Lepení obkladů a dlažeb s profesionálním programem

Baumit Baumacol realizace

Jedním ze současných trendů ve stavebnictví, a to u novostaveb i při rekonstrukcích, je využívání keramických obkladů a dlažeb. Rozmanitost a vzrůstající kvalita různých obkladových materiálů umožnuje také jejich rozšíření do většího počtu typů konstrukcí.

Baumit nabízí v této oblasti systémové řešení v podobě profesionálního programu Baumacol pro vysoce kvalitní lepení těchto obkladových materiálů včetně dlažeb, a to doslova šité na míru dané konstrukci. Nerozhoduje přitom, zdali se jedná o realizaci v interiéru či exteriéru.

Právě ucelený certifikovaný program pro lepení a spárování obkladů a dlažeb dává investorům především jistotu kompatibility jednotlivých vrstev, což je pro dosažení následné kvality a vysoké životnosti takové konstrukce zcela zásadní předpoklad.

Nabízejí se tak široké možnosti využít právě obklady a dlažby nejen v interiérových chodbách i s variantou podlahového topení, koupelnách či sprchových koutech, ale také v rámci venkovní konstrukce balkonů, lodžií nebo teras.

Předpokladem úspěšného zpracování a nezbytnou podmínkou pro kvalitní provedení obkladů a dlažeb je vždy správné individuální posouzení podkladu z pohledu stavby i přání zadavatele. Systémy Baumit pro lepení a spárování obkladů a dlažeb jsou nejčastěji prováděny jako kontaktní skladby, tzn. přímo spojeny s podkladem v celé své ploše, což vylučuje vzájemný posun jednotlivých vrstev.

Mnohá řešení pro exteriéry

Balkony, terasy či lodžie představují jakési nadstandardní plochy, které zpříjemňují kvalitu bydlení. Jejich realizace však má mnoho úskalí, a proto je potřeba zvolit správnou skladbu takové konstrukce. Základ kontaktního balkonového systému tvoří min. 2% spádová vrstva pro odvod dešťové či stékající vody od venkovní stěny.

Tato vrstva je tvořena např. potěrem Baumit FlexBeton a nesmíme zapomenout také na účinnou hydroizolaci, kterou v systému reprezentuje stěrka Baumit Baumacol Protect. Při realizaci je samozřejmě vhodné využít také systémové příslušenství, jakými jsou těsnící pásky či okapní profily. Pro samotné lepení dlažby v exteriéru nabízí ucelený systém Baumit flexibilní lepidla Baumit Baumacol FlexTop nebo FlexUni.

O kvalitní a esteticky zvládnuté realizaci dlažby i obkladu hovoří také správně provedené finální spárování, na které se doporučuje použít spárovací hmotu Baumit Baumacol PremiumFuge, včetně pružného tmelu Baumacol Polyuretane.

Baumit Baumacol produkty koláž
Baumit Baumacol produkty koláž |

V souvislosti s rostoucími tepelně-technickými požadavky na všechny vnější obvodové konstrukce staveb se stále častěji setkáváme s požadavkem na zateplení exteriérových konstrukcí balkonů a teras. Vedle již zmíněného základního řešení a pracovního postupu tak přibývají do uceleného systému Baumacol další potřebné vrstvy.

Jednou z nich je vložený extrudovaný polystyren Austrotherm XPS, s jehož pomocí je především eliminován vznik nežádoucích tepelných mostů. Pro návrh tloušťky izolantu je však nutný tepelně technický výpočet vypracovaný projektantem stavby.

Připomeňme, že spádové vrstvy lze dosáhnout nejen spádovým potěrem, ale i změnou spádové tloušťky samotného izolantu, tzv. spádovým klínem. Takto provedené řešení zajišťuje dokonalé spojení jednotlivých vrstev, a tedy dlouhou životnost konstrukce.

Realizace Litý potěr
Realizace Litý potěr |

Kvalita obkladů a dlažeb v interiéru

Systém pro lepení a spárování obkladů a dlažeb Baumit Baumacol nachází možná ještě větší využití ve vnitřních prostorech stavby, a to zejména v koupelnách, sprchových koutech a chodbách, často vyhřívaných pomocí podlahového topení.

V místech, kde dochází k přímému zatížení vodou, jako např. na stěnách a podlahách v okolí sprchového koutu,F  je možné provést hydroizolaci pomocí osvědčených výrobků Baumit Baumacol Protect nebo Proof. Cílem je zamezení průniku vlhkosti do podkladních vrstev a nosné konstrukce.

Opět je v tomto případě doporučeno využití systémového příslušenství např. hydroizolačních pásek nebo stěnových či podlahových vpustí. Ve větší míře se u těchto řešení vyžívají také pružné těsnící tmely na silikonové bázi.

V případě, že se rozhodneme pro využití uceleného systému Baumit Baumacol v souvislosti se zavedeným podlahovým topením, je potřeba zvolit správný typ podlahového izolantu a zároveň dodržovat zásady pro zpracování a ošetřování litého potěru, který je dnes velmi častým řešením v rámci bytové i administrativní výstavby.

Realizace spárovací hmoty
Realizace spárovací hmoty |

Důvodem je efektivnější přenos tepelné energie z otopné soustavy do jednotlivých vrstev podlahy a následně do vnitřního prostoru místnosti. Pokud je podlahové vytápění realizováno formou odporového drátu, je optimální jeho umístění ve vrstvě samonivelační stěrky nebo přímo ve flexibilní lepicí hmotě pod keramickou dlažbou.

Současná doba však často vyžaduje zrychlení časově náročné realizace stavby. I na tento případ je myšleno a pokud je potřeba časově zkrátit obkladové práce či pokládku podlahy, je možné využít rychle tuhnoucí flexibilní lepící maltu třídy C2FT S1 s názvem Baumit Baumacol FlexTop Speed.

S jejím použitím je daná realizace pochozí již po třech hodinách a v souvislosti se zkrácením času dochází samozřejmě také k výrazným úsporám v nákladech na stavbu.

Baumit se navíc snaží u svých ucelených programů pro lepení a spárování obkladů a dlažby o velmi jednoduchou a intuitivní orientaci při jejich výběru, což potvrzuje mimo jiné systém piktogramů na obalech výrobků a souvisejících informačních materiálech.

Baumit Baumacol Piktogramy
Baumit Baumacol Piktogramy |

 

www.baumit.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Baumit, spol. s r.o.
RubrikyDlažba