor, což je opět další krok k nezávislosti uživatele na vnějším světě.

Na pomyslném vrcholu ledovce si můžeme představit domy, které již v ČR máme a které vůbec nedisponují přípojkami energií. Jsou naprosto energeticky soběstačné, všechny energie získávají ze slunce, větru a v extrémních případech z externího generátoru, poháněného naftou.

 

Text + foto: Hager Electro

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2018.