Partneři sekce:

Inteligentní rodinný dům s elektrickým vytápěním, fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm

Inteligentní rodinný dům 01

Po ukončení testovacího provozu administrativní budovy v Jeseníku, realizované ve standardu nZEB a podrobně sledované po dobu dvou let týmem pracovníků UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov), se pozornost zúčastněných společností zaměřila na podobně vybavené rodinné domy.

Jedním z prvních projektů je rodinný dům v Omicích u Brna, který bude sloužit nejen pro bydlení investora, ale i jako testovací objekt k ověření spolupráce střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „chytrou sítí“.

Projekt Národního centra kompetence (Centra pokročilých materiálů a efektivních budov CAMEB) nese označení RESOPT (Optimalizované systémy obnovitelných zdrojů energií pro budovy s téměř nulovou spotřebou nZEB) a je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci programu Národní centra kompetence.

Jeho nositelem je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Dům je v kategorii kvality obálky budovy A (u = 0,17) a bude vybavený FVE 9 kWp od společnosti S-power, bateriovým úložištěm 18 kWh firmy AERS, rekuperační vzduchotechnickou jednotkou WAFE a elektrickým sálavým vytápěním z produkce společnosti FENIX Group.

Nadřazenou řídicí jednotku PLC dodá TECO Kolín, řídicí algoritmus vytvoří UCEEB v rámci projektu. Řídicí algoritmus nadřazené řídicí jednotky bude ovládat veškeré technologie plně elektrifikovaného rodinného domu ve standardu nZEB, vybaveného střešní fotovoltaickou elektrárnou, bateriovým úložištěm, ventilací s rekuperací a elektrickým sálavým vytápěním.

Projekt domu

Autorem architektonické studie je Ing. arch. Radek Hála, autorizovaný architekt ČKA, která se dlouhodobě věnuje výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Rodinný dům má obdélníkový půdorys 15,5 x 6 m, je řešen jako částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími.

Zastavěná plocha je 91,1 m2, užitná plocha 1. NP 67,8 m2 + 17 m2 zastřešené terasy, ve 2. NP je užitná plocha 68,6 m2, celkem tedy 136,4 m2. Dům je zastřešený sedlovou střechou se sklonem 22,9°.

Na jižní straně domu je přístavek obdélníkového půdorysu 6,5 x 9,3 m s kanceláří, dílnou, skladem a zastřešeným parkovacím stáním. Přístavek je zastřešený plochou střechou s extenzivní zelení a přechází v zastřešení terasy, přiléhající ze západní strany k obývacímu pokoji a ložnici v 1. NP domu.

Součástí terasy bude bazén a pod severní částí terasy bude sauna, sklep a technické zázemí k bazénu. Na východě k domu přiléhá zasklená pergola s venkovní vířivkou. Vstup do domu je z jihu přes zádveří, ze kterého je přístupný obývací pokoj a WC.

Z obývacího pokoje se vstupuje do kuchyně v jihozápadním rohu domu a do ložnice s koupelnou na severní straně. Jsou tady i schody vedoucí na galerii ve druhém nadzemním podlaží, která spojuje pokoje/pracovny na jižní a severní straně a WC se sprchou.

Obytný prostor je otevřený přes obě patra s velkým oknem na západ. Dům s dispozicí 4+1 se od jara letošního roku staví na západním okraji obce Omice v rozptýlené zástavbě rodinných a rekreačních domů.

Inteligentní rodinný dům 02

Plně elektrifikovaný dům ohleduplný k přírodě

Dům má přípojku na vodu a elektřinu, odpadní voda bude odváděna do splaškové kanalizace. Dešťová voda bude shromažďována v akumulační nádrži pod terasou a bude využita na WC, pro praní a pro zálivku zahrady.

Vytápění bude zajištěno elektrickým nízkoteplotním sálavým vytápěním z nabídky FENIX Group, doplněným o akumulační krbová kamna v obývacím pokoji. Ohřev teplé vody bude zajišťovat elektrický bojler.

Na východní i západní části střechy bude umístěna fotovoltaická elektrárna, bateriové úložiště od společnosti AERS bude v přístavku.

Inteligentní rodinný dům 03

Vybavení objektu

Podobně jako u administrativní budovy společnosti FENIX Trading bude i u tohoto domu průběžně sledována spotřeba elektrické energie, výkon fotovoltaické elektrárny, provoz bateriového úložiště, spotřeba energie na vytápění či kvalita vnitřního ovzduší.

Dům tak navazuje na dlouhodobý trend snahy nabízet spotřebitelům a uživatelům elektrických topných systémů v praxi dlouhodobě ověřená a prověřená řešení.

Jedině díky tomuto přístupu mohla společnost vykazovat trvale rostoucí tržby i v dobách, které elektrickému vytápění nepřály a kdy se k zájemcům dostávaly z akademické sféry nebo části médií převážně zkreslené či zavádějící informace.

Od partnerů ASB

Dnes je elektrické vytápění díky svým výhodám standardem u energeticky úsporných domů, přechod na komplexní systémy s fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm však vyžaduje dokonale prověřit fungování a součinnost těchto sofistikovaných systémů.

Zkušenosti z dvouletého provozu administrativní budovy FENIX Trading ukazují, že je to správná cesta, která přináší výhody nejen investorům, ale i provozovatelům energetické soustavy a celému státu.

Vytvořeno z podkladů firmy FENIX.
Foto: archiv firmy

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2019.