Partneři sekce:

Pórobetonový montovaný stropní systém (Pracovní postup)

Montovaný stropní systém sestávající z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek na bázi pórobetonu. Návrh nosníků, třídu betonu, vyztužení a tloušťku přebetonování závazně určuje individuální statický výpočet.

Krok 11: Doplňkové vyztužení

Následně se vyztuží případné výměny nosníků na větší otvory ve stropě, doplní se výztuž průvlaků a dobetonávka. Jako podklad slouží výkresy výztuže od statika.

11 Doplňkové vyztužení
11 Doplňkové vyztužení |

Krok 12: Navlhčení vodou před betonáží

Podle výkresové skladby se zkontroluje uložení betonářské oceli a předepsané navýšení. Strop se důkladně navlhčí vodou. Po vložkách se dá kráčet bez rizika jejich zlomení a následného přepadení.

12 Navlhčení vodou před betonáží
12 Navlhčení vodou před betonáží |

Krok 13: Betonáž stropu

Zálivky a dobetonávky se realizují v menších objemech (např. z kolečka). Beton musí mít kvalitu předepsanou statikem (min. třída C 20/25). Směs musí být plastická, nikoli však řídká. Po uložené výztuži je zakázáno chodit.

13 Betonáž stropu
13 Betonáž stropu |

Nepřehlédněte: Pórobeton jako stavební materiál

Krok 14: Zhutnění betonové směsi

Betonová směs v zálivkách, věncích a ostatních dobetonávkách se důkladně zhutní. Položené konstrukce se nenadbetonují, vybetonují se jen žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany.

14 Zhutnění betonové směsi
14 Zhutnění betonové směsi |

Krok 15: Strop po betonáži

Strop je pochozí druhý den po betonáži. Montážní podpěry pod stropem se nesmí přetížit. Během prvního týdne až desíti dnů je třeba beton vlhčit. Podpěrnou konstrukci lze odstranit nejdříve po 28 dnech.

15 Strop po betonáži
15 Strop po betonáži |
Text + foto: zpracováno z podkladů firmy Xella
Vizualizace detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 3/2019.