CMB 3

Plochá střecha: Jak na spádovou vrstvu?

Již téměř sto let si designéři budov uvědomují vizuální a konstrukční výhody zastřešení s malým sklonem, tzv. ploché střechy. Až moderní doba však pomáhá k tomu, aby plochá střecha byla nejen krásná, ale i správně tepelně izolující a nepromokavá. Tomu …
Nové řešení pro vegetační střechy

Nové řešení pro vegetační střechy

Vegetační střechy vrací zeleň do měst, mají pozitivní psychologické účinky na jejich obyvatele a poskytují prostor pro relaxaci. Kromě pozitivních sociálních a ekologických aspektů zvyšují i atraktivitu bydlení.
Tepelná izolace pro ploché střechy

Tepelná izolace pro ploché střechy

Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace nahrazuje tradičně používanou izolaci z minerální vlny. Vlastnosti zvolené tepelné izolace by měly odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, v níž se stanovují doporučené hodnoty tepelných odporů.
Ploché střechy - diagnostika v praxi

Ploché střechy – diagnostika v praxi

V těsném sousedství pražského parku Vítkov vyroste nový rezidenční projekt Zlatice. Celkem nabídne sedmdesát bytů a ateliérů a dokončen by měl být na podzim příštího roku. V záplavě realitních reklam se autoři rozhodli prezentovat zájemcům o nové …
Ploché střechy se spádovou vrstvou z tepelné izolace

Ploché střechy se spádovou vrstvou z tepelné izolace

V případě ploché střechy je v poslední době často užívána varianta, kdy spádovou vrstvu tvoří vrstva z tepelně­izolačních dílců. Tato varianta má nejen řadu výhod, ale i jistá úskalí při samotném návrhu.
Předcházejte opravě ploché střechy

Předcházejte opravě ploché střechy

Lákadlem pro některé stavitele je plochá střecha. Jednou z jejích výhod je jednoduchá realizace, mezi další patří nižší náklady na zastřešení či různorodost jejího využití – může sloužit jako terasa, střešní zahrada či trávník. Pamatujte ale …
Ploché střechy — optimalizace a realizace staveb

Ploché střechy — optimalizace a realizace staveb

Jak nahlížet na problematiku plochých střech? Jak probíhal vývoj realizací plochých střech u nás od devadesátých let minulého století? Jak správně postupovat při jejich projektování a realizaci v současné době?
Oprava dvouplášťové ploché střechy před a po orkánu Kyrill

Oprava dvouplášťové ploché střechy před a po orkánu Kyrill

Na ploché střeše obytné budovy postavené ve městě na vyvýšeném místě vznikaly v důsledku zatížení větrem časté problémy s fóliovou krytinou. Dvouplášťová větraná střecha s původní fóliovou krytinou kotvenou do lisovaných dřevovláknitých desek a prkenného bednění byla po velkém …
Jak se dívat na plochou střechu

Jak se dívat na plochou střechu

Samozřejmostí střech je plnění jejich prvořadého úkolu – chránit interiér před atmosférickými srážkami. Nápaditá a variabilní architektonická řešení, ale i technické parametry moderních plochých střech však posouvají ztvárnění domu dále.