Partneři sekce:

Kročejová izolace pod dlažbu (Pracovní postup)

Téma kročejové izolace nabývá v současné době na důležitosti. Po každodenním stresu je odpočinek za zdmi vlastního příbytku zvlášť důležitý a velkou měrou přispívá ke kvalitě života. Pokud kročejová izolace chybí, ze schodišť a stropů pokojů se stávají doslova reproduktory. Tím se výrazně snižuje komfort bydlení, zejména pak v panelových a starších domech to může představovat velký problém.

Informace o materiálu

» Desky BOTAMENT® TE se hodí k utlumení kročejového hluku se snížením o celých 14 dB a zároveň oddělení kritických podkladů s minimálním nárokem na konstrukční výšku. Lze je využít při renovacích a v novostavbách do souvrství podlah v bytových domech i na frekventovaných místech, jako jsou např. prodejní plochy, administrativní budovy či hotely.

Co budete potřebovat

 • Disperzní nátěr: BOTAMENT® D 11
 • Kontaktní nátěr: BOTAMENT® D 1 Speed
 • Penetrační nátěr na bázi reaktivní pryskyřice: BOTAMENT® E 120
 • Okrajová páska: rychleschnoucí flexibilní tmel C2 MULTISTONE® (C2 FT S1)
 • Samolepicí zakrývací páska
 • Hydroizolační vrstva: MD 1 Speed, MD 2The Blue1
 • Deformovatelný tmel: MULTISTONE® BOTAMENT® M 29 HP (C2 E S1)
 • flexibilní spárovací hmoty: MULTIFUGE® Base, MULTIFUGE® Fine Speed
  nebo hmota na bázi reaktivní pryskyřice MULTIFUGE® Diamond
 • elastická hmota na uzavření spár: BOTAMENT® S 5SUPAX

Kročejový hluk je formou hluku pevných hmot a vzniká např. běžným pohybem osob nebo přesouváním nábytku po konstrukcích podlah či schodišť. Chůze jsou v podstatě nárazy do konstrukce, které vedou k vzniku vibrací.

Vibrace se přenášejí do navazujících konstrukcí a naším sluchem je pak vnímáme jako zvuk šířený vzduchem. Hluk způsobený konstrukcí lze snížit pouze „tlumením“ (zabudováním měkkých mezivrstev), zatímco zvuk šířený vzduchem může být snížen zabudováním nebo vytvořením povrchů, které zvuk pohlcují.

Měřítkem intenzity zvuku je hladina akustického tlaku udávaná v decibelech (dB). Pro získání určité představy lze uvést některé hodnoty hladin akustického tlaku: dýchání ~ 10 dB, tichý hovor ~ 45 dB, dopravní ruch ~ 65 dB, sbíjecí kladivo s kompresorem ~ 100 dB.

Limit vnímání pro člověka neboli práh slyšitelnosti je 0 dB, oproti tomu tzv. práh bolesti je 120 dB. Dlouhodobé vystavení hladinám akustického tlaku nad 90 dB může vést ke ztrátě sluchu a při hladině 120 dB již po krátké době. Rozdíly 10 dB v hladině akustického tlaku jsou vnímány jako snížení hluku na polovinu nebo naopak zdvojnásobení hlasitosti.

Dělicí desky vhodné pod dlažby

Nutno poznamenat, že na trhu existují různé deskové výrobky, u kterých jsou uváděny vysoké hodnoty zvukové izolace, ale dosahují je pouze za předpokladu jejich volného uložení.

Avšak tento způsob volné instalace není v převládající většině případů vhodný pro následné zadláždění a dochází k poškození v podobě drolení spár a následné separace dlaždic. Odpovědí na tento problém je systémové řešení BOTAMENT® na utlumení kročejového hluku.

Při volbě konstrukčního systému pro pokládání keramických dlaždic je vždy rozhodující druh a kvalita podkladu. V rámci této fáze bývá mnohdy žádoucí seznámení investora s nutností provedení určitých opatření, která vyplývají ze zjištěných skutečností.

Nezřídka se stává, že podkladní vrstva není dostatečně vyzrálá, příp. podlahové topení nebylo dosud v chodu, což je spojeno s rizikem vzniku poruchy.

Cementový potěr by měl být vyzrálý (s ukončeným smrštěním), nebo ≤ 2,5 % zbytkové vlhkosti, anhydritový potěr (síran vápenatý) ≤ 0,5 %, resp. ≤ 0,3 % zbytkové vlhkosti u vytápěných podlah.

Také rozměrové tolerance podkladních ploch obyčejně nevyhovují nárokům na provádění krytin z velkoformátových dlaždic, a proto je vhodné provést vyrovnání podkladu stěrkovými či samonivelačními hmotami.

Pozornost musí být věnována zejména kritickým podkladům, jako jsou např. staré prkenné podlahy, dřevotřískové desky, smíšené podklady, nevyzrálý nebo trhlinami ohrožený potěr. Spolehlivé provedení keramické dlažby na kritických podkladech, lze docílit vložením tzv. separační vrstvy.

Od partnerů ASB

Krok 1: Příprava podkladů

Nasákavé minerální podklady se obvykle penetrují pomocí disperzních nátěrů. Hladké, nenasákavé podklady lze opatřit vhodným kontaktním nátěrem. Na dřevěné podklady choulostivé na působení vlhkosti lze doporučit penetrační nátěr na bázi reaktivní pryskyřice se vsypem křemičitého písku.

01 Příprava podkladů
01 Příprava podkladů |

Krok 2: Okrajová páska

Na všechny navazující stavební prvky je třeba uložit vhodnou okrajovou pásku, aby se zbránilo přenosu hluku.

02 Okrajová páska
02 Okrajová páska |

Krok 3: Úprava desek

Zkracování jednotlivých desek je možné provádět pomocí nože na řezání koberců.

03 Úprava desek
03 Úprava desek |

Krok 4: Lepení desek

Na připravený podklad se následně lepí dělicí desky na utlumení kročejového hluku. Pro lepení je nutné používat flexibilní tmel se zlepšenými vlastnostmi (C2 dle EN 12004). Kladené desky je nutné patřičně zatlačit do tmelu – nejlépe pomocí tvrdého válečku.

04 Lepení desek
04 Lepení desek |
RubrikyPodlahaŠtítky