Technologický postup pro provádění sádrových potěrů

Sádrový potěr je moderním materiálem pro realizaci podlahových vrstev s vysokou rovinatostí. Jedná se o materiál na bázi síranu vápenatého (dále jen alfa sádra).

Krok 6: Nivelační značky

Vyhotovíme nivelační značky v rastru 1,5 x 1,5 m. Lokální nerovnosti před měřením srovnáme.

06 Nivelační značky
06 Nivelační značky |

Krok 7: Konzistence lité směsi

Před zahájením prací se musí nastavit správná konzistence materiálu rozlivovou zkouškou. Po zvednutí rozlivového kužele se směs musí rozlít rovnoměrně do kruhového koláče v průměru 220 – 260 mm.

07 Konzistence lité směsi
07 Konzistence lité směsi |

Krok 8: Lití a úprava potěru

Postupujeme od nejvzdálenějších míst stavby směrem k východu, konec hadice držíme od pevného podkladu cca 20 cm. Při lití na separační vrstvu musíme zajistit, aby materiál nezatékal pod horní folii.

08 Lití a úprava potěru
08 Lití a úprava potěru |

Krok 9: Homogenizace

Po nalití potěr pomocí pěchovacích tyčí homogenizujeme, zarovnáme a odvzdušníme (v obou směrech).

09 Homogenizace
09 Homogenizace |

Krok 10: Lití potěru s podlahovým topením

V první řade je nutné dbát na důkladné setřesení a podlití topného vedení. U pevně zabudovaného registru k podkladu se potěr aplikuje najednou v celé tloušťce. Volně položené topné registry (kde hrozí nadnášení potěrem) je potřeba zatížit a zalévat ve dvou krocích.

10 Lití potěru s podlahovým topením
10 Lití potěru s podlahovým topením |
Text + foto: KM Beta

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2020.