Tichá dlažba při pokládce na OSB desky (Návod)

Partneři sekce:

Pro minimalizaci rozměrových nároků na skladbu kročejové izolace existuje efektivní řešení za pomoci zvukověizolačního panelu SDI. Ten se při pokládce vloží přímo pod keramickou dlažbu a tato skladba poskytuje definovaný akustický útlum. Realizací tohoto postupu s využitím SDI panelu může být dlažba položená na dřevěném podkladu provedeném z parket, OSB desek, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, Cetris desek, případně prken, funkční a trvanlivá.

Info o materiálu

» SDI zvukověizolační panel je výrobek určený výhradně k použití v rámci podlah a podlahových vytápění.
» Panel je určen jako separační vložka pro eliminaci smykového napětí mezi dlažbou a deformujícím se podkladem, pro tlumení kročejového hluku a pro použití jako tepelná izolace.
» Panel je vyroben z polymerových vláken.
» Je určen výhradně pro pokládku pod keramickou dlažbu.
» Rozměry běžně dostupného panelu jsou 1 000 × 600 × 6 mm.

Co budete potřebovat

 • Vyrovnávací hmota LE 20 nebo LE 30
 • Kontaktní můstek CP 203 (OSB, Cetris): Předpokládaná spotřeba 0,25–0,4 kg/m2.
 • Dilatační samolepicí páska DSAT: šíře 25 mm.
 • Penetrační nátěr PE 202 (beton, anhydrit): Ředění (cca 1 : 3–5), spotřeba cca 0,15 l/m2.
 • Cementové lepidlo AD 590 nebo AD 530: Spotřeba cca 2,1 kg/m2 (panel) až cca 4,2 kg/m2 (dlažba).
 • Spárovací hmota GF DRY, GF BIO nebo GFS: Spotřeba cca 0,4–0,8 kg/m2.
 • Dilatační provazec PES
 • Silikonový tmel SI +: Vydatnost kartuše 310 ml je cca 6–12 bm dle velikosti spáry.
 • SDI panel
 • Keramická dlažba
 • Čisticí a údržbové prostředky: CL 802, CL 809, CL 803.
 • Nářadí a pomůcky: lať, rošt z OSB desek, šrouby a šroubovák, zubová stěrka se zubem 3–4 mm a 8 mm, papírová páska, váleček, plastové hladítko, sada pro spárování (hladítko s gumou a molitanem, vanička s válečky), pistole na kartuše (silikon).

Co je SDI panel?

SDI panel je textilní deska z polyesterového vlákna pojená latexem. Je určen především pro tlumení kročejového hluku, ale s úspěchem se používá rovněž jako separační vložka pro eliminaci smykového napětí mezi dlažbou a deformujícím se podkladem. Tím může být kromě dřeva i popraskaný beton či stará dlažba. Nárůst tloušťky skladby při použití SDI panelu je přitom jen 8 mm, z toho 6 mm činí tloušťka samotné desky.

SDI panel se nejčastěji používá pro kročejové odhlučnění, například při rekonstrukci. Zlepšení zvukové izolace pod keramikou činí 14 dB (ΔLw dle EN ISO 140-8). Dále se SDI panel uplatňuje i jako tepelná izolace (součinitel tepelného odporu R = 0,17 m2K/WV). SDI je součástí systémového řešení RAKO SYSTEM – TICHÁ DLAŽBA.

Správná realizace

Před pokládkou musí podklad (beton, anhydrit) vykazovat dostatečnou pevnost a soudržnost. Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m lati. V případě nedostatků je třeba použít samonivelační vyrovnávací hmoty.

U podkladů z OSB a Cetris desek lze pro docílení potřebné tuhosti podkladu doporučit montáž dvou vrstev. Desky o síle 18 a 15 mm pokládáme na vazbu spár (zamezíme tak jejich pohybu ve střihu) a obě vrstvy dokonale spojíme prošroubováním. Podkladní rošt pod OSB a Cetris deskami volíme s max. roztečí 600 × 600 mm. U parket je požadována jejich soudržnost s podkladem.

Savé povrchy podlahových konstrukcí (beton, anhydrit) je nutno penetrovat nátěrem v příslušném ředění (cca 1 : 3–5). Na deformovatelné a nenasákavé podklady (Cetris, OSB) aplikujeme kontaktní můstek pomocí nátěru.

Po obvodě izolované plochy aplikujeme na stěnu samolepicí separační pás šíře 25 mm. Ten přeruší eventuální akustické mosty mezi dlažbou a stěnou. Montáž panelu SDI provedeme za pomoci cementového lepidla. Používáme zubovou stěrku 3–4 mm. Spáry mezi deskami doporučujeme přelepit úzkou krycí papírovou páskou, která zamezí vzniku akustického mostu při lepení dlažby.

Izolování provádíme na zabudované SDI panely. Pro montáž keramické dlažby použijeme opět cementové lepidlo. Použijeme stěrku se zubem 8 mm. Po vytvrzení lepidla celoplošně spárujeme cementovou hmotou. V případě po­užití na výrazně se deformující podklady doporučujeme využít rychle tuhnoucí spárovací hmotu se zvýšenou schopností příčné deformace.

V obvodové spáře k soklům a v dilatacích je nutné použití trvale pružného silikonového tmelu. Při aplikaci tmelu je vhodné použití podkladního provazce. Zamezíme tím nežádoucímu přilnutí ke dnu spáry a vymezíme přesný tvar silikonu. Pro odstranění cementových zbytků použijeme čisticí prostředek. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu.

Krok 1: Příprava

Při samotné realizaci, v závislosti na podkladním materiálu, je nutné použít na podklad správný kontaktní můstek, například CP 203 (syntetická disperze s křemičitým pískem).

01 Příprava
01 Příprava |

Krok 2: Lepicí tmel

Pro lepení SDI panelu na kontaktní můstek použijeme flexibilní lepicí tmel, například rychle tuhnoucí flexibilní lepidlo. Na rovný podklad opatřený kontaktním můstkem nanášíme zvolený lepicí tmel zubovou stěrkou (4 mm).

02 Lepicí tmel
02 Lepicí tmel |