Inteligentní rodinný dům 01
Galerie(5)

Inteligentní rodinný dům s elektrickým vytápěním, fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm

Partneři sekce:

Po ukončení testovacího provozu administrativní budovy v Jeseníku, realizované ve standardu nZEB a podrobně sledované po dobu dvou let týmem pracovníků UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov), se pozornost zúčastněných společností zaměřila na podobně vybavené rodinné domy.

Jedním z prvních projektů je rodinný dům v Omicích u Brna, který bude sloužit nejen pro bydlení investora, ale i jako testovací objekt k ověření spolupráce střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „chytrou sítí“.

Projekt Národního centra kompetence (Centra pokročilých materiálů a efektivních budov CAMEB) nese označení RESOPT (Optimalizované systémy obnovitelných zdrojů energií pro budovy s téměř nulovou spotřebou nZEB) a je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci programu Národní centra kompetence.

Jeho nositelem je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Dům je v kategorii kvality obálky budovy A (u = 0,17) a bude vybavený FVE 9 kWp od společnosti S-power, bateriovým úložištěm 18 kWh firmy AERS, rekuperační vzduchotechnickou jednotkou WAFE a elektrickým sálavým vytápěním z produkce společnosti FENIX Group.

Nadřazenou řídicí jednotku PLC dodá TECO Kolín, řídicí algoritmus vytvoří UCEEB v rámci projektu. Řídicí algoritmus nadřazené řídicí jednotky bude ovládat veškeré technologie plně elektrifikovaného rodinného domu ve standardu nZEB, vybaveného střešní fotovoltaickou elektrárnou, bateriovým úložištěm, ventilací s rekuperací a elektrickým sálavým vytápěním.

Inteligentní rodinný dům 01
Inteligentní rodinný dům 02
Inteligentní rodinný dům 03
Inteligentní rodinný dům 04
Inteligentní rodinný dům 05

Projekt domu

Autorem architektonické studie je Ing. arch. Radek Hála, autorizovaný architekt ČKA, která se dlouhodobě věnuje výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Rodinný dům má obdélníkový půdorys 15,5 x 6 m, je řešen jako částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími.

Zastavěná plocha je 91,1 m2, užitná plocha 1. NP 67,8 m2 + 17 m2 zastřešené terasy, ve 2. NP je užitná plocha 68,6 m2, celkem tedy 136,4 m2. Dům je zastřešený sedlovou střechou se sklonem 22,9°.

Na jižní straně domu je přístavek obdélníkového půdorysu 6,5 x 9,3 m s kanceláří, dílnou, skladem a zastřešeným parkovacím stáním. Přístavek je zastřešený plochou střechou s extenzivní zelení a přechází v zastřešení terasy, přiléhající ze západní strany k obývacímu pokoji a ložnici v 1. NP domu.

Součástí terasy bude bazén a pod severní částí terasy bude sauna, sklep a technické zázemí k bazénu. Na východě k domu přiléhá zasklená pergola s venkovní vířivkou. Vstup do domu je z jihu přes zádveří, ze kterého je přístupný obývací pokoj a WC.

Z obývacího pokoje se vstupuje do kuchyně v jihozápadním rohu domu a do ložnice s koupelnou na severní straně. Jsou tady i schody vedoucí na galerii ve druhém nadzemním podlaží, která spojuje pokoje/pracovny na jižní a severní straně a WC se sprchou.

Obytný prostor je otevřený přes obě patra s velkým oknem na západ. Dům s dispozicí 4+1 se od jara letošního roku staví na západním okraji obce Omice v rozptýlené zástavbě rodinných a rekreačních domů.

Inteligentní rodinný dům 02

Plně elektrifikovaný dům ohleduplný k přírodě

Dům má přípojku na vodu a elektřinu, odpadní voda bude odváděna do splaškové kanalizace. Dešťová voda bude shromažďována v akumulační nádrži pod terasou a bude využita na WC, pro praní a pro zálivku zahrady.

Vytápění bude zajištěno elektrickým nízkoteplotním sálavým vytápěním z nabídky FENIX Group, doplněným o akumulační krbová kamna v obývacím pokoji. Ohřev teplé vody bude zajišťovat elektrický bojler.

Na východní i západní části střechy bude umístěna fotovoltaická elektrárna, bateriové úložiště od společnosti AERS bude v přístavku.

Inteligentní rodinný dům 03

Vybavení objektu

Podobně jako u administrativní budovy společnosti FENIX Trading bude i u tohoto domu průběžně sledována spotřeba elektrické energie, výkon fotovoltaické elektrárny, provoz bateriového úložiště, spotřeba energie na vytápění či kvalita vnitřního ovzduší.

Dům tak navazuje na dlouhodobý trend snahy nabízet spotřebitelům a uživatelům elektrických topných systémů v praxi dlouhodobě ověřená a prověřená řešení.

Jedině díky tomuto přístupu mohla společnost vykazovat trvale rostoucí tržby i v dobách, které elektrickému vytápění nepřály a kdy se k zájemcům dostávaly z akademické sféry nebo části médií převážně zkreslené či zavádějící informace.

Dnes je elektrické vytápění díky svým výhodám standardem u energeticky úsporných domů, přechod na komplexní systémy s fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm však vyžaduje dokonale prověřit fungování a součinnost těchto sofistikovaných systémů.

Zkušenosti z dvouletého provozu administrativní budovy FENIX Trading ukazují, že je to správná cesta, která přináší výhody nejen investorům, ale i provozovatelům energetické soustavy a celému státu.

Vytvořeno z podkladů firmy FENIX.
Foto: archiv firmy

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2019.