Samonivelační stěrky – současný trend v podlahách

Partneři sekce:

Ne nadarmo se říká, že věci je potřeba vzít pořádně od podlahy. Právě správná konstrukce podlahy je základem spokojeného a komfortního bydlení. V souvislosti s kvalitní podlahou se dnes ve všech pádech skloňuje pojem samonivelační stěrka.

Info o materiálu

» Samonivelační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad a písku (EN 13813, CA-C20-F6) k vyrovnání všech druhů cementových potěrů i litých potěrů na bázi síranu vápenatého před pokládáním dlažby nebo jiných nášlapných podlahových vrstev v interiéru.

Vyznačuje se optimálním rozlivem a tekutostí. Primárně je určená k provádění hladkých bezpórovitých povrchů podlah. Odolná vůči vnitřním napětím, vhodná pro novostavby i starší podkladní vrstvy.

 

Co budete potřebovat

  • Dilatační páska: Baumit okrajová dilatační páska PE, Baumit oddělovací profil
  • Kontaktní můstek: Baumit SuperGrund, Baumit Grund
  • Samonivelační stěrka: Baumit Nivello Quattro
  • Pomůcky a nářadí: Ježatý odvzdušňovací váleček, kýbl či jiná čistá nádoba, nástroje pro kontrolu rovinnosti podlahy, váleček.

Podlahy představují v pozemních stavbách poměrně významnou část. Jsme s nimi v kontaktu každý den a vlastně si ani neuvědomujeme, jak důležité je volit nejen správnou celkovou konstrukci, ale především její stěžejní vrstvy neboli podlahový potěr a samonivelační stěrku.

Tato nesmírně důležitá vrstva je v podstatě základem pro finální pokládku nášlapných materiálů, jakými jsou dlažba, vinyl, dřevěné parkety či různé druhy plovoucí podlahy.

Právě kombinace různých materiálů nášlapných vrstev a jejich vlastností klade na podlahový potěr nemalé nároky, a proto musí splňovat řadu technických požadavků od elasticity, dobré tepelné vodivosti přes tvrdost a pevnost až po nehořlavost či rovinnost.

A právě poslední technický požadavek, ideální rovinnost, je často důvodem, proč volba projektantů směřuje při návrhu podlahy k použití samonivelačních stěrek.

Různé požadavky = různá řešení

Různá řešení podlahových systémů se odlišují především složením materiálů, resp. bází, na které jsou konstrukčně postaveny, a jejich správná volba závisí na místě použití a požadovaných vlastnostech podlahového potěru.

První skupinou jsou lité potěry na bázi síranu vápenatého v zrnitosti 2 mm pro tloušťky vrstvy již od 10 mm, které jsou vhodné pro vyšší zatížení jako plovoucí, oddělený nebo spojený potěr.

Jsou určeny pro větší podlahové výměry a mezi přednosti těchto potěrů patří jejich rozlivové vlastnosti, objemová stálost, bezproblémové strojové zpracování a možnost jejich použití v kombinaci s podlahovým vytápěním.

Druhou skupinou jsou cementové potěry v zrnitosti 4 mm, kde se tloušťka vrstvy může, podle daného výrobku, pohybovat v rozpětí 20–100 mm. Právě cement, coby základní složka, dává tomuto typu potěru především vysokou pevnost v tlaku a hodí se i do vlhkých prostor exteriéru i interiéru.

Cementové potěry vynikají jednoduchou přípravou a díky vynikajícímu poměru mezi cenou a výkonem patří stále mezi žádané výrobky při řešení podlah v novostavbách či rekonstrukcích.

Aktuální trendy ve stavebnictví ovšem naznačují, že prim ve finální vrstvě podlahové konstrukce bude do budoucna patřit třetí skupině – samonivelační podlahové stěrce, a to hned z několika důvodů, které stojí určitě za pozornost. Mezi zásadní přednosti těchto stěrek patří především dosažení dokonalé rovinnosti, a to již u minimální tloušťky vrstvy.

