Partneři sekce:

Hrubá stavba v detailu: Strop z dílců (pracovní postup)

00Xella vizualizacia 022 R2
Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

Jedním ze způsobů, jak vytvořit stropní konstrukci, je použití stropních dílců z pórobetonu. Dílce se kladou na nosnou konstrukci nebo základ.

Co budete potřebovat?

 • Stropní dílec
  • Ytong stropní a střešní dílec
 • Tenkovrstvá lepicí malta
  • Ytong lepicí malta, spotřeba: přibližně 0,14 kg / m2, papírové pytle
 • Věncová tvárnice
  • Ytong věncová tvárnice, rozměry (š × v × d): 125 × 249 × 599 mm,
 • Ocelová výměna
  • Profil HEA nebo HEB
 • Výztuž nad středem nosným zdí
  • žebříček se dvěma podélnými pruty ∅ 10 mm
 • Armovací koš
  • 4 ks profilů ∅ 10 mm v podélném směru a třmeny ∅ 6 mm po 250 mm
 • Výztuž do drážek
  • min. profil ∅ 8 mm, háky na konci – 150 mm
 • Vázací drát
 • Beton
  • velikost zrna kameniva max. 4 mm

Nářadí a pomůcky

 • zvedací technika
 • plátěné popruhy
 • nízkootáčkové elektrické míchadlo
 • plastová nádoba
 • ocelové páčidlo
 • zubová lžíce
 • zednická lžíce
 • hoblík
 • elektrická pásová pila
 • montážní kleště

 

01 | Přesun dílců

Na manipulaci se stropními dílci se použijí montážní kleště nebo dostatečně dlouhé plátěné upevňovací popruhy, aby sklon závěsu nebyl menší než 60 °. Na správné osazení panelů jsou potřeba dva pracovníci.

01Stropzdielcov
01 | Přesun dílců | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

02 | Kladení dílců

Dílce se kladou po jednotlivých položkách podle dodaného výkresu skladby stropu do maltového lože z lepicí tenkovrstvé malty používané na zdění. Při kladení je třeba kontrolovat dostatečnou délku uložení dílce na vrcholu stěny, která nesmí být kratší než 100 mm.

02Stropzdielcov
02 | Kladení dílců | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

03 | Mezera po uložení

Dílce se ukládají s mezerou přibližně 50 mm od sousedního dílce na vytažení popruhů nebo montážních kleští – v závislosti na použitém způsobu montáže. Mezera po položení dílce má být co nejmenší. Pomocí ocelového páčidla se dotlačí v místě čela stropní dílec co nejblíže k již uloženému dílci.

03Stropzdielcov
03 | Mezera po uložení | Zdroj: Baumit a Stavmat Stavebniny

04 | Správně uložené dílce

Správně uložené dílce jsou v čele zalícované a přiražené těsně jeden k druhému. Na čele každého dílce se nachází šipka, která musí směřovat nahoru.