Tepelná izolace pro ploché střechy

Tepelná izolace pro ploché střechy

Vysoce účinná a odolná tuhá uretanová izolace nahrazuje tradičně používanou izolaci z minerální vlny. Vlastnosti zvolené tepelné izolace by měly odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, v níž se stanovují doporučené hodnoty tepelných odporů.
Jak se dívat na plochou střechu

Jak se dívat na plochou střechu

Samozřejmostí střech je plnění jejich prvořadého úkolu – chránit interiér před atmosférickými srážkami. Nápaditá a variabilní architektonická řešení, ale i technické parametry moderních plochých střech však posouvají ztvárnění domu dále.