Partneři sekce:

Pružná hydroizolace pod keramické obklady a dlažby v koupelnách a sprchách

K zabránění hromadění vlhkosti ve stavebních konstrukcích pod keramickými obklady a dlažbami, omezení kondenzace vodních par v důsledku rozdílných teplot a zamezení vzniku plísní je vhodné podklad ošetřit tekutou plošnou hydroizolací v kombinaci s izolačními pásy, které se aplikují do koutů, rohů a pod dilatace.

Info o materiálu

» Vodotěsná pružná nátěrová hydroizolace na bázi bezrozpouštědlové disperzní syntetické pryskyřice pod keramické obklady a dlažby ve vlhkých a mokrých prostorech; vyrovnává napětí, objemové změny podkladu, kolísání teplot a otřesy; překlenuje trhliny.

Co budete potřebovat

 • Penetrační nátěr: PCI Gisogrund, spotřeba: 100 až 200 ml/m2, plastová nádoba 1, 5 a 10 l, 5 l 1 265 Kč bez DPH nebo
  PCI Gisogrund PGM, spotřeba: 0,1 až 0,25 kg/m2 (v závislosti na savosti podkladu), plastová nádoba 1, 5, 10 a 20 kg, 5 kg 595 Kč bez DPH nebo
 • Rychleschnoucí penetrační nátěr: PCI Gisogrund Rapid, spotřeba: 0,06 až 0,2 ml/m2 (v závislosti na savosti podkladu), plastový kanystr 5 l, sáček 1 l, 5 l cena 1 635 Kč bez DPH
 • Vodotěsná pružná nátěrová hydroizolace: PCI Lastogum, spotřeba: 1,1 až 1,2 kg/m2 (tloušťka vrstvy 0,5 mm), plastová nádoba 4, 8 a 25 kg, 4 kg 516 Kč bez DPH
 • Izolační pás: Páska PCI Pecitape® Objekt, kotouč, 50 m 2 650 Kč bez DPH nebo
 • Butylová izolační páska: PCI Pecitape® Butyl, tloušťka: 0,8 mm, šířka: 100 mm, kotouč, 20 m 2 650 Kč bez DPH
 • Izolační manžeta: PCI Pecitape® 10 × 10, rozměr: 100 × 100 mm, balení, 1 ks 142 Kč bez DPH
 • Flexibilní lepidlo: např. Lepidlo PCI Pericol® FlexPlus, spotřeba: 2 až 5 kg/m2 (v závislosti na velikosti ozubení hladítka), papírové pytle 25 kg, 25 kg 346 Kč bez DPH.
 • Spárovací hmoty: PCI Nanofug® Premium, spotřeba: 0,4 až 1,5 kg/m2 (v závislosti na velikosti dlažby a šířky spáry), plastové vědro, 5 kg 520 Kč bez DPH nebo
  PCI Pericolor® Flex, spotřeba: 0,5 až 1,2 kg/m2 (v závislosti na velikosti dlažby a šířky spáry), plastové vědro, 3 kg 147 Kč bez DPH.
 • Silikonový tmel: PCI Silcofug E/N, spotřeba: přibližně 100 ml/bm (spára 10 × 10 mm), přibližně 25 mm/bm (spára 5 × 5 mm), kartuše, 310 ml 158 Kč bez DPH.
 • Polyetylenový profil: PCI DIN-Polyband 08, 9 a 100 m, 9 m 225 Kč bez DPH.
 • Nářadí a pomůcky: malířský štětec, plochý štětec, malířský váleček, zednická lžíce, stěrka, váleček z jehněčí srsti, ocelové zubové hladítko, molitanové hladítko, pryžové hladítko, aplikační pistole, plastové vědro.
Hydroizolace pod keramické obklady a dlažby v koupelnách a sprchách
Hydroizolace pod keramické obklady a dlažby v koupelnách a sprchách |

K zabránění hromadění vlhkosti ve stavebních konstrukcích pod keramickými obklady a dlažbami, omezení kondenzace vodních par v důsledku rozdílných teplot a zamezení vzniku plísní je vhodné podklad ošetřit tekutou plošnou hydroizolací v kombinaci s izolačními pásy, které se aplikují do koutů, rohů a pod dilatace.

Na vyrovnaný, suchý, pevný a čistý podklad se nanese penetrační nátěr. Po zaschnutí penetračního nátěru se zaizolují rohy, dilatační spáry a styky různých stavebních konstrukcí (stěna – stěna, stěna – podlaha). Izolační páska se vlepí do dostatečné vrstvy vodotěsné pružné nátěrové hydroizolace a důkladně se přitlačí.

Při ukončení těsnicího pásu je třeba udělat přesah přibližně 100 až 150 mm, který se vloží do hydroizolace a zapracuje stěrkou. Jako alternativu lze použít samolepicí butylovou izolační pásku, která se přilepí přímo na podklad. Přechody odtoků, odpadových trubek a jiných instalačních vedení přes stavební konstrukci se zaizolují izolační manžetou, která se vlepí do vrstvy hydroizolace.

Před navlečením na odpadovou trubku je třeba zjistit, zda je otvor na manžetě dostatečně velký. Na takto připravenou plochu se nanese celoplošně válečkem nebo štětcem první vrstva neředěné vodotěsné pružné nátěrové hydroizolace.

Po dostatečném vyschnutí první vrstvy (přibližně 1 hod.) se nanese druhá vrstva, která musí dostatečně překrýt první nátěr včetně izolačních pásů a manžet. Po vyschnutí druhého nátěru (přibližně 1 až 2 hod.) se může začít lepit obklad nebo dlažba. Doporučená minimální tloušťka obou vrstev je v suchém stavu 0,5 mm.

Krok 1: Penetrační nátěr

Na vyrovnaný, suchý, pevný a čistý podklad se nanese penetrační nátěr. Ten se důkladně promíchá a nanese na podklad neředěný nebo ředěný vodou v max. poměru 1 : 1 v rovnoměrné vrstvě štětkou nebo válečkem. Nechá se dostatečně zaschnout (3 až 6 hod.).

Od partnerů ASB

01 Penetrační nátěr
01 Penetrační nátěr |

Krok 2: Izolace rohů

Po zaschnutí penetračního nátěru se zaizolují rohy, dilatační spáry a styky stěna – stěna, stěna – podlaha. Izolační páska se vlepí do dostatečné vrstvy hydroizolace a důkladně se přitlačí. Při ukončení těsnicího pásu je třeba udělat přesah přibližně 100 až 150 mm, který se vloží do hydroizolace a zapracuje stěrkou.

02 Izolace rohů
02 Izolace rohů |

Krok 3: Izolace přechodů

Přechody odtoků, odpadových trubek a jiných instalačních vedení přes stavební konstrukci se zaizolují izolační manžetou, která se vlepí do vrstvy hydroizolace. Před navlečením na odpadovou trubku je třeba zjistit, zda je otvor na manžetě dostatečně velký. Utěsnění stavebních zátek se musí udělat odborně.

03 Izolace přechodů
03 Izolace přechodů |

Krok 4: První hydroizolační vrstva

Na takto připravenou plochu se nanese celoplošně válečkem nebo štětcem první vrstva neředěné vodotěsné pružné nátěrové hydroizolace.

04 První hydroizolační vrstva
04 První hydroizolační vrstva |
RubrikyDlažba