Komínový systém s izostatickou keramickou vložkou (Pracovní postup)

Partneři sekce:
 • Prefa

Komínový systém s tenkostěnnou izostatickou keramickou vložkou s hrdlovým spojem je ideální pro zajištění nezávislosti, bezpečnosti a tepelné pohody.

Schiedel Uni Advanced

Schiedel Uni Advanced

 1. Kónické vyústění
 2. Krycí deska
 3. Zateplení komína v nadstřešní části minerální vlnou o tloušťce 50 mm
 4. Keramická vložka UNI ADVANCED
 5. Statické zabezpečení v krovu pomocí prvku KOP
 6. Hrdlo vložky na připojení kouřovodu
 7. Prefabrikovaná pata komína UNI ADVANCED
 8. Pata komína UNI ADVANCED
 9. Konstrukce hrubé podlahy (základ)
 10. Konstrukce šikmé střechy

Co budete potřebovat

KOMÍNOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL UNI ADVANCED

 • Skladba komínového systému:
  souprava komínové paty UNI Advanced
  vložka pro připojení kouřovodu
  mřížka zadního odvětrání
  komínová tvárnice UNI Advanced:
  – jednoprůduchová
  – jednoprůduchová s větrací šachtou
  – dvouprůduchová
  – dvouprůduchová s větrací šachtou
  izolační rohož nehořlavá MATP
  komínová profilovaná keramická vložka UNi Advanced (ADV):
  – rovné vložky ADV
  – vložky ADV pro komínová dvířka
  – vložky ADV na napojení kouřovodu
  90°/45°
  adaptérový kroužek
  prvky RAZS pro dodatečné napojení kouřovodu
  dvířkový rám a dvířka komína
  souprava komínové hlavy KPTP
  prvky komínového ukončení UNI FINAL
  souprava výztužných tyčí
  prefabrikovaný komínový plášť z vláknitého betonu
  prvky KOP na statické zajištění krokve
 • lepicí malta: tenkovrstvá lepicí malta, kyblík, 5 kg
 • spárovací tmel FM RAPID
 • spárovací hmota FM RAPID součást dodávky
 • nářadí a pomůcky: zednická lžíce, vodováha, kotoučová pila, ostrý nůž, hřebenová stěrka, vyhlazovač, špachtle, aplikační pistole.

Založení pomocí prefabrikované paty

Krok 1: Příprava soklu

Na dostatečně únosný základ se do maltového lože položí hydroizolace, která se napojí na hydroizolaci spodní stavby.

01 Příprava soklu
01 Příprava soklu |

Krok 2: Uložení paty

Prefabrikovaná pata se položí do maltového lůžka a zarovná se. Propojení odvodu kondenzátu do kanalizace se provede dle projektu.

02 Uložení paty
02 Uložení paty |

Krok 3: Spárovací malta do spoje

Do hrdla očištěné tenkovrstvé keramické vložky se nanese spárovací tmel a vloží se adaptérový kroužek odpovídající průměru průduchu. Spárovací tmel se musí nanést do každého spoje keramické vložky.

03 Spárovací malta do spoje
03 Spárovací malta do spoje |

Založení s patou stavěnou na místě

Krok 4: Vložení izolace

Na vrchní hranu paty se nanese vrstva tenkovrstvé malty, do které se položí další tvárnice. Izolační rohož se přeřeže na polovinu. Jedna část se zasune do horní poloviny tvárnice (drážkami dovnitř). Druhý kus přeřezané izolace se zasune do přední části. Vrchní část izolace musí lícovat s okrajem tvárnice.

04 Vložení izolace
04 Vložení izolace |

Krok 5: Příprava soklu

Na dostatečně únosný základ se položí hydro­izolace, která se napojí na hydroizolaci spodní stavby.

05 Příprava soklu
05 Příprava soklu |

Krok 6: Otvor pro mřížku

Do komínové tvárnice se úhlovou bruskou vyřeže otvor pro větrací mřížku zadního odvětrání o rozměru daném výrobcem.

06 Otvor pro mřížku
06 Otvor pro mřížku |

Krok 7: Základ pod podstavec

Do maltového lůžka se položí základ pod podstavec na odvod kondenzátu (trubička pro odvod směřuje do vyříznutého otvoru), nanese se maltové lůžko a položí se podstavec (pata komína). Do zámku podstavce se nanese spárovací hmota.

07 Základ pod podstavec
07 Základ pod podstavec |

Krok 8: Další tvárnice

Do další komínové tvárnice se vyřeže otvor na dvířka. Komínová tvárnice se položí do lůžka tenkovrstvé malty nanesené na vrchní hraně předcházející tvárnice. Vloží se napojovací kus dvířek.

08 Další tvárnice
08 Další tvárnice |