Přehled keramických vložek MIAKO

Partneři sekce:

Polomontované stropy MIAKO jsou součástí oblíbeného systému pro hrubou stavbu. Tyto stropy jsou velice variabilní a lze je použít i u členitých a nepravidelných půdorysů místností do světlosti až 8 metrů.

Výšky a šířky stropních vložek předurčují tloušťky stropních konstrukcí, resp. osové vzdálenosti stropních nosníků a tím i celkovou únosnost zvoleného stropu. Po doplnění výztuže je možné využití i jako spojité nosníky nebo pro konzoly např. balkónů a schodišťových podest.

Stropní vložky MIAKO se ukládají na stropní nosníky. Ty se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, příp. železobetonový ztužující věnec. Délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm. Doporučuje se osazení do cementového lože tloušťky 10 mm, zvláště při osazení na asfaltový pás.

Správná rozteč mezi nosníky se následně určuje osazením jedné MIAKO vložky na každý z konců nosníku. Nosníky je nutné ihned po uložení na zdivo symetricky podepřít. Keramické vložky se následně kladou na připravené nosníky nasucho, jedna vedle druhé. Strop následně plní svoji funkci až po zmonolitnění a po době, kdy zmonolitňujicí beton dosáhne normou stanovené pevnosti pro třídu betonu C 20/25.

Heluz Miako 19/62,5

Vlastnosti a použití
Strop z keramických vložek Heluz MIAKO díky výborné akumulaci a schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé mikroklima, a proto jsou keramické stropy zárukou zdravého a hygienického bydlení. Také z hlediska požární odolnosti, tepelněizolačních a akustických parametrů jsou tyto stropy vhodnými konstrukčními prvky pro bytovou i občanskou zástavbu.

Rozměr (d × š × v) [mm]
250 x 525 x 190

Hmotnost (kg/ks)
16,1

Reakce na oheň
A1

Mechanická odolnost
R2

Výrobce
Heluz

Orientační cena
79,60 Kč

Heluz Miako 19/62,5
Heluz Miako 19/62,5 |

Porotherm Miako 19/62,5 PTH

Vlastnosti a použití
Strop Porotherm tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 až 80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm.

Rozměr (d × š × v) [mm]
250 x 525 x 190

Hmotnost (kg/ks)
14,7

Reakce na oheň
A1

Mechanická odolnost
R2

Výrobce
Wienerberger

Orientační cena
79 Kč

Porotherm Miako 19/62,5 PTH
Porotherm Miako 19/62,5 PTH |

Nepřehlédněte: Z čeho stavět rodinný dům?

KMB Miako 19/62,5

Vlastnosti a použití
KM Beta nabízí ve variantě KMB MIAKO řešení pro konstrukci stropů světlého rozpětí od 1,5 m až do 8 m, pro celkem pět variant tlouštěk stropu podle zatížení. Keramické stropy jsou vhodné pro rodinné a bytové domy, hotely, penziony, školy, kanceláře a zdravotnická zařízení. Keramická stropní konstrukce KMB MIAKO je navržena v souladu s ČSN EN 15037-1:2009 a ČSN EN 1992-1-1:2006.

Rozměr (d × š × v) [mm]
250 x 525 x 190

Hmotnost (kg/ks)
12,6

Reakce na oheň
A1

Mechanická odolnost
R2

Výrobce
KM Beta

Orientační cena
59,20 Kč

KMB Miako 19/62,5
KMB Miako 19/62,5 |
Text + foto: zpracováno z podkladů jednotlivých firem

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 3/2019.