Nenáročný způsob pro sanaci balkonu, terasy a lodžie (Návod)

Partneři sekce:

Loňské léto přímo vybízelo k pobytu na nové terase, balkoně či lodžii, a to ať už nově zbudované, či renovované. Řadu lidí však od rekonstrukce či stavby odradila před­stava množství práce, suti, prachu a stěhování zařízení nebo materiálu. Na trhu jsou však i jednoduchá řešení – jedním z nich je například systém Balkuslim.

Info o materiálu

» Hydroizolační pás Uzin RR 185 je tvořen skelnými vlákny pojenými syntetickými polymery. Spodní plocha je opatřena výstupky – nopy – pro snadné odvádění vodních par z podkladu. Šířka role je 2 m.
» Spoje a napojení na ostatní stavební konstrukce jsou řešeny silnou butylenovou páskou codex BST 150.
» Pásy se nelepí, ale kladou se volně na podkladní konstrukci. Lze je však fixovat proti posunutí pružným lepidlem v tubě codex SK 100.

Co budete potřebovat

  • Nivelační stěrka: Codex NC 395 – spádování terasy nebo balkonu. Spotřeba 16 kg/m2 při 1 cm síly vrstvy, balení 25 kg pytel, 21 Kč/kg.
  • Hydroizolační podložka: Codex RR 185 – flexibilní, volně kladená, hydroizolační a stabilizační podložka. Role 50 m2, váha role 62,5 kg, síla podložky 1,5 mm, 550 Kč/m2.
  • Těsnicí páska: Codex BST 150 – butylenová samolepicí těsnicí páska pro utěsnění detailů. Role 25 bm, šířka 150 mm, 130 Kč/bm.
  • Lepidlo: Codex Fliesopur – PU lepidlo pro lepení dlažby, bílé. Spotřeba 2,5 kg/m2, balení plechovka sada A+B 4 kg, Codex SK 100 – vodovzdorné hybridní lepidlo a těsnicí hmota, 290ml kartuše, šedá barva, 244 Kč/ kg.
  • Spárovací hmota: Codex X-Fusion – 3K epoxidová spárovací hmota, 14 odstínů plniva, balení A+B+C 3,5 kg, 420 Kč/kg.

Přípravsanacea

Podkladní konstrukci realizace se systémem Balkuslim může tvořit stávající beton, stěrka, kamenná nebo keramická dlažba, teraco. Není třeba nic pracně bou­rat nebo osekávat. Je ovšem vhodné prověřit pevnost a únosnost podkladu a případné nedostatky vyrovnat a vyspravit.

Při nedostatečném spádu, obráceném spádu nebo dílčích nerovnostech podkladu je vhodné podkladovou vrstvu vyrovnat spádovou nivelační stěrkou (do 4% spádu). Stěrka je pochozí za jednu až dvě hodiny.

Realizace

Při realizaci není třeba řešit vlhkost pod­kladu. Vodní páry se odvedou postupně prostřednictvím nopové rubové plochy hydroizolačního pásu. Ten se volně polo­ží na stávající nebo připravený podklad. Pásy lze proti posunu zafixovat bodově MS-lepidlem v tubě, ale tento krok se volí zejména u dořezů, malých ploch nebo při vyřezávaní detailů.

Izolační vana se vytvoří pomocí butylenových, 150 mm širokých pásek. Samolepicí funkce znač­ně usnadňuje práci a adheze butylenu je perfektní ke všem stavebním materiálům včetně kovových okapniček, plastovým vpustím nebo měděnému oplechování.

Konstrukční výška systému je včetně dlažby max. 15 mm. To je nepatrné konstrukční navýšení, které se vejde ke všem vstupním dveřím nebo je nepostřehnutelné na vstupním schodišti. Rovněž není třeba mít obavu ze zatížení konstrukce. Včetně dlažby (např. slinutý střep, 1 cm silný) je navýšení zatížení + 23–25 kg/m2.

Dokončovací práce

Opticky nepříjemné výluhy uhličitanu vápenatého (výkvěty) tímto systémem zanikají. Dlažba je lepená reakčním lepidlem, buď na bázi epoxidové, nebo polyuretanové pryskyřice, a spáry jsou vyplněny rovněž epoxidovým tmelem.

Zvyšuje se tím i odolnost vůči posypovým solím nebo chemickým čistidlům. Vyplnění dilatačních spár, napojení různých materiálů nebo utěsnění kolem vnějších konstrukcí (vpusť, zábradlí, prostupy potrubí) jsou řešeny trvale pružným lepicím tmelem na bázi modifikovaných silanů (MS polymer).

Bezbariérové řešení

Komerční budovy a stavby občanského vybavení už musí být povinně bezbariérové. Klade se velký důraz na plochy bez výškových nerovností a bez schodišťových stupňů. Zejména při rekonstrukcích a při adaptacích na nové normy je třeba, aby měl řemeslník k dispozici technologie, pomocí kterých splní všechny potřebné požadavky.

V tomto případě lze velice dobře použít systém BalkuSlim v kombinaci s drenážní vrstvou. Takto se docílí sjednocení výškových nerovností od 2 cm výše. Drenážní vrstva je směs křemičitého, pla­menem sušeného písku a epoxidové prys­kyřice.

Písek se stejnými kulatými zrny (stejnoměrná zrna, tvarový index max. 1,5) se promíchá s epoxidem v dosta­tečně velké nádobě za pomocí míchadla nebo stavební míchačky a rozprostře se na plochu dle předem stanovených výšek.

Krok 1: Spádová vrstva

Pokud není plocha správně vyspádovaná, lze si pomoci nivelační cementovou stěrkou. Minimální spád pro odtok vody je 1,75 % (1°). Nivelační stěrka umožňuje spád až 4 %. Vrstva je pochozí za 1–2 hodiny.

01 Spádová vrstva
01 Spádová vrstva |

Krok 2: Montáž profilů

Ukončující nebo okapní profily je třeba přišroubovat v předpřipravených otvorech. Vzhledem k odlišnému teplotnímu namáhání není vhodná fixace do tenkovrstvého lepidla.

02 Montáž profilů
02 Montáž profilů |

Krok 3: Napojení na hydroizolační pás

Hydroizolační pás je široký 2 m. Mezi jednotlivými pásy se nechává dilatační mezera min. 3 mm. Tato spára, stejně tak jako jiné napojení, se přelepí butylenovým pásem a řádně se přitlačí. Mezera mezi okapním profilem a hydroizolačním pásem by měla být široká alespoň 10 mm.

03 Napojení na hydroizolační pás
03 Napojení na hydroizolační pás |