Inteligentní domy 03
Galerie(5)

V budoucnu může chytrým domovům vládnout virtuální realita

Zatímco současné chytré domácnosti fungují na bázi jednotného systému, před téměř devadesáti lety měli lidé o fungování domu či bytu v budoucnosti jiné představy. První „chytrý“ dům v pravém slova smyslu se objevil v roce 1950 a postavil si ho americký kutil Emil Mathias.

Dům známý jako Push Button Manor (doslova „panství na tlačítko“) uměl mimo jiné na stisknutí tlačítka spustit žaluzie a zavřít okna. Jak chytré domy vypadaly, vypadají a co možná chystá budoucnost?

Snahy o automatizaci našich domovů pokračovaly i v 80. letech, kdy dorazily první programovatelné termostaty a rovněž domácí počítače, roku 1984 se pak oficiálně objevil i pojem „smart house“. V roce 1999 představil svou vizi chytrého domu rovněž Microsoft.

Právě jeho představa se již příliš nelišila od toho, co v oblasti chytrých domácností známe i dnes. Dům měl být ovládán přes kapesní počítač Pocket PC, disponovat například chytrými zámky, ovladači osvětlení a vytápění, kamerovým bezpečnostním systémem, a dokonce i skenerem čárových kódů pro vytvoření nákupního seznamu.

Opravdový rozmach v oblasti automatizovaných a chytrých domů pak nastal po nástupu nového milénia, kdy se tento koncept začal stávat čím dál populárnějším. Na vzestupu je i v současnosti, například jen v Evropě se počet chytrých domácností mezi lety 2014 a 2017 ztrojnásobil.

V České republice držely před rokem chytré domácnosti čtyřprocentní podíl, zájem o ně se ale zvlášť mezi mladou generací zvyšuje, za tři roky by jich zde proto mohlo být až patnáct procent.

Inteligentní domy 01
Inteligentní domy 02
Inteligentní domy 03
Inteligentní domy 04

Propojení více prvků

Důvodem obliby těchto chytrých řešení přitom není ani tak fascinace moderními technologiemi, jako spíše snaha o maximalizaci energetických úspor. Výrazně se to projevuje zejména v zimě, hlavní podíl na tom mají krátké dny, nízké teploty a zhruba třetinová doba slunečního svitu oproti létu.

Proti těmto vnějším podmínkám se velká část českých domácností snaží v zimě obrnit různými variantami vytápění, při stoupajících cenách energie si však zároveň klade otázku, jak ušetřit. Kromě citlivého zacházení s topením pomáhají i jiné prvky v domácnosti.

Jejich účinnost z hlediska úspor za vytápění se přitom zvyšuje, pokud jsou vybaveny moderními technologiemi, které umožnují napojení na systém takzvané chytré domácnosti. Podle odborníků má konkrétní prvek vliv na úsporu především tehdy, pokud je vhodně používán.

Když si totiž uživatel nainstaluje například stínicí prvek a pak není doma a toto zařízení zároveň nereaguje na vnější vlivy, může být jeho účinnost z hlediska úspor za vytápění nulová. Pokud však díky domácí automatizaci dochází k reakcím na vnější okolnosti, energetická úspora výrazně roste

V případě zmíněného stínění jsou v zimě nejúčinnějším řešením předokenní rolety, které se mohou opřít o výborné tepelněizolační vlastnosti. Výrazně se to projevuje především v noci, kdy rolety přispívají k udržení tepla v interiéru a brání ochlazování z okolí.

Domácnost proto není nutné tolik vytápět jako bez použití rolet. Celková úspora se dle výpočtů pohybuje okolo deseti procent. Především u větších objektů se tak může jednat o tisíce korun ročně. Při propojení s dalšími automatickými systémy pak samozřejmě úspora dále stoupá.

Úspory ovlivňuje orientace domu či plocha oken

Dalším výrazným prvkem jsou takzvané chytré termostaty, které umožňují odkudkoliv nastavit optimální teplotu domácnosti a pak ji udržovat. Nedochází tak ke zbytečnému přetápění místnosti.

Pokročilejší varianty pak reagují i na vzdálenost uživatele od domu či na vnější povětrnostní podmínky a předpověď počasí. Větším úsporám za vytápění mohou pomoci i pohybová čidla v interiéru, která zaznamenávají, zda se v místnosti či bytě někdo nachází.

