Partneři sekce:
  • Prefa

Plochá střecha – lehce, rychle, pevně (Pracovní postup)

Nedílnou součástí každé stavby je střecha. Tento nezbytný stavební prvek má mnoho nezastupitelných funkcí pro zbytek stavebního díla, ale i sám o sobě může být velmi zajímavým architektonickým prvkem.

Krok 5: Připravenost stavby

Důležité je dopředu specifikovat způsob uchycení izolací položených na spádové vrstvě. Při přípravě je nutné myslet na zaslepení či ohraničení průchodek a otvorů a u důležitějších detailů, případně konců polí na okraji střech, vytvořit bednění. Pro lepší udržení spádu je vhodné instalovat vodicí prvky v plochách, hřebenech či úžlabích.

05 Připravenost stavby
05 Připravenost stavby |

Krok 6: Čerpání lité cementové pěny do spádu

Čerstvou tekutou směs čerpadlo přečerpá na určené místo, kde ji pracovníci velmi rychle zpracují do požadovaného spádu až 8 %. Ukládka probíhá čerpáním z autodomíchávače přes speciální dieselové čerpadlo. Ukládku není vhodné provádět v extrémně horkém počasí či při mrazu.

06 Čerpání lité cementové pěny do spádu
06 Čerpání lité cementové pěny do spádu |

Krok 7: Srovnání do spádu

Základní typ cementové pěny s polystyrenem drží zpravidla maximálně do spádu 8 % při tloušťce vrstvy 20 cm. Spády se na střeše vytyčují vodicími latěmi nebo provázky, následně se materiál v požadované vrstvě srovná buď latí, nebo nivelační hrazdou. Potřebujeme-li vyšší vrstvy pěny, je možné ji aplikovat ve více krocích v rozmezí cca 48 hodin.

07 Srovnání do spádu
07 Srovnání do spádu |

Krok 8: Hotová plocha spádové střechy

Hotová plocha spádové střechy je pochozí po 1–3 dnech. Pokud se do materiálu přidává polystyren, je doporučeno drobné nerovnosti a výstupky od polystyrenu přebrousit bruskou na podlahy.

08 Hotová plocha spádové střechy
08 Hotová plocha spádové střechy |

Krok 9: Natavování izolace na spádovou střechu

Před natavením izolace je vhodné plochu obrousit, aby byla zbavena výstupků polystyrenu, a také ověřit zbytkovou vlhkost, jejíž hodnota pro natavování je doporučena pod 12 hmotnostních procent. Při manipulaci s hydroizolací si jen musíme počínat rozumně, aby přetahováním a „kupením“ balíků nedošlo k poškození povrchu lité pěny.

09 Natavování izolace na spádovou střechu
09 Natavování izolace na spádovou střechu |
Text + foto: Českomoravský beton

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2019.