MG 0367

Stropní konstrukce s cementotřískovými deskami

Partneři sekce:

Modulární výstavba je tvorba prostoru pomocí jednoduchého geometrického principu skládání rozměrově unifikovaných prostorových jednotek – modulů.

Tyto moduly – sanitární a obytné buňky (kontejnery) se prefabrikují ve výrobních závodech a osazují se na připravený pozemek. Oproti konvenční výstavbě, kdy se staví celý objekt na místě, jsou modulární domy konstruovány v segmentech (modulech) v klimaticky kontrolovaném prostředí – ve výrobní hale, na výrobní lince.

Výroba je prováděna kvalifikovanými odborníky s použitím přesných strojů a ověřených pracovních postupů. Rám modulu je tvořen buď ocelovou, nebo dřevěnou konstrukcí. Ve výrobním závodě je provedeno 90 % veškeré výroby/výstavby.

Sendvičové řešení

Technické řešení je podobné jako u dřevostaveb. Stěny, podlahy a strop jsou řešeny sendvičovým způsobem – tvoří je několik vrstev materiálů. Rám stropní (podlahové) konstrukce v modulární výstavbě tvoří ocelové nosníky v rastru 400–625 mm dle zatížení a účelu objektu. Ve skladbě nechybí parozábrana, tepelná izolace. Záklop na nosnících tvoří konstrukční cementotřísková deska.

Při montáži v modulové výstavbě je využíváno velkých formátů cementotřískových desek o šířce 1 250 mm, délka desky v podstatě odpovídá šířce modulu (2 200–3 000 mm). Použity jsou především desky tl. 20 a 22 mm, kotvené k ocelovým nosníkům s maximálním odstupem 625 mm.

Takto zrealizovaná podlahová konstrukce z cementotřískových desek na nosnících v jedné vrstvě má garantovanou únosnost od 150 kg/m2; kombinací dvou vrstev lze dosáhnout i vysoké únosnosti na bodové zatížení.

Výrobce cementotřískových desek CETRIS®, společnost CIDEM Hranice, a. s., provedla zkoušky na náročné lokální zatížení podlah, podle požadavku EN 1991-1 – zatížení působí na ploše pouze 50 x 50 mm. Při testu skladby ze dvou vrstev CETRIS® BASIC tl. 22 mm, uložených na nosnících s odstupem osově 625 mm, došlo k porušení desek až při velikosti bodového zatížení přes 1 250 kg.

Možnosti desek

Vytvoření záklopu podlahy nebo stropu je jednou z „tisíce možností“ užití cementotřískové desky. Použitím desek vyráběných slisováním směsi dřevě­ných třísek, cementu, vody a hydratač­ních přísad lze velmi rychle a levně bez použití mokrých procesů zlepšit akustic­ké a tepelněizolační parametry stávající podlahové konstrukce nebo vytvořit no­vou podlahovou konstrukci.

Obrovskou výhodou je vysoká variabilita (univer­zálnost) cementopískových desek. Tyto nehořlavé desky se úspěšně používají při sanaci starých dřevěných podlah, jako nosná vrstva položená na nosnících nebo v systému lehkých plovoucích podlah.

Například skladba stropní konstrukce se záklopem z cementotřís­kových desek CETRIS® mimo mechanic­ké únosnosti, tepelných a akustických parametrů dosahuje i vysoké hodnoty požární odolnosti – varianta s nosnou ocelovou konstrukcí je klasifikována s odolností REI 45 / RE 60.

Text + foto: CETRIS

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 1/2019.