U některých typů nášlapných vrstev, jakými jsou například velkoformátové dlažby či přesné povrchy typu PVC nebo vinylových podlah, je použití samonivelačních stěrek v podstatě předepsáno. Důvodem je jejich vynikající rozliv a stejně tak i objemová stálost.

Řešení Baumit

Stejně jako v jiných oblastech i při aplikaci samonivelační stěrky nabízí Baumit komplexní řešení, které se týká zejména správné přípravy podkladu. Ten musí být především suchý, pevný a soudržný. Zbaven by měl být rovněž všech uvolňujících se částic, zbytků lepidel, nátěrů a prachu.

Přípravu povrchu dále usnadňuje použití kontaktního můstku s označením Baumit SuperGrund, ve kterém je obsažen křemičitý písek.

Právě tento můstek zaručuje u slabě nasákavých nebo nenasákavých povrchů dokonalé přilnutí samonivelační stěrky k podkladu a zamezuje odsátí záměsové vody do jeho povrchu. Samostatnou kapitolou je při realizaci samonivelační stěrky správné stanovení dilatačních spár.

Při přípravě a rozmíchání směsi stěrky je rovněž potřeba dbát na maximální eliminaci jejího zavzdušnění, čemuž při ručním zpracování napomáhá zcela ponořená klecová míchací metla.

Po nanesení stěrky přesto provádíme její dodatečné odvzdušnění pomocí ježatého válečku s ohledem na zpracovatelnost cca 30 minut. Důležitým faktorem je rovněž ochránění čerstvě nanesené stěrky před průvanem a prudkým slunečním svitem.

Samotná samonivelační stěrka Baumit Nivello Quattro je vyráběná na bázi síranu vápenatého v kombinaci s dalšími pojivy, přísadami a pískem. Používá se k vyrovnání všech druhů cementových i litých potěrů v rozmezí vrstvy již od 1 mm až do 25 mm.

K již zmíněným vlastnostem přidává tento výrobek také velmi dobrou tepelnou vodivost, a proto je jeho použití vhodné i pro elektrické podlahové topení s odporovým drátem vloženým přímo do vrstvy stěrky.

Je však nutné dodržet některé zásady, např. nanesení kontaktního můstku, dostatečné ukotvení topné spirály k podkladu a další.

Prémiovou řadu samonivelačních stěrek Baumit Nivello doplňují ještě dva výrobky – Nivello 30 a Nivello 10. Obě zmíněné samonivelační stěrky, které odlišuje pouze předepsaná max. tloušťka 30, resp. 15 mm, jsou vyráběny na cementové bázi, což jim dává do vínku rychlé zrání a odolnost proti vlhkosti.

Podlahové vytápění elektrický odporový drát

Podlahové vytápění – elektrický odporový drát
1. podkladní beton
2. Baumit SuperGrund – základní nátěr
3. elektrický odporový drát – podlahové vytápění
4. Baumit Nivello Quattro – samonivelační sádrová stěrka
5. Baumit Baumacol FlexTop/FlexUni – lepicí malta
6. Baumit Baumacol PremiumFuge – spárovací hmota

Krok 1: Příprava

Podklad musí být suchý, pevný a soudržný, očištěný od lepidel, nátěrů a prachu. Samonivelační stěrku od okolních stěn vertikálních konstrukcí oddělíme pomocí Baumit Okrajové dilatační pásky PE o minimální tloušťce 5 mm.

01 Příprava
01 Příprava |

Krok 2: Úprava podkladu

Podklad musí být nejprve ošetřen penetračním nátěrem. Na nasákavých podkladech použijeme přípravek Baumit Grund, na nenasákavé podklady a podklady s pozůstatky asfaltového lepidla použijeme Baumit SuperGrund.

02 Úprava podkladu
02 Úprava podkladu |

Krok 3: Dilatační spáry

Pro dilatační a technologické spáry se aplikuje Baumit oddělovací profil. Před aplikací samonivelační stěrky si připravíme potřebné náčiní.

03 Dilatační spáry
03 Dilatační spáry |