Pokud je na senzory napojený například právě chytrý termostat, může na základě aktuálního stavu regulovat teplotu díky nastavenému schématu dle potřeby a bez zásahu uživatele. Ačkoliv úspory mohou podle společností působících na poli chytrých domácností dosahovat až třiceti procent, jedná se spíše o horní hranici.

Záleží na celé řadě faktorů, například na orientaci domu, ploše oken či počtu slunečných dní v daném roce. Výši úspor také výrazně ovlivňuje fakt, zda se domácnost nachází v bytovém, či rodinném domě, kde platí jiná pravidla pro rozúčtování tepla.

Významnou roli hrají také zvyky spojené s topením v zimě, pokud jsou totiž lidé zvyklí výrazně topit celé dny, i když nejsou doma, může jim k nemalým úsporám dopomoci prakticky pouze zmíněný chytrý termostat.

Inteligentní domy 01

Ušetřené náklady za energie i potenciální škody

V českých podmínkách odborníci především u rodinných domů doporučují směrem k co největším úsporám vzájemné provázání jednotlivých prvků. Synchronizací stínění s povětrnostními čidly, systémem vytápění, chytrým termostatem a pohybových čidel lze dosáhnout maximální úrovně automatizace a komfortu domácnosti.

Jedná se v současnosti o nejvyspělejší řešení, které z hlediska nákladů za vytápění poskytuje především ve velkých domech mimořádně vysoké úspory.

Pokud se tedy uživatel nachází mimo domov a vysvitne slunce, systém chytré domácnosti vypne pomocí termostatu topení, vytáhne stínicí techniku a domácnost vytopí slunečním zářením. Podle odborníků přitom zhruba třetinová úspora za vytápění ještě nemusí být konečným číslem.

Výrazně se na tom podílí moderní technologie a jejich neustálé vylepšování. V posledních letech se totiž programátorům daří systémy neustále zlepšovat, další aktualizace softwaru tak v budoucnu mohou znamenat i vyšší úspory.

Takzvaná chytrá domácnost při vhodném propojení jejích jednotlivých částí nemusí znamenat pouze úsporu energie. Výhodou, která se tak často nezmiňuje, je také zvýšení bezpečnosti domácnosti v momentech, kdy v ní uživatel není přítomen.

Díky automatizaci je možné jednotlivé prvky naprogramovat tak, aby dávaly zdání, že se člověk doma opravdu nachází. V tomto směru existuje celá řada variant od večerního rozsvěcování světel až po pohyb rolet či žaluzií různě během dne.

Uživatel má možnost si jednotlivé prvky buď naprogramovat, a tedy se spolehnout přímo na systém chytré domácnosti, nebo prvky dálkově ovládat pomocí aplikace prakticky odkudkoliv na světě. Obě varianty přitom potenciálního zloděje spolehlivě odradí.

Budoucnost chytrých systémů

Uživatelský komfort do budoucna půjde nejspíše ještě dál. V nejbližších letech lze očekávat rozšíření z hlediska dalších spotřebičů, které bude možné napojit na systém chytré domácnosti. Na významu do budoucna bude nabývat i ovládání chytrých technologií hlasem.

To je patrné již dnes v případě chytrých telefonů. Systém chytré domácnosti by tak v budoucnu mohl z hlasu poznat i emoční rozpoložení uživatele a podle toho automaticky nastavit například úroveň osvětlení nebo zapnout relaxační hudbu.

Velké naděje jsou vkládány též do vývoje umělé inteligence, která by umožnila aplikacím chytré domácnosti učit se podle preferencí obyvatel domu, čímž by se ještě více zautomatizovaly. Ve vzdálenější budoucnosti – odhadem odborníků kolem roku 2050 – pak může chytrým domovům vládnout virtuální realita.

Namísto současných speciálních brýlí by však lidé měli používat inteligentní kontaktní čočky. Virtuální realita díky nim umožní během okamžiku změnit například barvu stěn nebo styl bytových dekorací, a to dle preferencí každého jedince, takže každá osoba bude moci interiér vidět jinak.

Dámy se zase budou moci spolehnout na nového pomocníka v podobě chytrého zrcadla, které ukáže, jak jim pasuje zvolený oděv, a to bez toho, že by si ho vůbec musely obléci. Odborníci zároveň zmiňují i chytré textilie, kupříkladu potahy postelí a gaučů, různé přehozy nebo peřiny se schopností změnit svou barvu, vzory či texturu.

Zpracováno z podkladu firmy Lomax
Foto: Lomax

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 1/2020.