Partneři sekce:

Tekutá hydroizolace (Pracovní postup)

Kromě izolačních fólií na bázi měkčeného PVC nebo asfaltových pásů jsou na izolování proti prosakující a tlakové vodě či radonu vhodné i tekuté hydroizolace na bázi cementu. Díky svému složení nestékají ani ze svislých stěn.

Info o materiálu

» Dvousložkový, trvale pružný hydroizolační nátěr na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem; po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu; vhodný na izolaci staveb proti pronikání radonu z podloží.

Co budete potřebovat

  • Hloubková penetrace
    Den Braven Hloubková penetrace, spotřeba: přibližně 0,2 l/m2, plastová láhev 1 l, plastový kanystr 5 l.
  • Tekutá hydroizolace
    Den Braven Tekutá lepenka 2K hydroizolace, spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 (2 nátěry – stékající voda), přibližně 2 až 3 kg/m2 (3 až 4 nátěry – tlaková voda), plastové vědro 7, 14 a 21 kg.
  • Těsnicí pás, rohy
    Den Braven Těsnicí pás S-T Profi, těsnicí pás: 120 mm × 10 a 50 m, vnitřní těsnicí roh: 140 × 140 mm, ks, vnější těsnicí roh: 140 × 140 mm, ks.

Nářadí a pomůcky
metla, průmyslový vysavač, plastová nádoba, zednická lžíce, malířský štětec, malířský váleček, nízkootáčkové elektrické míchadlo.

Na zhotovení hydroizolace základových konstrukcí, balkonů, teras a lodžií, sklepních prostor a opěrných zdí proti prosakující nebo tlakové vodě, ale také k izolování staveb proti pronikání radonu jsou vhodné fólie na bázi měkčeného PVC. Jejich výhodou je tvárnost fólie, která umožňuje spolehlivou izolaci jednoduchých, jakož i náročnějších detailů, jakými jsou např. prostupy potrubí, výztuže, kouty nároží atd.

Na izolaci základů a spodní stavby proti prosakující a tlakové vodě, jakož i radonu jsou vhodné i některé druhy asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu nebo oxidované asfaltové pásy. Asfaltované pásy lze celoplošně natavit na podklad, čímž se vylučuje existence vzduchové mezery mezi izolací a stavební konstrukcí, kterou by se mohl radon šířit.

Příprava podkladu

Podklad musí být před aplikací tekuté hydroizolace čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Podklad je třeba nejdříve ošetřit hloubkovou penetrací, aby se snížila nasákavost. Zvětralé části je třeba ošetřit opravnou maltou, rohy zaoblit. Hloubková penetrace se nanáší celoplošně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Nechá se důkladně zaschnout přibližně 2 až 3 hodiny (teplota 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 60 %). Vytvrzení probíhá odpařením vody v závislosti na teplotě a vzduchu a podkladu. Při aplikaci je třeba zabránit vzniku kaluží. Přebytečný nátěr či kaluže je třeba rozetřít nebo vysát houbou. Hloubkový penetrační nátěr je možné ředit při aplikaci na podklady se zvýšenou nasákavostí vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 5.

Aplikace hydroizolace

Na připravený podklad se poté nanese tekutá hydroizolace. Tekutá složka A (s přidáním vody max. 5 %) se vylije do originální plastové nádoby. Potom se do tekuté složky vsype suchá složka B. Směs se smíchá nízkootáčkovým elektrickým míchadlem (max. 250 ot./min.) nebo strojně na homogenní směs bez hrudek.

Při strojním míchání se nechá krátce odstát a promíchá se odspodu zednickou lžící nebo jiným vhodným nástrojem, aby se uvolnily bubliny. Čerstvá směs se nanáší na podklad štětcem nebo válečkem nejméně ve dvou vrstvách.

Od partnerů ASB

Vrstvy se nanášejí tzv. křížovou metodou – 1. vrstva zleva doprava a 2. vrstva shora dolů (nebo naopak). Rohy a kouty se vyztuží těsnicím pásem, který se vloží do vrstvy čerstvé tekuté hydroizolace a zatře se další vrstvou hydroizolace. Hydroizolace se nechá dostatečně vyschnout (12 hod. zdivo, 24 hod. pod obklad a dlažbu).

Krok 1: Příprava podkladu

Před aplikací tekuté hydroizolace se podklad očistí od volných částí, prachu, mastnot a oleje. Musí být suchý a pevný.

01 Příprava podkladu
01 Příprava podkladu |

Krok 2: Penetrace podkladu

Na očištěný podklad se nanese celoplošně štětcem nebo válečkem penetrační nátěr. Nechá se důkladně zaschnout přibližně 2 až 3 hodiny (teplota 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 60 %). Nanáší se tak, aby nevznikly kaluže.

02 Penetrace podkladu
02 Penetrace podkladu |